Den Země – úklid okolí města Lomu

Dne 3.4.2019 se děti ze školní družiny a školního klubu zúčastnily akce „Den Země – úklid okolí města Lomu“. Společně jsme uklízeli okolní přírodu, kde jsme našli různé předměty – např. staré rádio, obuv, různé PET láhve, kanystry, ale také hodně pneumatik. Nasbíraných pytlů se nám nahromadilo hodně. Bylo nám všem z těchto nálezů smutno a děti si uvědomily, že je důležité se o naší přírodu a planetu starat. Domů jsme odcházeli příjemným pocitem, že jsme pro přírodu udělali dobrý skutek.

Děti které se akce zúčastnily a zaslouží velkou pochvalu a poděkovaní.