Mezinárodní den RODINY 15. 5. 2018

Mezinárodní den rodiny je velice významným dnem pro společnost. Rodina je důležitým faktorem základu celé společnosti a je velice důležitým prvkem pro výchovu budoucích generací.  Celé dopoledne jsme se věnovali tématu rodiny, učili se rozumět rodinným vazbám, příbuzenským vztahům a významu rodiny v životě dítěte. Navázali jsme tak na oslavu dne matek a svou rodinu si také nakreslili.