Plán akcí na měsíc květen

Plavecký výcvik dle předaných rozpisů a informací na nástěnce MŠ

2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5., 30. 5.

                        

Cíl: získat plavecké dovednosti

Květinový den

17. 5. od 15.30 hod – odpolední akce s rodiči

prosíme rodiče o zapojení se do zlepšování prostředí naší MŠ

– přineste květiny vhodné převážně do truhlíků a společně je s dětmi zasaďme

opékání buřtíků – ( každý z vlastních zdrojů)

 

Cíl: zlepšování životního prostředí, péče o rostliny, spolupráce rodiny se školou

 

Týden plný překvapení

29. 5. – 1. 6. – informace na nástěnce MŠ

 

Cíl: poznávání okolí, orientace v neznámém prostředí, zdokonalování fyzických zdatností