ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY, ŠERPOVÁNÍ, PŘIVÍTÁNÍ PRÁZDNIN, ZÁBAVNÁ SHOW S „HOPSÍKEM“ PRO DĚTI A RODIČE – 26. 6. 2018

V úterý 26. 6. jsme se odpoledne sešli na zahradě naší MŠ, abychom se šerpováním, vystoupením a zábavnou show s „Hopsíkem“ společně rozloučili se školním rokem a přivítali prázdniny. Zábavný program pro děti byl hrazen z jarmarkového výdělku. Nejprve vystoupily děti ze třídy Čiperek a zazpívaly krásné písničky, potom děti ze třídy Dráčků vystoupily se svým krátkým scénickým pásmem „Včelích medvídků“. Po představení všichni předškoláci byli šerpováni, dostali dárek a pamětní list. Malé děti se se svými velkými kamarády rozloučily krásnou písní a předaly jim vlastnoručně vyrobené dárky. Následovala volná zábava a doprovodný program pod vedením Hopsíka – kouzla, tanec, muzika. Cele odpoledne bylo velmi vydařené a všichni jsme si ho společně užili.