Sponzorský dar – Výtahy Hasman

Děkujeme firmě HASMAN – Servis a montáže výtahů za sponzorský dar ve výši 5.000,- Kč. Tato částka byla využita na pořízení nábytku do Školního klubu.