Výtvarná soutěž

Děti z 2. A a děti ze Školního klubu naší školy se zapojily do celostátní výtvarné soutěže Cesta dvou bratří, pořádanou organizací ve Velehradu. Celkem bylo odesláno 6 prací zaměřených na putování Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a na příběh papeže Klimenta. Teď už budeme jenom čekat, zda se naše obrázky organizátorům líbily…