Vítězkou celostátní ekologické soutěže o „Ekoučitele roku 2017/18“ je paní učitelka z MŠ Lom!

 

VÍTĚZKOU CELOSTÁTNÍ EKOLOGICKÉ SOUTĚŽE O „EKOUČITELE ROKU 2017/18“ JE PANÍ UČITELKA Z MŠ LOM!

„Zajímáte se o ekologii, umíte pro ni nadchnout své žáky?“ – Nevinná motivační věta, která stála na počátku naší cesty za velikým vítězstvím. Všimla si jí mladá, nadšená a temperamentní učitelka Tamara Hubková, DiS z MŠ v Lomu, když v rámci environmentálního vzdělávaní brouzdala na webu osvětového projektu „Recyklohraní“, do kterého se v letošním školním roce naše ZŠ i MŠ zapojila. Nezbytnost ekologické osvěty a výchovy dětí nejmladšího věku, který není paní učitelce Tamaře rozhodně lhostejný, a hlavně příslib podpory a pomoci od všech kolegyň z MŠ nakonec rozhodl pro přihlášení se do soutěže, jejíž realizace a splnění náročných podmínek předpokládalo zatnout zuby a pustit se s pořádnou vervou do realizace mnoha projektů a aktivit s nasazením, které mnohonásobně překračuje rámec běžného environmentálního vzdělávání v MŠ.

Jak to všechno začalo, jak se nám podařilo nadchnout pro rozsáhlý projekt naše děti, rodiče, obyvatele našeho města? A čím to, že jsme v konkurenci mnoha desítek mateřských, základních a středních škol z celé ČR nakonec zvítězili? Na počátku všeho stál vyhozený, nefunkční magnetofon v lese, který jsme s dětmi při vycházce objevili. Naše následné vysvětlování rozpoutalo doslova lavinu otázek. Děti se ptaly, ony se zajímaly a nás napadlo, že odbýt je několika uvědomělými větami je málo, že tohle rozhodně nestačí. A bylo to!

Poté už věci nabraly rychlý spád – plánování projektů, formulace správných sloganů, spousta tvůrčí práce při výrobě a kopírování plakátů, letáčků, zpravodajská a administrativní činnost, výroba kontejnerů „Elektrožroutů“ a jejich rozmísťování v místních obchodech, na městském úřadu, oslovení složek našeho města, spolupráce se sběrným dvorem, drobnými podnikateli, osvěta a roznášení informačních letáčků, spousty naučných tematických vycházek, lekcí, výukových hodin, kolektivních ekologických prací na konkrétní témata, oslovení a motivace dětí a jejich rodičů i prarodičů a mnoho dalšího, to vše a mnohem více v sobě nesla výzva „Ekoučitel roku 2017/18.

Byl to onen dětský potenciál přirozené zvídavosti a nadšení, který dal první impuls ke zrodu myšlenky, která nás s dětmi k projektu „Recyklohraní“ a později k výzvě „Ekoučitel roku 2017/2018“ přivedla, ale jejich realizace i následné vítězství paní učitelky Tamary v obrovské konkurenci podobně nadšených ekoučitelů by nebylo možné bez potenciálu, který paní učitelka i celý tým MŠ Lom bezesporu má, ale také bez týmové spolupráce a vstřícnosti všech, kdo se na realizaci podíleli. Děkujeme proto za opravdu výbornou spolupráci všem našim dětem a jejich rodičům, občanům města Lom za jejich vstřícnost, vedení města Lom nejen za konkrétní výpomoci, ale i za zprostředkování spolupráce se složkami města – technickými službami, sběrným dvorem aj., které s pomocí neváhali a v neposlední řadě děkujeme také drobným podnikatelům za poskytnutí jejich prostorů či služeb. Parádní hlavní výhra je skvělým bonusem a motivací a účelově pomůže k dalšímu rozvoji ekologické výchovy. Děkujeme!

Jitka Strýhalová

.