9.A – Výběr střední školy

Zanedlouho se naši deváťáci rozhodnou pro studium na své vyvolené škole. Snažíme se spolu s rodiči jejich výběr usměrnit a žákům správně poradit.

Třicátého září navštívili žáci Úřad práce v Mostě. Dostali zde řadu informací spojených s fungováním trhu práce v Ústeckém kraji.

Rovněž se zúčastnil šestého listopadu akce Sokrates ve Sportovní hale v Mostě. Tato akce má již letitou tradici. Představují se zde jednotlivé střední školy. Zástupci těchto škol poskytují žákům krátké přednášky spojené s interaktivní prohlídkou školy, dílen, popř. domova mládeže. Během několika minut získá žák alespoň minimální představu o své budoucí škole, o jejím fungování, o dosažené kvalifikaci a možnosti uplatnit se ve svém oboru na trhu práce. Nakonec si odnesli nejen povědomí o mnoha školách, ale i řadu informačních letáků, které doma se svými rodiči prostudují.

Den otevřených dveří nabídla Střední zdravotnická škola v Mostě, a to 29. listopadu. Žáci si zde v praxi pod vedením studentek vyzkoušeli některé aspekty našeho zdraví. Měřili si tlak, tep, obsah cukru a tuku v jídle, dostali informace o správném sexuálním chování dospívajících. V tělocvičně si vyzkoušeli poskytnutí první pomoci zraněnému. V onkologické laboratoři si uvědomili, že zdraví není samozřejmostí a že musíme o něj pečovat. Naučili se některým praktikám tzv. samovyšetření. V budoucnosti mohou preventivně odhalit např. nádor v těle. Bez ohledu na to, kolik našich žáků zde na škole bude studovat , prohlídka této školy měla obrovský psychologický dopad na všechny žáky. Každý si uvědomil hodnotu svého zdraví.

Přejeme všem žákům deváté třídy šťastnou ruku při volbě své budoucí střední školy!

tř. uč . Mgr. Zdeňka Bláhová