Mariánskolázeňské dialogy 2018 – Marienbader Gespräche 2018

Dne 8. 11. 2018 začaly 11. Mariánskolázeňské dialogy. Více než 170 účastníků ze čtyř národů diskutovalo o otázkách, které nejvíce ovlivňují vztah žáků k řemeslnickým oborům, jejich uplatnění na trhu práce a o přeshraniční spolupráci. Základní školu a Mateřskou školu Lom prezentoval statutární zástupce Jakub Ozaňák, který přednesl příspěvek o výuce dílen na Základní škole Lom a o rozvoji manuální zručnosti žáků nejen v základní škole, ale i žáků ve školách mateřských.