Děti ze školní družiny a klubu navštívily Městskou knihovnu v Lomu

Děti ze školní družiny a klubu navštívily Městskou knihovnu v Lomu, ve které děti besedovaly a zároveň se seznámily s naší novou paní knihovnicí Světluší Vargovou. Dozvěděly se více o významu knihovny a připomněly si nevhodné zacházení s knihami. Aktivně se zapojily do zábavných činností a četby. Paní knihovnice pomocí působivého předčítání ukázala některým cestu, jak si vypomoci s daným textem a úkoly. Z besedy všichni odcházeli dobře naladěni s příslibem další návštěvy. Děkujeme.