Ovocný den ve 2.A

Program projektového dne  s názvem  OVOCNÝ DEN

Třída : 2. A

 • Úvodní seznámení s ovocem – význam pro lidský organizmus…..
 • Vytvoření „ovocného stolu“ z výrobků a plodů přinesených dětmi
 • zakomponování ovoce do jednotlivých učebních předmětů:
 1. prvouka – seznámení s ovocem, poznávání ovoce se zavázanými očima…
 • práce s pracovním listem
 • beseda
 • ovoce a zdravé zuby
 1. matematika – počítáme slovní úlohy s ovocem
 2. český jazyk – jmenujeme ovoce – slabikujeme, hláskujeme, čteme o ovoci
 3. hudební výchova – zpíváme lidové písně o ovoci – Měla babka…

 V zahradě na hrušce + poslech a zpěv písní z CD

 1. tělesná výchova – různé soutěže v házení na cíl s ovocnou tématikou

– vycházka na školní zahradu- pozorujeme ovocné stromy

 1. výtvarná výchova – malování na „panáka“ ovoce – se zavázanými očima

–  otisky spadaných, nepoživatelných jablek ze školní zahrady na čtvrtku

 1. anglický jazyk – názvy ovoce v angličtině

 

 

Během dne budeme s dětmi konzumovat přinesené ovocné plody a moučníky z nich.

Mgr. et Mgr. J. Lukášová, tř. uč. 2. A