Akce MŠ Loučná – březen

AKCE MŠ LOUČNÁ

BŘEZEN

                                                                              

4.3.  Návštěva 1. třídy základní školy (POUZE Všeználci)

Sraz: nejpozději v 7.45. ve školce

Cíl: Seznámení se s prostředím školy, jejím chodem, pravidly a způsobem vyučování.

 

  1. 3. Dlouhý, Široký a Bystrozraký – divadelní představeni v DVD Litvínov

Cíl: Podpora a rozvoj kulturních a estetických dovedností, prožitek radosti z kulturního zážitku

 

  1. 3. Masopustní karneval

Děti přijdou do MŠ v maskách a čeká je zábavné dopoledne s přehlídkou masek, soutěžemi a diskotékou, a také odměny pro krásné masky.

Cíl: Rozvoj a podpora kulturní tradice masopustu, utužení kolektivu, sounáležitost, prožitek radosti a společného veselí.

 

  1. 3. Poznávání zvířátek, exotického ptactva a kouzlení s panem Murbhauserem

Cíl: Zábavný i naučný prožitek, rozvoj znalostí a vědomostí, kulturního vnímání.

 

  1. 3. plavání Všeználků 1. Lekce – Plavecký bazén Litvínov

Děti ze třídy Všeználků, které jsou přihlášeny k plaveckému výcviku, se zúčastní plaveckého kurzu. Všechny důležité informace o plaveckém kurzu naleznete na nástěnkách naší MŠ, věnujte jim, prosíme, pozornost!

Cíl:  Osvojení plaveckých dovedností a návyků, plavecké kompetence.

 

  1. 3. Přivítáme JARO – zelený den

Děti přijdou v tento den oblečeny v zelené barvě.

Cíl: Vnímání barev, propojení barev s přírodou a kalendářem

 

  1. 3. Knihovna Lom – program pro Vśeználky

Cíl:: Hravým způsobem přiblížit dětem svět knihy a seznámit se s možnostmi, kde se s nimi setkat. Podporovat a rozvíjet zájem o knihy, čtenářství, předčtenářskou gramotnost, vyhledávání informací apod.

 

28  3.  plavání Všeználků 2. lekce – Plavecký bazén Litvínov

 

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.