Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol

Program MPSV: Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti.

  • z tohoto programu byly obě budovy mateřských škol vybaveny kamerovým systémem. Celková výše dotace činila 40.000,-