Dějepisná olympiáda

Na konci listopadu se naši žáci 9.A zapojili do dějepisné olympiády. Celkem se z 15 účastníků stalo 5 tzv. úspěšnými řešiteli. Splnili tak podmínky pro postup do okresního kola. Nicméně za každou školu mohou postoupit pouze tři nejlepší. Těmi jsou pro letošní ročník Ondřej Hevler, Sára Bretšnajdrová a Anna Jedličková.

Všem žákům děkuji za účast a postupujícím gratuluji.

Mgr. et Bc. et Bc. Jaroslav Zajíc