Ekologický den s draky a halloween

Ve středu 31. října 2018 jsme ve škole uspořádali ekologický den s podzimní tématikou. Ústředním motivem byla výroba draka z podzimních přírodnin. Soutěžilo se ve třech kategoriích 1.-3. třída, 4.-6. třída a 7.-9. třída. Žáci celé školy se pak účastnili hodnocení a vybírali nejvíce povedeného draka. Každý žák měl k dispozici tři kaštany (tj. hlasy), kterými jejich vhozením do připravených lahví, hlasoval pro draka, který se mu nejvíce líbil. Na prvním stupni si děti současně připomněli halloween, který se i u nás stává stále více populárním.