Kontakty na vyučující

V níže přiloženém souboru naleznete kontakty na všechny vyučující. Využijte tyto kontakty pro možnost konzultace domácího vzdělávání po dobu uzavření školy.

Seznam učitelů a jejich emailové adresy

Domácí úkoly pro třídu 5. A

Úkoly z jednotlivých předmětů zpracujte v týdnech, které máte uvedené.

Dobrý den ,  milé děti a rodiče.                                                      

    Posílám další informace k zadaným úkolům. Učivo je zadané až do Velikonoc, je rozepsané na každý týden a mělo by být zvládnutelné. Nebudu zatím žádné další učivo přidávat, ale stále procvičujte probranou látku.                                                                  

    Po návratu  probereme společně poslední látku, která nám zbyla v českém jazyce i matematice.  Moc se na vás těším .

    Chybí mi atmosféra v naší třídě, ale musíme všichni vydržet.

  V případě nejasností, dotazů  nebo nálady mi jen tak  napsat, posílám pracovní emailovou adresu: ibartovska@email.cz.

                                                                 Mějte se hezky a dodržujte pravidla,

                                                                          Vaše TU – Irena Bartovská

       5.A - Domácí procvičování v dalším období : 6.5. - 22.5. 2020

 

      Matematika: procvičování matematických dovedností – platí stejné opakovaní

       jako v předešlém období - za celý týden stačí  dva listy:

 

 • na listě  bude vždy jeden příklad na :

- písemné sčítání tří sčítanců  :

   př:    561 657

           897 432

             67 341

          - písemné odčítání šesticiferných čísel:            

             př:   675 980

                 -  245 896

 

- písemné násobení trojciferným činitelem:

   př:   865 653

           .      273             -  můžete si udělat kostičky nebo linky

 

         -  písemné dělení jednociferným dělitelem + zkouška

             př:    54 876 :  6 =                           zk: 

.......................................................................................................................................

       Vzhledem k tomu, že v letošním školním roce máte i  IKT,  zkuste s pomocí

        hledání na internetu vypracovat referáty k přírodovědě a vlastivědě.

       Poznámky vypracujte písemně.

 

        Vlastivěda:

 • Vyberte si jeden kraj ČR a zkuste k němu vyhledat informace a zajímavosti na internetu.
 • Vyberte si jeden stát Evropy a zkuste k němu také vyhledat informace a zajímavosti na internetu.

       Přírodověda :    -můžete si vybrat:

 • Vyberte si libovolné téma z učiva z 5.ročníku a najděte na internetu k danému tématu zajímavé a nové informace

                                    NEBO

 • Vyberte si nějaký zajímavý televizní pořad na kanálu Prima ZOOM a napište k němu několik zajímavých poznámek, které nám potom přečtete. ( Je jich tam spousta- jsou to informace do mozku, jak říkám).

.......................................................................................................................................

       Český  jazyk :

        Poznámky k vlastivědě a přírodovědě jsou vlastně slohová cvičení. Nezadávám  

        žádnou novou práci z pravopisu. Všechna vypracovaná cvičení spolu projdeme   

        ještě ústně.                                       Vydržte, mějte se hezky   - TU – I.B.

Domácí práce pro žáky 5.ročníku v době uzavření školy

 

Přírodověda

 • Opakování probraného učiva :

- Třídění živých organismů

- Třídění obratlovců – 5 skupin

- Třídění bezobratlých živočichů – 4 skupiny

Ke každé skupině znát základní charakteristiku.

 • Nová látka:

   V týdnu  16.3.-20.3. 2020

-   Svalová soustava  - str. 74-75 

-   Kůže, Péče o kůži  str. 76-77

 • V týdnu 23. - 27.3. 2020

-   Dýchací soustava  str. 78-79

-   Oběhová soustava  str. 80 – 81

 • V týdnu 30.3. - 3.4.2020

-    Trávicí soustava  str. 82 – 83

-    Vylučovací soustava  str. 84- 85

Přečíst učivo v učebnici a provést výpisky do sešitu / stejně jako ve škole/. 

 • Opakovat látku :

- Popis částí těla člověka –  dle nakopírovaného listu

- Kostra člověka, popis částí kostry- dle nakopírovaného listu

 

   Vlastivěda

 • Opakovat učivo Česká republika- jednotlivé kraje

                                                     - pojmy / dle přehledů/

 • Opakovat učivo Evropa – Povrch Evropy

                                       - Vodstvo Evropy

                                       - Státy Evropy- základní přehled/ viz. listy/

 • Nová látka:

-   Lidská práva a povinnosti – str.80 – 83  - v týdnu  16.3. - 20.3.

-   Majetek a jeho vlastnictví   - str.84- 87  - v týdnu   23.3. - 27.3.

-   Co všechno je kultura  - str. 88 – 91        - v týdnu   30.3. - 3.4.

 • Učivo je vybrané tak, aby bylo pro děti zvládnutelné.
 • Dějiny českých zemí probereme společně.

Přečíst učivo v učebnici a provést výpisky do sešitu / stejně jako ve škole/.

    Zpracované výpisky budu kontrolovat a hodnotit.

  Matematika

 • Procvičovat příklady písemného sčítání šesticiferných čísel s počtem tří sčítanců

Např:  245 768   

           978 526

           789 456   - 2stránky A4/ velký sešit/ oboustranně, na každé straně 10 příkladů s přechodem přes desítky

 • 1 stránku za každý týden bez přímé výuky

…..................................................................................................

 • Procvičovat příklady písemného odčítání šesticiferných čísel

Např:   6 346 123

             - 897 546   - 2 stránky A4/ velký sešit/ oboustranně, na každé straně 10 příkladů s přechodem přes desítky

 • 1 stránku za každý týden bez přímé výuky - oboustranně

….................................................................................................

 • Procvičovat písemné násobení pěticiferných čísel dvojciferným činitelem –2 stránky A4

Např: 56 782

           .     56

 • Procvičovat písemné násobení pěticiferných čísel trojciferným činitelem – 2 stránky A4

- V příkladech vynechat násobení cifrou 1,2,10.

- Na každé straně bude alespoň 8 příkladů

 • 1 stránku za každý týden bez přímé výuky - oboustranně

          Např:  67 983

                      .   564

         …..................................................................................................

 • Procvičovat písemné dělení pěticiferných čísel jednociferným dělitelem + zkouška -2 stránky A4 oboustranně

Např:   45 896 :  9 =

- Na každé straně bude alespoň 5 příkladů

 • 1stránku za každý týden bez přímé výuky - oboustranně

         …..................................................................................................

 • Procvičovat písemné dělení pěticiferných čísel dvojciferným dělitelem + zkouška - 2 stránky A4 oboustranně

Např:   87 324 : 23 =

- Na každé straně bude alespoň 5 příkladů

 • 1 stránku za každý týden bez přímé výuky - oboustranně

 Český jazyk

 • Procvičovat probrané učivo – můžete pracovat dle pomocných tabulek, které máte u sebe a v učebnici.
 • Vypracovat doplňovací cvičení podle přehledu:

Všechna cvičení budou vypracovaná písemně. Pracujte dle zadání.

V týdnu 16.3.- 20. 3.2020

- str. 153 cv. 2 –  i/y

- str. 150 cv. 4

- str. 143 cv. 2

- str. 131 cv. 3

- str. 124 cv. 4

V týdnu 23.3.- 27.3.2020

- str. 123 cv. 3

- str. 116 cv. 3a)

- str. 11 cv. 6

V týdnu 30.3.- 3.4.2020

- str. 107 cv. 5 a) + 5 b)

- str. 106 cv. 2 a)

- str. 104 cv. 3

 

      Všechna cvičení jsme již zdůvodňovali a psali do školních sešitů.

      Rodiče mohou pomoci se zdůvodněním.

 

Milí žáci 5.A , posílám všem pozdrav a upozorňuji, že zadané práce  jsou pouze

       do 3.4.2020.

 • V následujícím týdnu od 6.4.- 8.4. odevzdají všichni práci do poštovní schránky školy, kde si ji vyzvednu a ohodnotím. Poštovní schránka je na hlavním vchodu do školy. / Prosím, práci podepište a označenou vložte do schránky/

 

 • Nová práce bude zadaná na webových stránkách školy po Velikonocích. / Staré zadání bude smazáno/.

 V případě dotazů připomínám emailovou adresu : ibartovská@email.cz.

                                                                                                 Mějte se hezky I.B.

Vážení rodiče,

dnes tj. 14.4.2020 dostanete SMS s pokyny k úkolům na další období.

I. B.

Domácí procvičování v dalším období : 15.4. - 4.5.2020

 

      Matematika: procvičování matematických dovedností

 

 • každý den stačí vypracovat jeden list , na kterém bude vždy jeden příklad na :

- písemné sčítání tří sčítanců  :

   př:    561 657

           897 432

             67 341

          - písemné odčítání šesticiferných čísel:            

             př:   675 980

                 -  245 896

 

- písemné násobení trojciferným činitelem:

   př:   865 653

           .      273               můžete si udělat kostičky nebo linky

 

         -  písemné dělení jednociferným dělitelem + zkouška

             př:    54 876 :  6 =                           zk: 

.......................................................................................................................................

 

      Český jazyk: opakování probraného učiva- doplňování- písemně

 

      V týdnu  16.4.- 24.4. 2020

 • 97 cv 4 a)
 • str: 97 cv.4 b)
 • doplnit, napsat a podtrhat podstatná jména

 

       V týdnu   27.4. - 4.5. 2020

                       -  str. 91 cv. 5 a)

                       -  str. 91  cv. 5b)   

               -      doplnit, napsat a podtrhat slovesné tvary

 ....................................................................................................................................                   

  Přírodověda :   pracovní listy na doplnění – opakování učiva

  Vlastivěda  :           Můžete používat sešity i učebnice.

....................................................................................................................................

 

  Tištěný list s úkoly a pracovní listy budu předávat zákonným zástupcům ve čtvrtek 16.4.2020 v době od 8,00 hod. - do 11.00 hod. ve škole. Stačí prozvonit na telefonu, přijdu předat materiály.

    Žádám o odevzdání všech úkolů od žáků, kteří tak ještě neučinili. Pokud nebyla práce celá dokončena, prosím dokončit a odevzdat. Děkuji TU

Anglický jazyk

od 31.3.2020

Uč. str. 24, přečíst věty A – F, přiřadit správně k obrázku a cvičení přepsat do sešitu (např. 1. C)

Využívejte k procvičování již známé stránky www.umimeanglicky.cz´

od 7.4.2020

Milí páťáci, společně bychom měli začínat téma MY HOUSE. Bohužel to vzhledem k situaci budete muset zvládnout doma. Věřím, že to pro vás nebude žádný problém, jste moc šikovní! Kdyby vám něco nebylo jasné, neváhejte se na mě obrátit. Budu se opět těšit na naše společné hodiny angličtiny. Zdraví vás p. uč. Mottlová.

Uč. str. 27 – Přečtěte si text, do slovníčků si vypište slovíčka z obrázku, do školního sešitu vypracujte cvičení – otázky 1 až 8.

od 14.4.2020

Otevřete si přiložený dokument a vypracujte. Věty přepište do školních sešitů.

ANGLICTINA 5. A PRACOVNI LIST 14.4.

od 28.4.2020

Vytvoř (znázorni) plán tvého bytu / domu, využij znalost slovíček týkajících se tématu Our house a popiš anglicky jednotlivé místnosti. Kdo si troufne, může popsat i jednotlivé vybavení pokojů (nábytek, spotřebiče, apod,). Pomoc hledej v učebnici na straně 27 nebo ve slovníčku.

Hotový plánek odevzdávejte prosím do příštího týdne, tj. 5.5.do školy, popřípadě odešlete na můj email. Pokud budete úkol odevzdávat do školy, nezapomeňte ho označit vaším jménem. Děkuji.

od 25.5.2020

 1. A ANGLICKÝ JAZYK

V učebnici na straně 28 si do sešitu přepište tabulku (there is / there are)

Následně přepište do sešitu cvičení číslo 1 a přeložte do češtiny (také do sešitu). Barevně vyznačte v textu všechny vazby there is / there are.

Hotový domácí úkol mi buď pošlete vyfocený na uvedenou emailovou adresu, popřípadě sešit odevzdejte ve škole. Až budou sešity zkontrolovány, budete informováni a můžete si je vyzvednout zpět k plnění dalších úkolů.

Domácí úkoly pro třídu 6.A

Úkoly z jednotlivých předmětů zpracujte nejpozději do 23. března 2020. V úterý 24. března 2020 budou vyměněny za nové úkoly.

Dějepis - pan ředitel Zajíc

Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "Mezopotámie" a z učebnice dějepisu také téma Mezopotámie. Písemně do sešitu také odpovězte na otázky v učebnici na straně 36 a 38.

Mezopotámie

od 24.3.2020 do 7. 4.2020

Udělejte si výpisky z učebnice dějepisu téma Starověký Egypt strana 49 - 58. Písemně do sešitu také odpovězte na otázky v učebnici na straně 50,54,58.

od 7.4.2020 - 12. 4. 2020

Ti z Vás, kteří tak ještě neučinili, mi zašlou na email zajic-jaroslav@seznam.cz zodpovězené otázky z předchozích týdnů (stačí vyfotit stránky v sešitě s vypracovanými otázkami). Pokud nemůžete použít email, tak otázky odevzdejte na podepsaném papíře do schránky školy, a to do neděle 12.4.2020.

od 14.4.2020

Udělejte si výpisky z tématu Starověké Řecko z učebnice s. 69 - 70. Odpovězte na otázky na straně 70. Odpovědi na tyto otázky mi zašlete na email zajic-jaroslav@seznam.cz. Pokud nemůžete použít email, tak otázky odevzdejte na podepsaném papíře do schránky školy, a to do neděle 19.4.2020.

od 18.5.2020

Udělejte si výpisky z tématu ANTICKÉ ŘECKO učebnice str. 78 - 82. Odpovězte na otázky na straně 79 a 82. Tyto odpovědi vhoďte na podepsaném papíru do schránky ve škole do  25. května. Můžete odpovědi i zaslat emailem.

Český jazyk - 6. ročník

- literatura - číst knihy do soutěže Souboj čtenářů (samostatná příloha) - mluvnice – procvičovat na www.ucimesecesky.cz - vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen. měkké a tvrdé souhlásky , jakékoliv aktivity na www.umimecesky.cz (doporučují také „netradiční a „více hráčů“)

Alespoň 2 cvičení na každý jev

Počítejte s tím, že po návratu do školy bude test /budou testy, které ověří, jestli jste zadané úlohy řešili. - sloh – na www.umimecesky.cz - slova ve větách, hádanky

Novému žákovi z 6. A doporučuji: na www.umimecesky.cz tvrdé a měkké hlásky, na WWW.skolakov.eu všechny úlohy pro 1. až 4. ročník - stále opakovat, dokud to nebude zvládat. + přečíst knihu, kterou jsem mu dala + na www.umimecesky.cz práci s textem

od 24. 3. 2020

- literatura -       stejně jako minulý týden číst knihy do soutěže Souboj čtenářů, tentokrát na to máte 14 dní (samostatná příloha)

Je velmi pravděpodobné, že se celostátní soutěž konat nebude, po návratu do školy si uděláme soutěž vlastní ( i odměny budou!)

- mluvnice – procvičovat na www.ucimesecesky.cz  - vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen. měkké a tvrdé souhlásky , jakékoliv aktivity na www.umimecesky.cz 

Pokud je to možné, zkontaktujte se přes  soc. sítě, a „zahrajte si“ aktivity označené  „více hráčů“, abyste se při procvičování češtiny i bavili.

Alespoň 2 cvičení na každý jev denně -  musíte opakovat, abychom po návratu do školy mohli probírat novou látku.

Počítejte s tím, že po  návratu do školy bude test /budou testy, které ověří, jestli jste zadané úlohy řešili.

- sloh – na www.umimecesky.cz  - slova ve větách, hádanky

Novému žákovi z 6. A  doporučuji:

 na www.umimecesky.cz  tvrdé a měkké hlásky,

na WWW.skolakov.eu  všechny úlohy pro 1. až 4. ročník  - stále opakovat, dokud to nebude zvládat.

+ přečíst knihu, kterou jsem mu dala + na www.umimecesky.cz  práci s textem

Děkuji vám, že doma pracujete, děkuji rodičům, že vám pomáhají. Přeji vám, abyste byli zdraví!

od 31.3.2020

literatura -         stejně jako minulý týden číst knihy do soutěže Souboj čtenářů a doplňovat pracovní listy, které už byly zadány. Příští týden zadám nové.  - mám nové informace o soutěži – soutěž by být měla, ale bude později!

Do domácího sešitu pište zadaná cvičení z mluvnice i slohu, po návratu do školy mi je předáte

mluvnice –  učebnice Čeština hravě 6, každý den jedno cvičení, před každým cvičením napsat jeho číslo a stránku:  

PO - cv. 5/str. 23,  ÚT -  cv. 1/ str. 25, ST - cv.2/str. 29, ČT - cv. 4/str33 , PÁ - cv. 2/str. 33

I nadále můžete procvičovat mluvnici  na www.umimecesky.cz

Děkuji vám, že doma pracujete, děkuji rodičům, že vám pomáhají. Přeji vám, abyste byli zdraví!

od 7.4.2020

literatura – číst knihy na soutěž Souboj čtenářů (Pracovní listy jsou připojeny. Moc se omlouvám čtenářům  knížek Pozor, v knihovně je kocour! a Past na korunu -  jejich pracovní listy nemají ideální podobu – přestal mě poslouchat počítač)

sloh – vypisujte z četby cizí slova, slova neznámá, neobvyklá, popř. celé věty

mluvnice -  cvičení pište do domácích sešitů, předáte mi je, až se sejdeme ve škole, stejnou látku procvičujte na www. umimecesky. cz,

každé cvičení označte tak, jak vám je zadávám (např. cv.4/str. 12),vvyužijte tabulek, které daný jev vysvětlují (jsou na stejné straně nebo dvojstraně jako cvičení)

zadání: PO – cv.7/str. 23,  ÚT – cv.2/str.25, ST – cv. 5/str. 26, ČT – cv.7/str. 35, PÁ – cv. 6a,b,c/str. 37

PIŠTE ČITELNĚ, I ÚPRAVA BUDE HODNOCENA!

 Děkuji vám, že doma pracujete, děkuji rodičům, že vám pomáhají. Přeju pevné zdraví a příjemně prožité Velikonoce.

od 14.4.2020

literatura – číst knihy na soutěž Souboj čtenářů

sloh – vypisujte z četby cizí slova, slova neznámá, neobvyklá, popř. celé věty

mluvnice -  POZOR ZMĚNA! - cvičení pište tentokrát prosím do školních sešitů, domácí sešity s úkoly za předcházející dva týdny doneste (vhoďte do schránky) prosím v úterý nebo ve středu do školy mezi 8.00 – 12.00 – přijedu si pro ně.

Pokud úkoly z nějakých závažných důvodů nemůžete donést, napište mi. 

Každé cvičení označte tak, jak vám je zadávám (např. cv.4/str. 12), využijte tabulek, které daný jev vysvětlují (jsou na stejné straně nebo dvojstraně jako cvičení), stejnou látku procvičujte na www. umimecesky. cz,

zadání: PO – cv.3a, b/str. 25, ÚT – cv.3/str.35, ST – cv. 6c/str. 37, ČT – cv.2 (do druhé a poslední věty doplňte všechny zeměpisné názvy- radu hledejte v tabulce nad cvičením)/str. 38, PÁ – cv.6 /str. 39

PIŠTE ČITELNĚ, I ÚPRAVA BUDE HODNOCENA!

 Děkuji vám, že doma pracujete, děkuji rodičům, že vám pomáhají. Přeji pevné zdraví!

od 21.4.2020

literatura  - doplnit „úvodní“ pracovní list (téma, motivy, čas, místo atd.)

sloh- 1a,c,d/114

mluvnice  - pište do školních sešitů, domácí sešity s úkoly z předcházejících týdnů doneste do školy

Minule jsem vám napsala, že pokud je tam nemůžete donést, máte mi napsat – nepsal mi nikdo, sešit donesli dva žáci! Pokud nebudete plnit úkoly, nemůžu vás na konci roku klasifikovat.

Každé cvičení označte tak, jak vám je zadávám (např. cv.4/str. 12), využijte tabulek, které daný jev vysvětlují (jsou na stejné straně nebo dvojstraně jako cvičení), stejnou látku procvičujte na www. umimecesky. cz

zadání: PO – cv.8 a-c (cv.b – vypsat celé věty)/str. 37, ÚT – cv.3/str.40, ST – cv. 4/str. 40, ČT – cv. 2a/str. 41, PÁ – cv. 3a-f/str. 41

Pište čitelně, psacím písmem, dodržujte úpravu – nedodržení  podmínek znamená, že úkol nebude považován za splněný.

od 28.4.2020

Dobrý den,

protože nepíšete úkoly (i minulý pátek jsem z Lomu odjela se 4 sešity), chci upozornit, že nemůžu přijmout na poslední chvíli všechno, co jsem vám zadala.

Do tohoto pátku přineste úkoly, které byly zadány minule (21.4.2020), ty předchozí už nepřijmu a budu je hodnotit jako nesplněné.

Toto jsou pokyny, které jsem vám dala minule (i v předcházejících týdnech) a které bohužel nerespektujete:

Pokud sešity nemůžete donést do školy, napište mi (nepsal mi nikdo). Pokud nebudete plnit úkoly, nemůžu vás na konci roku klasifikovat.

Každé cvičení označte tak, jak vám je zadávám (např. cv.4/str. 12), využijte tabulek, které daný jev vysvětlují (jsou na stejné straně nebo dvojstraně jako cvičení), stejnou látku procvičujte na www. umimecesky. cz

Úkol pro 6. – 9. ročník:

Někteří z vás mně i mým kolegům napsali, bohužel s chybami – v pravopise, formulacích, interpunkci (čárky ve větách), neuvádíte, kdo píše apod.

Dnešní úkol je určen všem třídám

- napište dopis +e mail nebo sms zprávu (na neotrhaný papír A4, může být linkovaný, pište psacím písmem)

- v dopise požádejte pana ředitele o uvolnění ze školní docházky v září 2020, protože jedete na rodinnou dovolenou

- využijte pokynů v příloze

Dopis, sms

od 5.5.2020

POZORNĚ ČTĚTE: ÚKOL DONESTE DO ČTVRTKA  14.5. DO ŠKOLY (NAPIŠTE HO NA PAPÍR – ČISTÝ, USTŘIŽENÝ, NADEPSANÝ  (ČJ, JMÉNO, TŘÍDA)

Na www.umimecesky.cz   podle tříd͢͢ (6. třída)→tvarosloví: slovní druhy → Určování slovních druhů: Rozřazovačka (střední) , V pavoučí síti (lehké)

Jako důkaz, že jste úkol splnili, napište poslední větu/slova z každého cvičení.

Například: rozřazovačka: ale, vedle, ach

Na www.umimecesky.cz   podle tříd  (6. třída)  →tematická zadáni: diktáty→Výprava k prameni potoka a V jeskyni

Jako důkaz, že jste úkol splnili, napište poslední větu z každého doplňovacího diktátu.

od 12.5.2020

POZORNĚ ČTĚTE: ÚKOL DONESTE DO STŘEDY 20.5. DO ŠKOLY (NAPIŠTE HO NA PAPÍR – ČISTÝ, USTŘIŽENÝ, NADEPSANÝ  (ČJ, JMÉNO, TŘÍDA)

Na www.umimecesky.cz   podle tříd͢͢ (6. třída)→tvrdé a měkké souhlásky (obě cvičení -4. štít)

Jako důkaz, že jste úkol splnili, napište poslední slovo z každého cvičení.

 

Na www.umimecesky.cz   podle tříd͢͢ (6. třída)→vyjmenovaná slova po B (dobýt/dobít, doplňovačka- střední))

Jako důkaz, že jste úkol splnili, napište jednu z posledních dvojic  z každého cvičení.

od 25.5.2020

POZORNĚ ČTĚTE: ÚKOL DONESTE DO STŘEDY 27.5. DO ŠKOLY

(NAPIŠTE HO NA PAPÍR – ČISTÝ, USTŘIŽENÝ, NADEPSANÝ  - ČJ, JMÉNO, TŘÍDA)

Pracovní list v příloze vytiskni a vyplň, nebo úkoly přepiš na papír a řádně označený ho přines do školy.

cestina PL

cesky jazyk 11

od 7.6.2020

Doplňte koncovky

Výtvarná výchova -6. a 7 ročník

Výkres na téma Kde jsem rád (libovolná technika)

Dějepis - paní učitelka Faustová

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

DVP - 6. A. výpisky

DVP 6. A. úkoly

od 31.3.2020

DVP 6. A. - zpracovat text (výpisky) do sešitu a poslat foto sešitu na email nebo FB

DVP 6. A

od 7.4.2020

DVP 6. A.

od 21.4.2020

text DVP 6. A

zadani DVP 6. A.

od 5.5.2020

DVP 6. A.

od 25.5.2020

DVP 6. A

Občanská výchova

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

Občanská výchova 6. A

od 31.3.2020

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

OV 6. A

od 7.4.2020

OV 6. A.

od 21.4.2020

OV 6. A.

od 5.5.2020

OV 6. A.

od 25.5.2020

OV 6. A. text ke zpracovani

OV 6. A. zadani

Hudební výchova

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

HV 6. A

od 31.3.2020

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

HV 6. A

od 7.4.2020

HV 6. A.

od 21.4.2020

HV 6. A.

od 5.5.2020

HV 6. A.

od 25.5.2020

HV 6. A.

Rodinná výchova

Otevřete dokument, udělejte z něj výpisky a odpovězte na otázky.

Rodinna vychova - 6. trida

od 24.3.2020

Otevřete dokument, udělejte z něj výpisky a odpovězte na otázky.

RV - 6. trida (Opakovani uciva)

od 7.4.2020

Zpracujte úkoly z dokumentu:

RV - 6. tr- Preventivni opatreni proti infekcim

od 21.4.2020

RV - 6. tr. - ochrana cloveka za mimoradnych situaci

Přírodopis

               Kořen

              - výpisky ze strany v učebnici: 73 – 74

              - odpovězte na otázky č.1,2,3,4,5.

od 24.3.2020

Stonek (strany v učebnici: 75–76)

              - Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "Stonek"

                a z učebnice přírodopisu přečtěte kapitolu Stonek.

                Písemně do sešitu odpovězte na otázky ze strany 76.

              - Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

Stonek

od 31.3.2020

List (strany v učebnici: 76–78)

              - Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "List"

                  a z učebnice přírodopisu přečtěte kapitolu List.

              - Písemně do sešitu odpovězte na otázky č. 1, 3 ze strany 78.

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem.

              - Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

List

od 7.4.2020

              Květ (strany: 82–84 v učebnici)

              - Kapitola o květech je rozsáhlá, proto máte na práci dva týdny.

              - Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "Květ".

                  a z učebnice přírodopisu přečtěte kapitolu Květ.

              - Písemně do sešitu odpovězte na otázky č. 1–8 ze strany 84 v učebnici).

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem.

Kvet

od 21.4.2020

Oplození (strany: 85 v učebnici)

              - Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "Opylení, oplození".

                  a z učebnice přírodopisu přečtěte kapitolu Oplození.

              - Písemně do sešitu odpovězte na otázky č. 1–2 ze strany 85 v učebnici).

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem.

Oplyleni, oplozeni

od 12.5.2020

Plody (strany: 85 - 87 v učebnici)

              - Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "Plody".

                  a z učebnice přírodopisu přečtěte kapitolu Plody.

              - Písemně do sešitu odpovězte na otázky č. 1–2 ze strany 87 v učebnici).

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem.

310 Plody

od 7.6.2020

Břízovité (strany: 96 - 98 v učebnici)

- Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "Břízovité";

- Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "Bukovité";

- Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "Pryskyřníkovité";

a z učebnice přírodopisu přečtěte kapitolu Břízovité, … .

- Písemně do sešitu odpovězte na otázky č. 16 ze strany 98 v učebnici).

- Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem.

Brizovite

Bukovite

Pryskyrnikovite

Zeměpis - úkoly jsou na 14 dní

Str. 70 v učebnici – Jak lidé využívají přírodu, výpisky do sešitu

Str. 70 v učebnici – Odpovězte na otázky č. 1 a 2

od 7. dubna 2020

Str. 73 až 74 v učebnici – výpisky do sešitu z kapitoly Co je domov?

od 20.4.2020

Str. 75  v učebnici – výpisky do sešitu z kapitoly Kolik je nás na Zemi

6. třída - sešity s úlohami ze zeměpisu vhoďte do schránky ve škole do 30. 4. do 9.00

od 5.5. do 15.5.2020

Str. 75 a 76  v učebnici – Znaky, které nezměníš, výpisky do sešitu

Anglický jazyk

Popis obrázku, Nick, Shep, v přítomném průběhovém čase, popsat zpaměti

Přeložte do angličtiny tyto věty v přítomném průběhovém čase. Do sešitu.

Já sedím na židli

On nehraje fotbal.

My se neučíme.

Já nejím a nepiju.

Dělá on domácí úkol?

od 31.3.2020

Popis obrázku, Nick, Shep, v přítomném průběhovém čase, popsat zpaměti

Přeložte do angličtiny tyto věty v přítomném průběhovém čase. Do sešitu.

On nejede do Prahy.

Ona se myje ve studené vodě.

My jdeme pěšky.

Já jím sendvič se šunkou.

Utíkáš do školy?

Hodiny, písemně do sešitu. 7.45, 8.20, 9.47, 10.15, 11.55

od 7.4.2020

Popis obrázku, Nick, Shep, v přítomném průběhovém čase, popsat zpaměti

Přeložte do angličtiny tyto věty v přítomném průběhovém čase. Do sešitu.

On sedí na židli a sleduje televizi.

Ona neplave v bazénu, ona tancuje v tělocvičně.

My se procházíme v parku.

Máš se dobře?

Ano, mám se výborně.

Kolik ti je let?

Je mi 27.

Já myju nádobí.

Hodiny, písemně do sešitu. 7.50, 9.20, 3.13, 6.45, 7.00, 11,55

od 14. 4. 2020

Zopakovat: popis obrázku, Nick, Shep, v přítomném průběhovém čase, popsat zpaměti

Přeložte do angličtiny tyto věty v přítomném průběhovém čase a v přítomném prostém čase. Do sešitu.

On sedí na židli.; On obvykle sedí na židli.; Ona zpívá.; Ona zpívá každý den.; My jdeme do školy /právě teď/.; My chodíme do školy každý den.; Já jím chleba s máslem.; Já obvykle jím chleba s máslem.

Hodiny, písemně do sešitu. 7.31, 9.10, 3.15, 7.45, 10.55

od 20.4.2020

Anglický jazyk, všechny úkoly z anglického jazyka kromě prvního /5 úkolů v sešitě/ vhodíte i se sešitem do schránky ve škole do 23. 4. /čtvrtek/. Já přijedu 24.4. do Lomu a zkontroluju je. Protože se až do 30. 6. zřejmě neuvidíme, Vaše známka na vysvědčení závisí  na vypracování vašich domácích úkolů. Pokud úkoly neodevzdáte nebo Vám budou některé chybět, nebudu vás klasifikovat. U dvou z Vás  nemám vzhledem k vaší absenci vůbec žádnou známku, a pokud úkoly neodevzdáte, nemohl bych Vás klasifikovat a konali byste dodatečnou zkoušku v srpnu. Dnešní úkol bude extrémně krátký, abyste měli čas si všech pět úkolů zkontrolovat a odevzdat sešity. Domácí úkoly ze zeměpisu zatím neodevzdávejte.

Upozorňuji Vás, a to velmi důrazně, že úkoly napsané na papíru nepřijímám. Máte mít 2 sešity /školní a domácí/, a pokud je nemáte, tak si je kupte a zbydou vám na příští rok.

Přeložte do angličtiny tyto věty v přítomném průběhovém čase.; On skáče na zahradě.; Ona tancuje.; My neběžíme.

Od 28.4.2020

Anglický jazyk, všechny úkoly z anglického jazyka, které jste odevzdali, máte opravené. Dovezu je do školy do 30. 4., kde si je vyzvednete. Úkoly neodevzdalo 15 žáků. Pokud jste sešity dosud neodevzdali, máte poslední možnost do 30. 4. do 9.00 Po tomto termínu vás hodnotím N a sejdeme se u dodatečných zkoušek v srpnu.

Úkoly napsané na papíru nepřijímám.

Přeložte do angličtiny tyto věty v přítomném průběhovém čase. Do sešitu.

On jde do obchodu.; Ona spí.; My se sprchujeme.; Oni nejdou do školy.; Vy mluvíte.; Jedete do Prahy?; Ne, nejedeme.; Kde jste?

od 5.5.2020

Anglický jazyk, všechny úkoly z anglického jazyka, které jste odevzdali, máte opravené. Dovezu je do školy do 10. 5. Jedenáct žáků úkoly neodevzdalo. Hodnotím N. Termín odevzdání úkolů 7 a 8 je nejpozději 15. 5. Do sešitu, do schránky ve škole.

Úkol č. 8

Přeložte do angličtiny tyto věty v přítomném průběhovém čase. Do sešitu.

On jde po mostě.

Ona plave v řece.

My vaříme brambory a maso

Mluvíte?

Hrajete a zpíváte?

Já sedím pod stolem.

My píšeme do sešitu.

Fyzika

Vrátíme se ještě jednou k měření objemu. Pročtěte si v učebnici stránky 74 – 79, zaměřte se na převody jednotek ve žlutých rámečcích.

Do sešitu na piště odpovědi na otázky č. O 1,3,5, a další U 1,3,4.

od 24.3.2020

Prostudujte si stránky o hustotě látky, strany 86 -94, je to opakování již probrané látky !!! Do sešitu  odpovězte na  nejméně 5 otázek ze strany 92.

Doporučuji, abste se podívali na následující odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=OcUF84eLztI

od 31. 3. 2020

Prostudujte si stránky o měření času, strany 95-100.

Na papír zpracujte odpovědi na otázky č. 1 a 2 na straně 96 s písmenkem U v modrém kolečku. (Text začíná „Vyjádři v sekundách: 30 min...“) a otázku č.6 na straně 100.

Výsledky mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do pátku 3.4.2020.

od 7.4.2020

Prostudujte si stránky o měření teploty, 100-102.

Na papír zpracujte odpovědi na otázky č. 1 a 2 na straně 103 s písmenkem O v modrém kolečku a jednu jakoukoli další otá zku. Výsledky mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

od 14.4.2020

Prostudujte si stránky  104-105.

Do sešitu zpracujte odpovědi na otázky č. 1 a 2 na straně 104 s písmenkem O v modrém kolečku a jednu jakoukoli další otázku.

od 21.4.2020

6.A.

Prostudujte si stránky  106-110. Do sešitu zpracujte odpovědi na otázky č. 2 a 3 na straně 108 s písmenkem O v modrém kolečku a  otázku č. 3 se čtverečkem v modrém kolečku.  Výsledky (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle. Nezapomínej, že zpracování úkolů je povinné!

od 5.5.2020

Prostudujte si stránky  117-120.  Popiš alespoň 8 větami do sešitu, jak by se ti osobně změnil život, kdybychom neměli elektrickou energii.  Výsledky (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

od 12.5.2020

Na stránce 118 máte ve žlutých rámečcích zobrazeny symboly pro některé součásti elektrického obvodu. Překreslete si je do sešitu a během tohoto týdne se je naučte.

od 25.5.2020

Prostudujte si stránky 121 a 122 a odpověz na otázky č,1-4 na straně 122. .  Výsledky otázek (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

od 26.5.2020

Prostudujte si stránky 124 až 126, udělej si do sešitu výpisky a odpověz na otázky č,1-4 na straně 127.  Výsledky otázek (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

od 7.6.2020

Projděte si úkoly z předchozích týdnů a doplňte si chybějící. Připomeňte si, čemu jste nerozuměli a připravte si na to téma otázky nebo příklady ke konzultaci. 

Matematika

Otevřete si soubor M1T1 a písemně do sešitu vypočítej úlohy 1-4.

M6 T1

od 24.3.2020

Otevřete soubor M6 T2 a písemně do sešitu zpracuj všechny úlohy.

M6 T2

od 31.3.2020

Otevřete soubor M6 T3 a písemně na papír zpracuj příklady č. 2 a 3. Dávej pozor na desetinné čárky!!!

Výsledky mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle 5.4.2020.

M6 T3

od 7.4.2020

Otevřete soubor M6 T4 a písemně na papír zpracuj příklady. Dávej pozor na desetinné čárky!!! (Připomínám: dělitel musí být bez desetinné čárky, zbavíme se jí tak, že posuneme desetinnou čárku u dělence i dělitele o stejný počet míst). Výsledky mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

M6 T4

od 14.4.2020

Zopakujeme si  dělitelnost čísel.  Vzpoměňte si, kdy je číslo dělitelné dvěma, třema, čtyřmi, pěti, šesti,   (to uměl nejlíp Ruda – číslo je dělitelné dvěma a třema), devíti a deseti. Otevřete si soubor M6 T5 a zpracujte úlohy č. 1,3 a 4.

M6 T5

od 21.4.2020

Vyřeš slovní úlohy v souboru M6 T6. Výsledky (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle. Nezapomínejte, že zpracování úkolů je povinné a pokud je nebudete plnit,  můžete být na vysvědčení neklasifikováni a zkazíte si prázdniny, protože pak budete přezkoušeni z celoroční látky v srpnu!!!

M6T6

od 5.5.2020

Vyřeš úlohy v souboru M6 T8 (nezapomínej na odpovědi). Připomínám: pokud je v příkladu víc početních operací (sčítání, odčítání, dělení, násobení, závorky), postupujeme takto: nejprve vypočítáme závorku, pak v příkladu násobíme a dělíme a pak teprve sčítáme a odečítáme. Příklady si dělejte postupně. Výsledky (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.  Pokud to někomu nebude jasné, může mě jako vždy kontaktovat na e-mailu, telefonu,  nebo na Skypu.

M6 T8

od 12. 5. 2020

Vyřeš úlohy v souboru M6 T9. Číslo x je vždy to číslo, které ze seznamu vyberete a platí pro něj  například v úloze č.6, že je menší než 2. Výsledky (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.  Pokud to někomu nebude jasné, může mě jako vždy kontaktovat na e-mailu, telefonu,  nebo na Skypu.

M6 T9

od 25.5.2020

Vyřeš úlohy v souboru M6 T10. Výsledky (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.  

M6 T10

od 26.5.2020

Vyřeš úlohy v souboru M6 T11. Výsledky (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.  

M6 T11

od 7.6.2020

Projděte si úkoly z předchozích týdnů a doplňte si chybějící. Připomeňte si, čemu jste nerozuměli a připravte si na to téma otázky nebo příklady ke konzultaci. 

Domácí úkoly pro třídu 7. A

Úkoly z jednotlivých předmětů zpracujte nejpozději do 23. března 2020. V úterý 24. března 2020 budou vyměněny za nové úkoly.

7. A OBČANSKÁ VÝCHOVA

Učebnice strana 42, do sešitu přepsat otázky a vypracovat odpovědi

od 24.3.2020

V učebnici si přečtěte strany 94 -95. na straně 95 vypracujte první cvičení do sešitu.

od 31.3.2020

Uč. str. 91 (Svoboda a autorita), přečíst kapitolu a odpovědět na otázky (úplně dole pod textem). Otázky vypracujte do sešitu.

od 7.4.2020

Sedmáci, stále čekám na domácí úkoly, které mi máte poslat! Chápu, že situace je náročná a úkolů není málo, ale věnujte prosím zadaným úkolům pozornost, sledujte webové stránky školy. Pokud nebudou úkoly odevzdávány, projeví se to bohužel na klasifikaci.

od 21.4.2020

Milí sedmáci, jistě si všichni dobře vzpomínáte na improvizaci našeho divadelního představení v hodině OV. Proto by pro vás následující pracovní list měl být bez problémů. Otevřete si přiložený dokument a vypracujte dle pokynů.

Hotový pracovní list BUĎ ODEŠLETE NA EMAIL, popř. na messenger nebo ho podepsaný a označený vložte do schránky ve škole do 26.4.2020.

Obcanska vychova 7.A 14.4.

od 28.4.2020

Otevřete si přiložený dokument. Výpisky si buď nalepte, nebo opište do sešitu a odpovězte na 2 jednoduché otázky, které najdete pod textem.

Vypracované otázky mi buď odešlete, nebo odevzdejte ve škole nejpozději do dalšího týdne. Řada z vás mi stále nevypracovala ani jeden úkol, myslete prosím na to, že v případě neodevzdání úkolů vás na konci školního roku nebudu moci klasifikovat.

Delba prace OV

od 25.5.2020

 1. A OBČANSKÁ VÝCHOVA

Pročtěte si kapitolu v učebnici na straně 18 – 19 a následně vypracujte otázky na straně 18

 (hnědý rámeček s otazníkem, hnědý rámeček se symbolem hlavy).

Tyto otázky si přepište do sešitu, hotové odpovědi mi buď zašlete elektronicky na uvedený email, popřípadě sešit odevzdejte ve škole. Prosím, nezapomínejte, že zadaný úkol je vždy na týden, pokud není uvedeno jinak. Domácí úkoly, které mi posíláte za začátku března, už počítám jako nesplněné.

od 25.5.2020

Otevřete si přiložený soubor a vypracujte zadané otázky. Vypracované otázky mi zašlete buď elektronicky na emailovou adresu, nebo odevzdejte v sešitě do školy.

Odpovědi na otázky neopisujte a nekopírujte přímo z internetu, odpovídejte na ně vlastními slovy, internet využívejte jen jako pomoc!

Otazky obcanska vychova 25.5. 7.A

Český jazyk - 7. ročník

- literatura – číst a zpracovat zápis do čtenářského deníku (vzhledem k omezení pohybu mimo domov zkracuji termín odevzdání na polovinu dubna) + www.umimecesky.cz – porozumění textu aj.

- mluvnice – pokračovat v doplňování cvičení v sešitě, který jste si vzali domů + procvičovat na www.umimecesky.cz měkké a tvrdé hlásky, vyjmenovaná slova, podstatná a přídavná jména, větné členy, podmět a přísudek, čárky, práci s textem, doporučuji také „netradiční“ a „více hráčů“ˇ

Alespoň 2 cvičení na daný jev

Počítejte s tím, že po návratu do školy bude test /budou testy, které ověří, jestli jste zadané úlohy řešili.

- sloh- vytvořit charakteristiku oblíbené literární postavy (postavy z knížky, kterou právě čtu) - něco jsme si k tomu už řekli, další rady najdou v učebnici (staré), popř. si na internetu zadají „jak napsat charakteristiku“

od 24. 3. 2020

   - literatura –  platí úkol z minulého týdne – tzn. číst  a zpracovat zápis do čtenářského deníku (vzhledem k omezení pohybu mimo domov zkracuji termín odevzdání na polovinu dubna)

+ www.umimecesky.cz – porozumění textu aj.

- mluvnice – totéž co minulý týden  - pokračovat v doplňování cvičení v sešitě, který jste si vzali domů, zpracujte alespoň dvě cvičení denně -

 + procvičovat na www.umimecesky.cz  měkké a tvrdé hlásky, vyjmenovaná slova, podstatná a přídavná jména, větné členy, podmět a přísudek, čárky, práci s textem. Pokud je to možné, zkontaktujte se přes  soc. sítě, a „zahrajte si“ aktivity označené  „více hráčů“, abyste se při procvičování češtiny i bavili.

Alespoň 2 cvičení na každý jev denně -  musíte opakovat, abychom po návratu do školy mohli probírat novou látku.

Počítejte s tím, že po  návratu do školy bude test /budou testy, které ověří, jestli jste zadané úlohy řešili.

 

- slohzadáno minule: vytvořit charakteristiku  oblíbené literární postavy  (postavy z knížky, kterou právě čtu)  - něco jsme si k tomu už řekli, další rady najdou v učebnici (staré), popř. si na internetu zadají „jak napsat charakteristiku“

Zadáno nově: podtrhněte ve vytvořené charakteristice pasáže, kde jste uplatnili přímou charakteristiku, jinou barvou podtrhněte charakteristiku nepřímou. 

Vypište přímou charakteristiku po sloh a pokuste se ji nahradit nepřímou charakteristikou

Děkuji vám, že doma pracujete, děkuji rodičům, že vám pomáhají. Přeji vám, abyste byli zdraví!

od 31.3.2020

literatura –  platí úkol z minulého týdne – tzn. číst  a zpracovat zápis do čtenářského deníku (vzhledem k omezení pohybu mimo domov zkracuji termín odevzdání na polovinu dubna)

Zápis musí odpovídat osnově, kterou vám opakovaně předávám.

+ www.umimecesky.cz – porozumění textu aj.

mluvnice – totéž co minulý týden  - pokračovat v doplňování cvičení v sešitě, který jste si vzali domů, zpracujte alespoň dvě cvičení denně –

I nadále můžete procvičovat mluvnici  na www.umimecesky.cz

sloh-  zadáno minule + na krátkém příkladu, příběhu ve slohu charakterizujte  některé vlastnosti.:

Děkuji vám, že doma pracujete, děkuji rodičům, že vám pomáhají. Přeji vám, abyste byli zdraví!

od7.4.2020

literatura – do příštího týdne byste měli  mít přečtenou  knihu a hotový zápis o této knize.

Znovu upozorňuji, že přijmu pouze zápis, který odpovídá zadání, které vám opakovaně dávám už druhý rok  (příklad najdete v sešitě – vloni Lucerna, letos tuším Vodník). Zápis stačí předat až při příchodu do školy, pokud  ho chcete odevzdat hned, pošlete ho ve wordu  na  blazkova.zslom@gmail.com. Práce zaslané jiným způsobem nemůžu přijmout.

A můžete začít číst další knihu – než přijdete do školy, budete mít přečtené a zapsané dvě knihy.

sloh –z četby vypište cizí slova, slova neznámá, neobvyklá, popř. celé věty

charakteristiku, kterou jsem zadala první týden stále vylepšujte – tento týden opravte podle Pravidel českého pravopisu (pokud je nemáte v tištěné podobě, vyhledejte je na internetu)

mluvnice -  ze staré učebnice (aby mohla psát i Adéla Masná a Lucka Bledyová)

cvičení pište do domácích sešitů, předáte mi je, až se sejdeme ve škole, stejnou látku procvičujte na www. umimecesky. cz,

každé cvičení označte tak, jak vám je zadávám (např. cv.4/str. 12), využijte tabulek, které daný jev vysvětlují (jsou na stejné straně nebo dvojstraně jako cvičení)  

zadání: PO – cv.,5a/str. 9,  ÚT – cv.5b/str.9, ST – cv. 5c/str. 9, ČT – cv.2a/str. 17, PÁ – cv. 2a,/str. 19

PIŠTE ČITELNĚ, I ÚPRAVA BUDE HODNOCENA!

 Děkuji vám, že doma pracujete, děkuji rodičům, že vám pomáhají. Přeju pevné zdraví a příjemně prožité Velikonoce.

od 14.4.2020

literatura – číst druhou knihu, připravovat zápis

sloh – vypisujte z četby cizí slova, slova neznámá, neobvyklá, popř. celé věty

            najděte v knize charakteristiku některé postavy (přímou, nepřímou, vnější, vnitřní),   charakteristiku si v knížce založit nebo vyfotit

mluvnice -  POZOR ZMĚNA! - cvičení pište tentokrát prosím do školních sešitů, domácí sešity s úkoly za předcházející dva týdny doneste (vhoďte do schránky) prosím v úterý nebo ve středu do školy mezi 8.00 – 12.00 – přijedu si pro ně.

Pokud úkoly z nějakých závažných důvodů nemůžete donést, napište mi. 

Každé cvičení označte tak, jak vám je zadávám (např. cv.4/str. 12), využijte tabulek, které daný jev vysvětlují (jsou na stejné straně nebo dvojstraně jako cvičení), stejnou látku procvičujte na www. umimecesky. cz,

zadání: PO – cv.5c/str.9, ÚT, ST – cv. 6a/str. 10, ČT – cv.2a/str. 17, PÁ – cv.3a/str. 20

PIŠTE ČITELNĚ, I ÚPRAVA BUDE HODNOCENA!

 Děkuji vám, že doma pracujete, děkuji rodičům, že vám pomáhají. Přeji pevné zdraví!

od 21.4.2020

literatura  - číst druhou knihu, do konce května vytvořit zápis (PODLE OSNOVY!, pokud to nebudete respektovat, nebude úkol splněný!)

sloh- charakteristika (byla zadaná už dříve – pokud zadání nevyhovovalo, zkuste charakteristiku mimozemšťana – ve vnějším popisu uveďte, k čemu jsou dobré jeho např. 4 nohy apod., …) nápovědu (jak psát charakteristiku) hledejte  na str. 165 – stará učebnice, na str. 120-123 – nová učebnice)

mluvnice  - pište do školních sešitů, domácí sešity s úkoly z předcházejících týdnů doneste do školy

Minule jsem vám napsala, že pokud je tam nemůžete donést, máte mi napsat – píšu si pouze s Adinou a Mášou (obě se snaží předávat úkoly), sešit nedonesl nikdo! Pokud nebudete plnit úkoly, nemůžu vás na konci roku klasifikovat.

Každé cvičení označte tak, jak vám je zadávám (např. cv.4/str. 12), využijte tabulek, které daný jev vysvětlují (jsou na stejné straně nebo dvojstraně jako cvičení), stejnou látku procvičujte na www.umimecesky. cz

zadání: PO – cv. 4/str. 58, ÚT – cv.6a-f/str.59, ST – cv. 8/str. 59, ČT – cv. 19 (nepište věty, určete pouze slovní druh/str. 60, PÁ – cv. 6a/str. 65

Pište čitelně, psacím písmem, dodržujte úpravu – nedodržení  podmínek znamená, že úkol nebude považován za splněný.

od 28.4.2020

Dobrý den,

protože nepíšete úkoly (i minulý pátek jsem z Lomu odjela se 4 sešity), chci upozornit, že nemůžu přijmout na poslední chvíli všechno, co jsem vám zadala.

Do tohoto pátku přineste úkoly, které byly zadány minule (21.4.2020), ty předchozí už nepřijmu a budu je hodnotit jako nesplněné.

Toto jsou pokyny, které jsem vám dala minule (i v předcházejících týdnech) a které bohužel nerespektujete:

Pokud sešity nemůžete donést do školy, napište mi (nepsal mi nikdo). Pokud nebudete plnit úkoly, nemůžu vás na konci roku klasifikovat.

Každé cvičení označte tak, jak vám je zadávám (např. cv.4/str. 12), využijte tabulek, které daný jev vysvětlují (jsou na stejné straně nebo dvojstraně jako cvičení), stejnou látku procvičujte na www. umimecesky. cz

Úkol pro 6. – 9. ročník:

Někteří z vás mně i mým kolegům napsali, bohužel s chybami – v pravopise, formulacích, interpunkci (čárky ve větách), neuvádíte, kdo píše apod.

Dnešní úkol je určen všem třídám

- napište dopis +e mail nebo sms zprávu (na neotrhaný papír A4, může být linkovaný, pište psacím písmem)

- v dopise požádejte pana ředitele o uvolnění ze školní docházky v září 2020, protože jedete na rodinnou dovolenou

- využijte pokynů v příloze

Dopis, sms

od 5.5.2020

POZORNĚ ČTĚTE: ÚKOL DONESTE DO ČTVRTKA  14.5. DO ŠKOLY (NAPIŠTE HO NA PAPÍR – ČISTÝ, USTŘIŽENÝ, NADEPSANÝ  (ČJ, JMÉNO, TŘÍDA)

Na www.umimecesky.cz   podle tříd͢͢ (7. třída)→tvarosloví: slovní druhy → Určování slovních druhů: Rozbory (střední) , V pavoučí síti (střední)

Jako důkaz, že jste úkol splnili, napište poslední větu/slova z každého cvičení.

Například: rozbory: V lese byla tma.

Na www.umimecesky.cz   podle tříd͢͢ (7. třída)→rozbory vět, stavba vět: větné členy → Podmět a přísudek (lehké a střední)

Jako důkaz, že jste úkol splnili, napište poslední větu z každého cvičení.

Například: rozbory vět: Naše kočka se vyhřívala na sluníčku.

od 12.5.2020

POZORNĚ ČTĚTE: ÚKOL DONESTE DO STŘEDY 20.5. DO ŠKOLY (NAPIŠTE HO NA PAPÍR – ČISTÝ, USTŘIŽENÝ, NADEPSANÝ  (ČJ, JMÉNO, TŘÍDA)

Na www.umimecesky.cz   podle tříd͢͢ (7. třída)→tvrdé a měkké souhlásky (4. štít)

Jako důkaz, že jste úkol splnili, napište poslední slovo z  cvičení.

 

Na www.umimecesky.cz   podle tříd͢͢ (7. třída)→vyjmenovaná slova po B (dobýt/dobít, vyjmenovaná slova po L, M - doplňovačka- střední))

Jako důkaz, že jste úkol splnili, napište jednu z posledních dvojic  z každého cvičení.

25.5.2020

POZORNĚ ČTĚTE: ÚKOL DONESTE DO STŘEDY 27.5. DO ŠKOLY

(NAPIŠTE HO NA PAPÍR – ČISTÝ, USTŘIŽENÝ, NADEPSANÝ  - ČJ, JMÉNO, TŘÍDA)

Pracovní list v příloze vytiskni a vyplň, nebo úkoly přepiš na papír a řádně označený ho přines do školy.

cestina PL

cesky jazyk 11

od 7.6.2020

Doplňte koncovky

Výtvarná výchova -6. a 7 ročník

Výkres na téma Kde jsem rád (libovolná technika)

Dějepis

Udělejte si výpisky z níže přiložené prezentace a učebnice - téma: Mezivládí po vymření Přemyslovců + Nástup Lucemburků na český trůn a vláda Jana Lucemburského

Mezivládí a nástup Lucemburků

od 24.3.2020 do 7.4.2020

Udělejte si výpisky z učebnice o vládě Karla IV učebnice strana 75 - 78.

od 7.4.2020 - 12. 4. 2020

Udělejte si výpisky z učebnice strana 78 - 79 - téma Václav IV.

Na email zajic-jaroslav@seznam.cz mi zašlete odpovědi na otázky na straně 73 a 79 v učebnici. Pokud nemůžete použít email, tak otázky odevzdejte na podepsaném papíře do schránky školy, a to do neděle 12.4.2020.

od 14.4.2020

Udělejte si výpisky z tématu husitství z učebnice s. 80 - 84. Odpovězte na otázky na straně 84. Odpovědi na tyto otázky mi zašlete na email zajic-jaroslav@seznam.cz. Pokud nemůžete použít email, tak otázky odevzdejte na podepsaném papíře do schránky školy, a to do neděle 19.4.2020.

od 18.5.2020

Udělejte si z učebnice výpisky do sešitu z tématu Jiří z Poděbrad a Jagellonci s. 85 - 88. Odpovězte na otázky na straně 88. Odpovědi napište na podepsaný papír a vhoďte do schránky ve škole do pondělí 25. května. Můžete odpovědi zaslat i emailem.

Dějepis - paní učitelka Faustová

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

DVP 7. A

od 31.3.2020

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

DVP 7. A.

od 7.4.2020

DVP 7. A.

od 21.4.2020

DVP 7. A.

od 5.5.2020

DVP 7. A.

od 25.5.2020

DVP 7. A.

Hudební výchova

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

HV. 7. A

od 31.3.2020

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

HV 7. A

od 7.4.2020

HV 7. A.

od 21.4.2020

HV 7. A.

od 5.5.2020

HV 7. A.

od 25.5.2020

HV 7. A.

Německý jazyk

Rozklikněte online cvičení a vyplňte je. Budou předmětem zkoušení po návratu do školy.

https://www.jazyky-online.info/nemcina/procvicovani.php (7. třída - barvy, rodina, dům, zvířata, nábytek, slovesa, zájmena)
 
https://www.jazyky-online.info/nemcina/flashcards.php (7. třída - barvy, zvířata, rodina, dům, nábytek, slovesa, zájmena - SKRÝT PŘEKLAD)
 
https://www.umimenemecky.cz/poslech-slovicek-uroven-A1 (všechny ročníky, všechna cvičení)
 
 
 
od 21.4.2020

Každý napíše smysluplný text, minimálně na půl stránky formátu A4, kde představí sebe a svou rodinu. Každého člena rodiny popíše (jakou má barvu očí, vlasů apod.) Můžete psát i o domácích mazlíčcích, pokud nějaké máte. A popíše svůj pokoj, včetně použití předložek. (Např. Vlevo mám/je okno, pod oknem je … apod.) –
!! Poslat do 26. dubna 2020 na email: jitkahuttrova@seznam.cz !!

Vybrat si 5 jakýchkoliv sloves, vyčasovat je a též poslat na email!

https://nemcina.net/cviceni/slovesa/sein/

https://nemcina.net/cviceni/slovesa/haben/

Udělat obě cvičení, vyfotit („vyscreenovat“) obrazovku s vypracovanými cvičeními a úspěšností! POSLAT NA EMAIL viz výše.

od 5.5.2020

 1. ročník

https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2018051702-test-otazky-zakladni-slova

Udělat on-line cvičení, vyfotit („vyscreenovat“) obrazovku s vypracovaným cvičením a úspěšností!
Máte na výběr ze 4 možností, vaším úkolem je vybrat tu jednu správnou. Slovíčka, která neznáte, si vypište a najděte si k nim překlad!
POSLAT NA EMAIL: jitkahuttrova@seznam.cz  do 15. května!
KDO JEŠTĚ NEPOSLAL MINULÝ ÚKOL, UČIŇTE TAK!

Přelož:
1. Jak se jmenuješ?
2. Kde bydlíš?
3. wohnen
4. Ich habe eine Schwester.
5. Můj bratr má černé oči.
6. Kolik je ti let?
7. Mein Zimmer ist schön.
8. Heute ist Freitag.
9. Máš sourozence?
10. Máme psa.
PŘELOŽENÉ VĚTY OPĚT ZASLAT NA EMAIL!

Přírodopis

              Ryby

              - výpisky ze strany v učebnici: 9 – 13

              - odpovězte na otázky č.1,2,3,4,5,6,7,8.

od 24.3.2020

Obojživelníci (strany v učebnici: 14–16)

- Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "Obojživelníci" a z učebnice přírodopisu přečtěte kapitolu Obojživelníci. Písemně do sešitu odpovězte na otázky ze strany 16. Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

Obojzivelnici

od 31.3.2020

 Odpovědi na otázky zadané v minulých týdnech mi pošlete e-mailem.

od 7.4.2020

              Plazi a ještěři (strany: 17–22 v učebnici)

              - Kapitola o plazech je rozsáhlá, proto máte na práci dva týdny.

              - Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "Plazi a ještěři".

                  a z učebnice přírodopisu přečtěte kapitolu Plazi a ještěři.

              - Písemně do sešitu odpovězte na otázky č. 1–6 ze strany 22 v učebnici).

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem.

Plazi a jesteri

od 21.4.2020

Plazi a ještěři (strany: 17–22 v učebnici)

              - Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "Plazi - hadi, želvy, krokodýli".

                  a z učebnice přírodopisu přečtěte kapitolu Plazi.

              - Písemně do sešitu odpovězte na otázky č. 1–6 ze strany 22 v učebnici).

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem.

Plazi - hadi, zelvy, krokodyli

Od 12.5.2020

              Ptáci (strany: 23–25 v učebnici)

              - Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "Ptáci".

                  a z učebnice přírodopisu přečtěte kapitolu Ptáci.

              - Písemně do sešitu odpovězte na otázky č. 1–4 ze strany 39 v učebnici).

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem.

260 - Ptaci

od 7.6.2020

Nelétaví ptáci (strany: 39 v učebnici)

- Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "Nelétaví ptáci".

a z učebnice přírodopisu přečtěte kapitolu Nelétaví ptáci.

- Písemně do sešitu odpovězte na otázky č. 911 ze strany 39 v učebnici).

- Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem.

Neletavi ptaci

 

Zeměpis - úkoly jsou na 14 dní

Popis USA dle osnovy – str. 54 až 59 v učebnici, výpisky do sešitu

Popis  Mexika dle osnovy – str. 62  v učebnici, výpisky do sešitu

od 7. dubna 2020

Popis   Brazílie dle osnovy   –  str. 66  v učebnici, výpisky do sešitu

od 20. 4.2020

  Str. 68 až 69  v učebnici, výpisky do sešitu, Země Jižního rohu

Osnova pro popis

Poloha

Povrch

Podnebí

Vodstvo

Obyvatelstvo

Těžba a průmysl

Zemědělství

Zajímavosti

7. třída – sešity s úlohami ze zeměpisu vhoďte do schránky ve škole do 30. 4. do 9.00

od 5.5. do 15.5.2020

 Str. 70 až 71, Kontinent ledu a chladu, výpisky do sešitu

Anglický jazyk

Obtah Food, zkráceně vyprávět zpaměti

Opakování nepravidelných sloves dle seznamu

Přeložte tyto věty do angličtiny - do sešitu.

Šel jsem do školy včera.

Udělal jsem domácí úkol před týdnem.

Vybral jsem si novou školu.

Kam jsi šel?

Běžel jsem sto metrů.         

Měl jsem velmi špatný den.

Byl jsi zde?

Ano, byl.

Co jsi dělal?

Nedělal jsem nic.

od31.3.2020

Opakování nepravidelných sloves dle seznamu

 Přeložte tyto věty do angličtiny. Do sešitu. Upozorňuji všechny. Pokud to neuděláte, nebudu Vás moci v červnu klasifikovat!!!

Nešel jsem do školy, jel jsem autobusem.

Spal jsi dobře včera?

Měl jsem na sobě tričko a kalhoty.

Kde jsi byl?

Probudil jsem se brzy.         

Hovořil jsem s přáteli včera.

Napsal jsem 2 dopisy před týdnem.

Nerozuměl jsem ti.

Co jsi viděl?

Letěl jsi do Ameriky?

Ne, nemohl jsem.

od 7.4.2020

Upozorňuji všechny žáky, že úkoly vypracujete do sešitu, čitelně a s náležitou úpravou a já je zkontroluji s opravou první týden po nástupu do školy. V žádném případě je nebudete posílat přes paní Faustovou, která s angličtinou a zeměpisem nemá nic společného!!!

Opakování nepravidelných sloves dle seznamu

 Přeložte tyto věty do angličtiny. Do sešitu. Upozorňuji všechny. Pokud to neuděláte, nebudu Vás moci v červnu klasifikovat!!!

Vyvenčil jsem psa včera ráno.

Nejel jsem do Lomu před dvěma dny.

Nemám čas.

Byl jsi v kině?

Já nehraju fotbal, hraju stolní tenis. /opakovaný děj/  

Četl jsi tu krásnou knihu?

On obvykle vstává v 7.00. /opakovaný děj/

On rozumí česky. /opakovaný děj/

Neběžel jsem maraton, běžel jsem 5 kilometrů.

Neletěl jsem do Ameriky, letěl jsem do Afriky.

Ne, nemohl jsem spát včera.

od 14.4.2020

Upozorňuji všechny, že úkoly vypracujete do sešitu, čitelně a s náležitou úpravou.

Opakování nepravidelných sloves dle seznamu

 Přeložte tyto věty do angličtiny. Do sešitu. Upozorňuji všechny. Pokud to neuděláte, nebudu Vás moci v červnu klasifikovat!!!

Dostal jsem velký dárek včera.; Nezapomněl jsem na Tebe.; Dal jsem Ti peníze před týdnem.; Byl jsi doma? Ne, byli jsme ve škole.; On se cítil špatně včera.; Našel jsem si novou školu před rokem.; Čekal jsem na Tebe před týdnem.; Kde jste byli před 5 lety?; Upadl jsem a zranil jsem se.

od 20.4.2020

Domácí úkoly z angličtiny kromě prvního /5 úkolů/ vhodíte i se sešitem do schránky ve škole do 23. 4. /čtvrtek/. Já přijedu 24. 4. do Lomu a zkontroluju je. Protože se až do 30.6. zřejmě neuvidíme, Vaše známka na vysvědčení závisí na vypracování vašich domácích úkolú. Pokud úkoly neodevzdáte nebo Vám budou některé chybět, nebudu vás klasifikovat. U jedné z Vás  nemám vůbec žádnou známku. Tři žáci z osmé třídy a tři žáci ze sedmé třídy mají známky na propadnutí. Pokud výše uvedení žáci úkoly nevypracují kvalitním zpúsobem, musel bych vás, bohužel a nerad, nechat propadnout. Dnešní úkol bude extrémně krátký, abyste měli čas si všechny úkoly zkontrolovat a odevzdat sešity. Domácí úkoly ze zeměpisu zatím neodevzdávejte. Žačka osmé třídy, která bydlí v Mostě, mi napíše mail a dohodneme se, jakým způsobem mi předá sešit.

Upozorňuji vás, a to velmi důrazně, že úkoly napsané na papíru nepřijímám. Máte mít dva sešity /školní a domácí/, a pokud je nemáte, tak si je kupte a zbydou vám na příští rok. Pokud někdo vhodí do schránky úkol psaný na papíru, bude s ním nakládáno jakoby úkol neodevzdal – stížnost třídnímu a rodičům. Nechápejte to jako výhrůžku, ale jako pravidla, která je nutno dodržet.

Přeložte tyto věty. Do sešitu.

Hrál jsem basketbal včera.; Jel jsi do Prahy?; Neudělal jsem domácí úkol.

od 28.4.2020

7. třída, 8. Třída, 9. třída Domácí úkoly z angličtiny, které jste odevzdali, máte opravené. Dovezu je do školy do 30. 4., kde si je vyzvednete. Z deváté třídy neodevzdalo 9 žáků, z 8. třídy 8 žáků a ze 7. třídy 8 žáků. Pokud jste sešity dosud neodevzdali, máte poslední možnost do 30. 4. do 9.00 Po tomto termínu úkoly nepřijmu, hodnotím N a sejdeme se u dodatečných zkoušek v srpnu.

Napište do sešitu, co můžete a co nemůžete dělat během karantény – např, mohu jít nakupovat

7. a 8. třída – nejméně 10 vět. 9. třída – nejméně 15 vět

od 5.5.2020

 1. třída, 8. Třída Domácí úkoly z angličtiny, které jste odevzdali, máte opravené. Dovezu je do školy do 11. 5. Úkoly neodevzdali 3 žáci z osmé třídy a 5 žáků ze sedmé třídy. Hodnotím N. Termín odevzdání úkolů 7 a 8 je nejpozději 15. 5. Do sešitu, do schránky ve škole.

Úkol číslo 8.

 1. On nejel do Afriky, on jel do Evropy.
 2. Kde jsi spal včera?
 3. Potkal jsem své přátele před kinem.
 4. Zavřel jsem dveře před chvílí.
 5. Vzbudil jsem se před deseti minutami.
 6. Učil jsi angličtinu včera?
 7. Zapálil jsem oheň před chvílí.
 8. Dostal jsi peníze před týdnem?
 9. Uhodil jsem kamaráda včera.
 10. To nestálo moc peněz.

Fyzika

Pročtěte si v učebnici stránky 82-84 o kladkách. Do sešitu napiště odpovědi na otázky č. O 1,3 a 4. Pokus se doma vytvořit například ze stavebnice nebo různých koleček a provázků kladkostroj nebo volnou kladku. Pokud mi pošleš fotku kladkostroje, který jsi doma sestavil na email: lenka.osek@gmail.com máš velké plus!

od24.3.2020

Pročtěte si v učebnici stránky 86 – 91 a odpovězte na otázky  1-5 na straně 90 a vypočítejte úlohu č.2 a 4 na straně 91.

Pro lepší pochopení se můžete podívat například na https://www.youtube.com/watch?v=MGXFY5OIXp8

od 31.3.2020

Pročtěte si v učebnici stránky 91-97 a  písemně na papír odpovězte na otázky  č. 1 a 2  s písmenkem O v modrém kolečku na straně 97 a č.4 a 5 s písmenkem U v modrém kolečku na straně 97.

Výsledky mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do pátku 3.4.2020.

od 7.4.2020

Písemně na papír vyřešte opakovací úlohy na straně 97 dole.  Výsledky mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

od 14.4.2020

Prostudujte si stránky   98-101. Do sešitu si udělej výpisky se vzorcem na výpočet tlaku. Zpracuj do sešitu odpověď na otázky č. 1 a 2 na straně 101 s písmenkem O v modrém kolečku a  na otázku č.3 na straně 102. Obrázek k úloze č.3 si překresli do sešitu.

od 21.4.2020

Prostudujte si stránky   102-105. Zpracuj do sešitu odpověď na otázky č. 1, 2 a  3 na straně 105 s písmenkem O v modrém kolečku. Do sešitu zpracujte odpovědi na otázky č. 2 a 3 na straně 108 s písmenkem O v modrém kolečku a  otázku č.3 se čtverečkem v modrém kolečku.  Výsledky otázek (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle. Nezapomínej, že zpracování úkolů je povinné!

od 5.5.2020

Prostudujte si stránky   110-112. Zpracuj do sešitu výpisky z této látky a odpověď na otázky č. 1-5 na straně 113 s písmenkem O v modrém kolečku.  Výsledky otázek (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

od 12.5.2020

Prostudujte si  vztlakovou sílu na  stránkách 115-117. Zpracuj do sešitu výpisky z této látky a písemně odpověz na otázky na straně 117.  Výsledky otázek (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

od 25.5.2020

Prostudujte si  Archimedův zákon  na  stránkách 118-120. Zpracuj do sešitu výpisky z této látky a písemně odpověz na otázky 1 a 2 s modrým kolečkem na straně 121.  Výsledky otázek (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

od 26.6.2020

Prostudujte si  stránkyh 123-124. Zpracuj do sešitu výpisky z této látky a písemně odpověz na první otázky 1 - 3 na straně 125.  Výsledky otázek (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

7.6.2020

Projděte si úkoly z předchozích týdnů a doplňte si chybějící. Připomeňte si, čemu jste nerozuměli a připravte si na to téma otázky nebo příklady ke konzultaci. 

Matematika

Otevřete soubor M7 T1 a zpracuj písemně do sešitu všechny úlohy.

M7 T1

od 24.3.2020

Otevřete soubor M7 T2 a písemně do sešitu zpracuj všechny úlohy na první straně a na druhé straně cvičení č.2. Tady je odkaz na změnu čísla v určitém poměru : https://www.youtube.com/watch?v=Iasb1qfGhtg

M7 T2

od 31.3.2020

najdeš tady: https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4&t=469s

Výsledky  mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle Otevřete soubor M7 T3 a písemně na papír  zpracuj všechny úlohy. Video na přímou a nepřímou úměrnost 5.4.2020.

od 7.4.2020

Otevřete soubor M7 T4 a písemně na papír  zpracuj všechny úlohy.  U úpříkladu č.1 opiš tabulku, u příkladu 2 napiš jen správná slova, příklad č. 3 odpověz např.: A) ano, B) ne  ( to je jen příklad, nemusí to být dobře!) Zopakuj si video na přímou a nepřímou úměrnost: https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4&t=469s. Výsledky  mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

M7 T4

M7 T3

od 14.4.2020

Pokračujeme v přímé úměrnosti. Vymyslete alespoň deset příkladů přímé úměrnosti, například:

 • Čím víc cvičím, tím mám lepší kondici
 • Čím víc nakupuji jídlo, tím mám plnější ledničku
 • Čím víc koupím nových triček, tím je nákup dražší

od 21.4.2020

Podívej se na video o nepřímé úměrnosti:  https://www.youtube.com/watch?v=sG2wI4QUiZs  a vyřeš úlohy v souboru M7 T6. Výsledky (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.  Nezapomínejte, že zpracování úkolů je povinné a pokud je nebudete plnit,  můžete být na vysvědčení neklasifikováni a zkazíte si prázdniny, protože pak budete přezkoušeni z celoroční látky v srpnu!!!

M7 T6

od 5.5.2020

Podívej na na youtube na jakékoli video (raději víc) o trojčlence. Zkus vypočítat  úlohy v souboru M7 T8. Výsledky (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle. Pokud to někomu nebude jasné, může mě jako vždy kontaktovat na e-mailu, telefonu,  nebo na Skypu.

M7 T8

od 12.5.2020

Vyřeš pomocí trojčlenky slovní úlohy v souboru M7 T9.  Výsledky (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle. Pokud to někomu nebude jasné, může mě jako vždy kontaktovat na e-mailu, telefonu,  nebo na Skypu.

M7 T9

od 25.5.2020

Vyřeš pomocí trojčlenky slovní úlohy v souboru M7 T10.  Výsledky (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

M7 T10

od 26.5.2020

Připomeneme si zlomky. Vyřeš příklady v souboru M7 T11 (nápověda – převeď na společný jmenovatel)  Výsledky (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

M7 T11

od 7.6.2020

Projděte si úkoly z předchozích týdnů a doplňte si chybějící. Připomeňte si, čemu jste nerozuměli a připravte si na to téma otázky nebo příklady ke konzultaci. 

Domácí úkoly pro třídu 8. A

Pokud není uvedeno jinak, máte na vypracování úkolu vždy jeden týden. Úkoly jsou na web vkládány vždy v úterý.

8. A IKT

· Vytvořit prezentaci (Microsoft powerpoint) na libovolné téma (4-5stránek)

· Prezentaci nestahujte z internetu!

od 24.3.2020

Vytvořte v aplikaci Microsoft word za pomoci funkce tabulky váš rozvrh hodin.

od 21.4.2020

Jelikož teď jistě trávíte mnoho času na internetu, doporučuji si alespoň zkusit malý test, týkající se bezpečného chování na internetu. Klikni na odkaz a vyplň test.

http://www.bezpecnyinternet.cz/deti/rady-pro-tebe/test.aspx

Český jazyk - 8. ročník

- literatura - zpracovat zápis do čtenářského deníku (vzhledem k omezení pohybu mimo domov zkracuji termín odevzdání na polovinu dubna) - mluvnice – procvičovat na www.umimecesky.cz větné členy, podmět a přísudek, rozbory, čárky, práci s textem, doporučuji také „netradiční“ a „více hráčů“ˇ

Alespoň 2 cvičení na daný jev

Počítejte s tím, že po návratu do školy bude test /budou testy, které ověří, jestli jste zadané úlohy řešili.

na www.cermat.cz vyhledat na jednotná přijímací zkouška →testová zadání →šestileté obory →český jazyk a literatura ilustrační test 2020 a vypracovat ho.

Čemu nebudete rozumět, co nezvládnete, si poznamenejte. Ve škole si to pak vysvětlíme a napíšeme test vytvořený z úloh obsažených v těchto přijímacích zkouškách.

- sloh – na www.umimecesky.cz→- práce s textem (+ přísloví, zkratky)

od 24. 3. 2020

literatura –  platí úkol z minulého týdne – tzn. číst  a zpracovat zápis do čtenářského deníku (vzhledem k omezení pohybu mimo domov zkracuji termín odevzdání na polovinu dubna)

- mluvnice – procvičovat na www.umimecesky.cz   větné členy, podmět a přísudek, rozbory, čárky, práci s textem,

Pokud je to možné, zkontaktujte se přes  soc. sítě, a „zahrajte si“ aktivity označené  „více hráčů“, abyste se při procvičování češtiny i bavili.

Alespoň 2 cvičení na každý jev denně -  musíte opakovat, abychom po návratu do školy mohli probírat novou látku.

Počítejte s tím, že po  návratu do školy bude test /budou testy, který/é ověří, jestli jste zadané úlohy řešili.

na www.cermat.cz  vyhledat na jednotná přijímací zkouška →testová zadání →šestileté obory →český jazyk a literatura     ilustrační test 2019 a vypracovat ho.

Čemu nebudete rozumět, co nezvládnete, si poznamenejte -– budu kontrolovat, to  pro mě bude důkaz, že jste úkoly řešili.

  Ve škole si to pak vysvětlíme a napíšeme test vytvořený z úloh obsažených v těchto přijímacích zkouškách.

- sloh –   na www.umimecesky.cz→- práce s textem  (+ přísloví, zkratky) + vypisujte z knížky, kterou čtete, slova, kterým nerozumíte, neobvyklé výrazy, neobvyklá spojení, co vás zaujalo

Děkuji vám, že doma pracujete, děkuji rodičům, že vám pomáhají. Přeji vám, abyste byli zdraví!

od 31.3.2020

literatura –  číst  a zpracovat zápis do čtenářského deníku (vzhledem k omezení pohybu mimo domov zkracuji termín odevzdání na polovinu dubna)

Zápis musí odpovídat osnově, kterou vám opakovaně předávám.

Do domácího sešitu pište zadaná cvičení z mluvnice i slohu, po návratu do školy mi je předáte

- mluvnice –  učebnice Čeština hravě 8, každý den jedno cvičení, před každým cvičením napsat jeho číslo a stránku: 

PO - cv. 7a,b/str.7,  ÚT -  cv. 7/ str. 27, ST - cv. 8/str. 43, ČT, PÁ - cv. 1a-h/str. 76

 

na www.cermat.cz  vyhledat na jednotná přijímací zkouška →testová zadání →šestileté obory →český jazyk a literatura     didaktický test 2019, řádný termín, 1. test a vypracovat ho.

Čemu nebudete rozumět, co nezvládnete, si poznamenejte -– budu kontrolovat, to  pro mě bude důkaz, že jste úkoly řešili.

  Ve škole si to pak vysvětlíme a napíšeme test vytvořený z úloh obsažených v těchto přijímacích zkouškách

sloh – i nadále vypisujte z knížky, kterou čtete, slova, kterým nerozumíte, neobvyklé výrazy, neobvyklá spojení, co vás zaujalo

Děkuji vám, že doma pracujete, děkuji rodičům, že vám pomáhají. Přeji vám, abyste byli zdraví!

od 7.4.2020

literatura – do příštího týdne byste měli  mít přečtenou  knihu a hotový zápis o této knize.

Znovu upozorňuji, že přijmu pouze zápis, který odpovídá zadání, které vám opakovaně dávám už druhý rok  (příklad najdete v sešitě – vloni Lucerna, letos Bílá nemoc). Zápis stačí předat až při příchodu do školy, pokud  ho chcete odevzdat hned, pošlete ho ve wordu na blazkova.zslom@gmail.com. Práce zaslané jiným způsobem nemůžu přijmout.

A můžete začít číst další knihu – než přijdete do školy, budete mít přečtené a zapsané dvě knihy.

sloh –z četby vypište cizí slova, slova neznámá, neobvyklá, popř. celé věty

mluvnice -  cvičení pište do domácích sešitů, předáte mi je, až se sejdeme ve škole, stejnou látku procvičujte na www. umimecesky. cz,

každé cvičení označte tak, jak vám je zadávám (např. cv.4/str. 12), využijte tabulek, které daný jev vysvětlují (jsou na stejné straně nebo dvojstraně jako cvičení)

zadání: PO – cv.11a, b, c/str. 17,  ÚT – cv.5/str.33, ST – cv. 12/str. 34, ČT – cv.12/str. 43,PÁ – cv3a,/str. 77

Na www.cermat. cz ͢͢͢ vyhledat  - jednotná přijímací zkouška -–testová zadání -–šestileté obory -–český jazyk a literatura -–řádný termín 2019, 2. test

PIŠTE ČITELNĚ, I ÚPRAVA BUDE HODNOCENA!

 Děkuji vám, že doma pracujete, děkuji rodičům, že vám pomáhají. Přeju pevné zdraví a příjemně prožité Velikonoce.

od 14.4.2020

literatura – číst druhou knihu, připravovat zápis

sloh – vypisujte z četby cizí slova, slova neznámá, neobvyklá, popř. celé věty

mluvnice -  POZOR ZMĚNA! - cvičení pište tentokrát prosím do školních sešitů, domácí sešity s úkoly za předcházející dva týdny doneste (vhoďte do schránky) prosím v úterý nebo ve středu do školy mezi 8.00 – 12.00 – přijedu si pro ně.

Pokud úkoly z nějakých závažných důvodů nemůžete donést, napište mi. 

Každé cvičení označte tak, jak vám je zadávám (např. cv.4/str. 12), využijte tabulek, které daný jev vysvětlují (jsou na stejné straně nebo dvojstraně jako cvičení), stejnou látku procvičujte na www. umimecesky. cz,

zadání: PO – cv.1/str. 8, ÚT – cv.14/str.25, ST – cv. 6a/str. 49, ČT – cv. 3a/str. 82, PÁ – cv. 4a/str. 82

na www.cermat.cz  vyhledat na jednotná přijímací zkouška →testová zadání →šestileté obory →český jazyk a literatura     ilustrační test 2018 a vypracovat ho.

PIŠTE ČITELNĚ, I ÚPRAVA BUDE HODNOCENA!

 Děkuji vám, že doma pracujete, děkuji rodičům, že vám pomáhají. Přeju pevné zdraví!

od 21.4.2020

literatura  - číst druhou knihu, do konce května vytvořit zápis (PODLE OSNOVY!, pokud to nebudete respektovat, nebude úkol splněný!)

sloh-cv. 2a,b/str. 109 (zapsat následujícím způsobem: dlouhé řady synonym a antonym – A)

mluvnice  - pište do školních sešitů, domácí sešity s úkoly z předcházejících týdnů doneste do školy

Minule jsem vám napsala, že pokud je tam nemůžete donést, máte mi napsat – napsala pouze Darina, úkoly donesla Darina a Adéla, část úkolů donesl Adam! Pokud nebudete plnit úkoly, nemůžu vás na konci roku klasifikovat.

Každé cvičení označte tak, jak vám je zadávám (např. cv.4/str. 12), využijte tabulek, které daný jev vysvětlují (jsou na stejné straně nebo dvojstraně jako cvičení), stejnou látku procvičujte na www.umimecesky. cz

zadání: PO – cv. 14/str. 6, ÚT – cv. 17/str.6, ST – cv. 19a/str. 6, ČT – cv. 21/str.7, PÁ – cv. 25c/str. 7

Pište celé věty!

Pište čitelně, psacím písmem, dodržujte úpravu – nedodržení podmínek znamená, že úkol nebude považován za splněný.

od 28.4.2020

Dobrý den,

protože nepíšete úkoly (i minulý pátek jsem z Lomu odjela se 4 sešity), chci upozornit, že nemůžu přijmout na poslední chvíli všechno, co jsem vám zadala.

Do tohoto pátku přineste úkoly, které byly zadány minule (21.4.2020), ty předchozí už nepřijmu a budu je hodnotit jako nesplněné.

Toto jsou pokyny, které jsem vám dala minule (i v předcházejících týdnech) a které bohužel nerespektujete:

Pokud sešity nemůžete donést do školy, napište mi (nepsal mi nikdo). Pokud nebudete plnit úkoly, nemůžu vás na konci roku klasifikovat.

Každé cvičení označte tak, jak vám je zadávám (např. cv.4/str. 12), využijte tabulek, které daný jev vysvětlují (jsou na stejné straně nebo dvojstraně jako cvičení), stejnou látku procvičujte na www. umimecesky. cz

Úkol pro 6. – 9. ročník:

Někteří z vás mně i mým kolegům napsali, bohužel s chybami – v pravopise, formulacích, interpunkci (čárky ve větách), neuvádíte, kdo píše apod.

Dnešní úkol je určen všem třídám

- napište dopis +e mail nebo sms zprávu (na neotrhaný papír A4, může být linkovaný, pište psacím písmem)

- v dopise požádejte pana ředitele o uvolnění ze školní docházky v září 2020, protože jedete na rodinnou dovolenou

- využijte pokynů v příloze

Dopis, sms

od 5.5.2020

POZORNĚ ČTĚTE: ÚKOL DONESTE DO ČTVRTKA  14.5. DO ŠKOLY (NAPIŠTE HO NA PAPÍR – ČISTÝ, USTŘIŽENÝ, NADEPSANÝ  (ČJ, JMÉNO, TŘÍDA)

Na www.umimecesky.cz   podle tříd͢͢ (8. třída)→čárky: souvětí → čárky v souvětí souřadném (střední), čárky v souvětí: vložené  vedlejší věty (střední)

Jako důkaz, že jste úkol splnili, napište poslední větu z každého cvičení.

Například: Chtěl dobrou známku, a tak plnil všechny úkoly.

Na www.umimecesky.cz   podle tříd͢͢ (8. třída)→větné členy obecně → Rozbory (lehké a střední)

Jako důkaz, že jste úkol splnili, napište poslední větu z každého cvičení.

Například: rozbory vět: Naše kočka se vyhřívala na sluníčku.

od 12.5.2020

POZORNĚ ČTĚTE: ÚKOL DONESTE DO STŘEDY 20.5. DO ŠKOLY (NAPIŠTE HO NA PAPÍR – ČISTÝ, USTŘIŽENÝ, NADEPSANÝ  (ČJ, JMÉNO, TŘÍDA)

Na www.umimecesky.cz   podle tříd͢͢ (8. třída)→tvrdé a měkké souhlásky (4. štít)

Jako důkaz, že jste úkol splnili, napište poslední slovo z  cvičení.

 

Na www.umimecesky.cz   podle tříd͢͢ (8. třída)→vyjmenovaná slova po B (dobýt/dobít, vyjmenovaná slova po L, M - doplňovačka- těžké)

Jako důkaz, že jste úkol splnili, napište jednu z posledních dvojic  z každého cvičení.

od 25.5.2020

POZORNĚ ČTĚTE: ÚKOL DONESTE DO STŘEDY 27.5. DO ŠKOLY

(NAPIŠTE HO NA PAPÍR – ČISTÝ, USTŘIŽENÝ, NADEPSANÝ  - ČJ, JMÉNO, TŘÍDA)

Pracovní list v příloze vytiskni a vyplň, nebo úkoly přepiš na papír a řádně označený ho přines do školy.

cestina PL

cesky jazyk 11

od 7.6.2020

Doplňte koncovky

Dějepis – 8. ročník

Napsat referát (minimálně 3 zdroje: učebnice, internetové stránky, časopisy, odborná literatura apod.) - osobnost 19. století (z české.historie) –

např. Jan Svatopluk Presl, Vojta Náprstek, František Palacký, Karel Havlíček Borovský, Magdalena Dobromila Rettigová, Emil Holub, Vojtěch Lanna, František Křižík, Berta Suttnerová, Johann Schicht, Emil Škoda, Julius Petschek, Josef Hrabák (montanista), Jan Evangelista Purkyně, Miroslav Tyrš, Josef Václav Radecký z Radče, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák

Je třeba využít soc. sítí a domluvit se na tom, kdo kterou osobnost zpracuje.

Osnova referátu:

- zaměření osobnosti (politik, vědec, podnikatel…, životopisná data)

+ bližší charakteristika činnosti. (v jaké oboru vynikl/podnikal, co konkrétně vymyslel, udělal, založil…,)

- zajímavosti z jeho života/ kariéry

- vztah k našemu regionu (pokud byl)

- přínos v době, kdy žil, přínos dnešku

Zpracovat vlastními slovy, neopisovat celé věty z internetu/časopisu apod. Práci přednést před třídou a pak odevzdat v písemné podobě

od 24. 3. 2020

platí zadání z minulého týdne  - zpracovat vlastními slovy, neopisovat celé věty z internetu/časopisu apod. Práci přednést před třídou a pak odevzdat v písemné podobě.

Je třeba využít soc. sítí  a domluvit se na tom, kdo kterou osobnost zpracuje. (K. Mošovská si vybrala A. Dvořáka)

od 31. 3. 2020

vynálezy 19. století – vyberte si libovolný vynález + vynálezce (o něm jen velmi stručné informace) - zpracujte vlastními slovy, neopisujte celé věty z internetu/časopisu apod. Práci přednesete před třídou a pak odevzdáte v písemné podobě.

od 21.4.2020

Dějepis – doneste do školy referáty (vhoďte do schránky na budově). Podívejte se znovu na zadání – chci jen důležité informace. Nezajímá mě, kolik měla významná osobnost dětí, ale co ve své době znamenala, co nového přinesla , u vynálezu mě nezajímají technické parametry, ale v čem ten vynález pomohl lidem, co usnadnil, …

od 5.5.2020

Na www.umimecesky

Osobnosti: portréty (střední)

Jako důkaz, že jste úkol splnili, napište, jaký obrázek se objeví, když správně vyřešíte poslední úkol.

od 14.5.2020

Vypracujte přiložený úkol.

dějepis-8.r.

od 25.5.2020

POZORNĚ ČTĚTE: ÚKOL DONESTE DO STŘEDY 27.5. DO ŠKOLY

(NAPIŠTE HO NA PAPÍR – ČISTÝ, USTŘIŽENÝ, NADEPSANÝ  - ČJ, JMÉNO, TŘÍDA)

V přiloženém pwp prezentaci najdi odpovědi na následující otázky:

 • Které osobnosti se zasloužily o sjednocení Itálie a Německa?
 • S kterými zeměmi Němci bojovali, aby rozšířili své území a prosadili své zájmy?
 • V kterém roce byla sjednocena Itálie? V kterém roce bylo sjednoceno Německo?
 • Které země koncem 19. století podle tvého názoru patřily v Evropě k nejvýznamnějším, rozhodovaly o evropské politice?

dejepis 8.A

od 25.5.2020

Vyhledáte  https://www.umimefakta.cz/testy-ceske-dejiny-prurez  →slova ve větách →  české dějiny→    středni→ 4. štít

Důkaz, že jste úkol splnili: napíšete jména osobností z posledního úkolu

Přírodopis

Udělejte si výpisky do sešitu z vylučovací soustavy (učebnice strana 44 - 45). Odpovězte na otázky na straně 45 (také písemně do sešitu).

od 24.3.2020 do 7.4.2020

Udělejte si výpisky do sešitu z kožní soustavy (učebnice strana 45 - 47). Odpovězte na otázky na straně 47 (také písemně do sešitu).

od 7.4.2020 - 12. 4. 2020

Ti z Vás, kteří tak ještě neučinili, mi zašlou na email zajic-jaroslav@seznam.cz zodpovězené otázky z předchozích týdnů (stačí vyfotit stránky v sešitě s vypracovanými otázkami). Pokud nemůžete použít email, tak otázky odevzdejte na podepsaném papíře do schránky školy, a to do neděle 12.4.2020.

od 14.4.2020 - 26.4.2020

Udělejte si výpisky z tématu Nervová soustava z učebnice s. 48 - 51. Odpovězte na otázky na straně 51. Odpovědi na tyto otázky mi zašlete na email zajic-jaroslav@seznam.cz. Pokud nemůžete použít email, tak otázky odevzdejte na podepsaném papíře do schránky školy, a to do neděle 26.4.2020.

od 18.5.2020

Udělejte si z učebnice výpisky do sešitu z tématu Žlázy s vnitřním vyměšováním učebnice s. 54-55. Odpovězte na otázky na straně 55. Odpovědi napište na podepsaný papír a vhoďte do schránky ve škole do pondělí 25. května. Můžete odpovědi zaslat i emailem.

Ekologický seminář

· Odpověz na následující otázky:¨

- Třídíte ve vaší domácnosti odpad?

- Jakým způsobem dle tebe člověk může přispět k ochraně životního prostředí?

- Jakým způsobem dle tebe člověk negativně zasahuje do životního prostředí?

od 24.3.2020

Otevřete si přiložený dokument a vypracujte pouze otázky 1 -10 z prvního cvičení.

EKOLOGICKY SEMINAR 8.A - test

od 31.3.2020

Alternativní zdroje energie, vysvětli pojem alternativní zdroj energie (uveď příklady), vyjmenuj výhody a nevýhody.

od 7.4.2020

Moji milí osmáci, ještě stále mi většina z vás dluží domácí úkoly, které byly zadány již v minulých týdnech! Chápu, že úkolů není málo, ale věnujte jim prosím pozornost, ať na konci roku nemusíme řešit nepříjemnosti s klasifikací za neplnění úkolů. Věřím, že to zvládnete, jste šikovní!

 • Odevzdáno a splněno mají zatím jen V. V, A. S, D. H.
 • od 25.5.2020
 • Dnes vás, troufám si říci, čeká jednoduchý úkol, který jistě zvládnete ve spolupráci s internetem, popřípadě učebnicí. Vypracujte tyto 2 otázky.

  1. Jaké je složení vzduchu?
  2. Co znamená pojem fotosyntéza?

  Vypracované otázky mi buď pošlete elektronicky na uvedenou emailovou adresu, popřípadě je odevzdejte ve škole. Pokud domácí úkoly odevzdáváte přímo do školy, vždy je prosím označte vaším jménem a nezapomeňte uvést, o jaký předmět se jedná. Není v mých silách luštit, komu zadaný úkol patří (je-li nepodepsán).

Rodinná výchova

Napsat svůj názor, postřehy, hodnocení na filmový dokument ,,V síti“, který jsme měli možnost shlédnout. (Co se ti líbilo, nelíbilo, vzešlo z dokumentu nějaké ponaučení?)

od 24.3.2020

Otevřete si přiložený dokument, projděte si výpisky a odpovězte na otázky pod textem.

RODINNA VYCHOVA 8.A

od 31.3.2020

Vytvoř přehled svého denního režimu v současné době. Jako inspiraci můžeš využít přiložený soubor. Kreativitě se meze nekladou.

Denni rezim 8. A RV

od 7.4.2020

Moji milí osmáci, ještě stále mi většina z vás dluží domácí úkoly, které byly zadány již v minulých týdnech! Chápu, že úkolů není málo, ale věnujte jim prosím pozornost, ať na konci roku nemusíme řešit nepříjemnosti s klasifikací za neplnění úkolů. Věřím, že to zvládnete, jste šikovní!

 • Odevzdáno a splněno mají zatím jen V. V, A. S, D. H.

od 21.4.2020

Otevřete si dokument (výpisky) pod textem odpovězte na otázky. Vypracované úkoly zašlete emailem, messengerem nebo je podepsané a označené vhoďte do schránky u školy.

RODINNA VYCHOVA 8.A 14.4.

od 28.4.2020

Poruchy příjmu potravy – podívejte se na krátký dokument související s tímto tématem (viz. odkaz)

https://www.youtube.com/watch?v=q78tZFaWnBc

Vyjmenuj, jaké jsou poruchy příjmu potravy a jaké jsou jejich charakteristické projevy.

Vypracovaný úkol mi buď pošlete, nebo na papíře odevzdejte do školy nejpozději do dalšího týdne.

od 25.5.2020

Otevřete si přiložený soubor, prostudujte si výpisky a pod textem odpovězte na otázky.

Vypracované otázky mi buď pošlete elektronicky na uvedenou emailovou adresu, popřípadě je odevzdejte ve škole. Pokud domácí úkoly odevzdáváte přímo do školy, vždy je prosím označte vaším jménem a nezapomeňte uvést, o jaký předmět se jedná. Není v mých silách luštit, komu zadaný úkol patří (je-li nepodepsán).

RV 8. A Prenosne choroby

od 25.5.2020

Otevřete si přiložený soubor, projděte si výpisky a vypracujte zadané otázky. Vypracované otázky mi zašlete buď elektronicky na emailovou adresu, nebo odevzdejte ve škole. Nezapomeňte vypracované otázky označit Vaším jménem a uvádějte, jakého předmětu se úkol týká.

RV Chronicke choroby 8.A

Hudební výchova

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

HV 8.A

od 31.3.2020

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

HV 8. A.

od 7.4.2020

HV 8. A.

od 21.4.2020

HV 8. A.

od 5.5.2020

HV 8. A.

od 25.5.2020

HV 8. A.

Pracovní činnosti

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

Pracovky 8. a 9. tř.

od 31.3.2020

Poslat foto zadaných velikonočních výrobků na email nebo FB do 6.4.2020

od 7.4.2020

PC 8. A. + 9. A.

od 21.4.2020

PC 8. A. + 9. A.

od 25.5.2020

PC 8. +9. A.

Německý jazyk

Rozklikněte online cvičení a vyplňte je. Budou předmětem zkoušení po návratu do školy.

https://www.jazyky-online.info/nemcina/procvicovani.php (8. a 9. třída - oblečení, nápoje, rodina, jídlo, zelenina, ovoce, slovesa a zájmena)
 
https://www.jazyky-online.info/nemcina/flashcards.php (8. a 9. třída - rodina, nápoje, jídlo, ovoce, zelenina, oblečení, slovesa, zájmena - SKRÝT PŘEKLAD)
 
https://www.umimenemecky.cz/poslech-slovicek-uroven-A1 (všechny ročníky, všechna cvičení)
 
 
http://www.nemecky.net/testy/prepisovani-vet/casovani-nemeckych-sloves-i-16/  (časování sloves + slovosled, též pro všechny ročníky)
 
od 21. 4. 2020

Každý napíše smysluplný text, minimálně 3/4 stránky formátu A4, kde představí sebe a svou rodinu. Napíše svoje koníčky (hobby), ale i koníčky členů rodiny, kdo co rád dělá apod. Zájmy dále rozdělte do ročního období, co se kdy dělá a jaké oblečení se kdy nosí.
!! Poslat do 26. dubna 2020 na e-mail: jitkahuttrova@seznam.cz !!

Vybrat si 10 jakýchkoliv sloves a vyčasovat je. + napsat stupňování přídavných jmen těchto přídavných jmen: BILLIG, TEUER, ALT a též poslat na email!

https://nemcina.net/cviceni/slovesa/sein-haben/

Udělat on-line cvičení, vyfotit („vyscreenovat“) obrazovku s vypracovaným cvičením a úspěšností!
POZOR! Musíte podle překladu a smyslu rozhodnout zdali doplníte SEIN či HABEN. (samozřejmě vyčasované podle zájmen) a opět POSLAT NA EMAIL viz výše.

od 5.5.2020

 1. a 9. ročník

https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2018032201-test-haben-mit-a-sein-byt-v-pritomnem-case

https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2018032703-test-pravidelna-slovesa-v-pritomnem-case-1

Udělat on-line cvičení, vyfotit („vyscreenovat“) obrazovku s vypracovaným cvičením a úspěšností!
Máte na výběr ze 4 možností, vaším úkolem je vybrat tu jednu správnou. Slovíčka, která neznáte, si vypište a najděte si k nim překlad!
POSLAT NA EMAIL: jitkahuttrova@seznam.cz  do 15. května!
KDO JEŠTĚ NEPOSLAL MINULÝ ÚKOL, UČIŇTE TAK!

Přelož:
1. březen
2. der Abend
3. Mám jednoho bratra a dvě sestry.
4. Jan und Monika spielen Flöte
5. Ovoce a zelenina.
6. Vstávám v půl 7.
7. Um halb 8.
8. zákazník
9. snídaně
10. das Geschäft
PŘELOŽENÉ VĚTY TÉŽ POSLAT NA EMAIL!

Občanská výchova

Otevřete dokument, udělejte z něj výpisky a odpovězte na otázky.

Obcanska vychova - 8. tr.

od 24.3.2020

Otevřete dokument, udělejte z něj výpisky a odpovězte na otázky.

OV-8.trida (Statni rozpocet)

od 7.4.2020

Zpracujte úkoly z dokumentu:

OV - 8. tr. - priklad na vypocet domaciho rozpoctu

od 21.4.2020

OV - 8. tr. - penize

Chemie

Kovy

              - výpisky ze strany v učebnici: 55 – 60

              - odpovězte na otázky:

                            č.1,2,3,4,5,6,7,8,9.

od 24.3.2020

Názvosloví anorganických sloučenin

              - Pečlivě přečtěte a do sešitu si udělejte výpisky (str. v učebnici: 61).

              - Do sešitu vypracujte odpovědi na otázky ze strany 61.

              - Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

učebnicové případy k vysvětlení obsahují snímky 6 a 7 prezentace:

Sulfidy – názvosloví

od 31. 3. 2020

Názvosloví anorganických sloučenin

              - Pečlivě přečtěte a do sešitu si udělejte výpisky Halogenidy (str. v učebnici: 62–63).

              - Do sešitu vypracujte odpovědi na 5 otázek (ikona sova) ze strany 62.

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem

              - Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

Nazvoslovi_anorganickych_sloucenin_1+

              - Názvosloví halogenidů na youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=-8ZGetmB39Y

https://www.youtube.com/watch?v=9yZIVtNbRx8

https://www.youtube.com/watch?v=PsZftpFriuI

od 7.4.2020

Názvosloví anorganických sloučenin (strana: 64 v učebnici)

              - Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "Názvosloví oxidů"

                  (Doporučuji prezentaci vytisknout a do sešitu vlepit.)

              - V učebnici chemie přečtěte kapitolu Oxidy - Názvosloví oxidů

                  a v sešitě si doplňte své výpisky poznámkami.

              - Do sešitu vypracujte odpovědi na 2 otázky (ikona sova) ze strany 64 v učebnici.

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem.

              - Zhlédněte video "Názvosloví oxidů" z portálu youtube.com

                  a v sešitě si doplňte své výpisky poznámkami.

Nazvoslovi oxidu

https://www.youtube.com/watch?v=bNnghkGvXVg

od 21.1.2020

Konkrétní oxidy (strana: 65-66 v učebnici)

              - V učebnici chemie přečtěte: oxid uhličitý, oxid uhelnatý,

                  oxid siřičitý, oxid vápenatý, oxid křemičitý, oxid hlinitý

                  a do sešitu vypracujte podrobné výpisky.

              - Do sešitu vypracujte odpovědi na 2 otázky (ikona sova) ze stran 65-66 v učebnici.

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem.

od 12.5.2020

Konkrétní Halogenidy a Sulfidy (strana: 63-67 v učebnici)

              - V učebnici chemie přečtěte: chlorid sodný, sulfid olovnatý, sulfid zinečnatý a do        

                sešitu vypracujte podrobné výpisky.

               - Do sešitu vypracujte odpovědi na  otázky1,2,3 ze stran 67 v učebnici.    

               - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem.

od 7.6.2020

Tříprvkové sloučeniny (strana: 68–69 v učebnici)

- V učebnici chemie přečtěte kapitolu Tříprvkové sloučeniny – hydroxidy

a do sešitu vypracujte podrobné výpisky

z přiložené prezentace "Názvosloví hydroxidů".

- Zároveň vypisky pošlete e-mailem.

Nazvoslovi hydroxidu

Zeměpis

Popis Ruska dle osnovy

Osnova pro popis Ruska

Poloha

Povrch

Podnebí

Vodstvo

Obyvatelstvo

Těžba a průmysl

Zemědělství

Zajímavosti

Jihovýchodní Evropa – výpisky do sešitu /str. 61 až 62 v učebnici/

Odpovězte na otázky na straně 62 dole, odpovědi písemně do sešitu

od 7. dubna 2020

Str. 66 až 67, Evropská unie, výpisky do sešitu.

od 20. 4. 2020

Str. 67 až 68, instituce Evropské unie, výpisky do sešitu.

8. třída – sešity s úlohami ze zeměpisu vhoďte do schránky ve škole do 30. 4. do 9.00

od 5.5. do 15.5.2020

Základní fakta o České republice, použijte internetové zdroje

Anglický jazyk

Opakování nepravidelných sloves dle seznamu

Slovíčka, slovní zásoba z tématu At the restaurant

Food – vyprávět zpaměti

Opakování nepravidelných sloves dle seznamu

Přeložte tyto věty do angličtiny. Do sešitu.

Šel jsem do školy včera.

Udělal jsem domácí úkol před týdnem.

Vybral jsem si novou školu.

Kam jsi šel?

Běžel jsem sto metrů.         

Měl jsem velmi špatný den.

Byl jsi zde?

Ano, byl.

Co jsi dělal?

Nedělal jsem nic.

od31.3.2020

Opakování nepravidelných sloves dle seznamu

 Přeložte tyto věty do angličtiny. Do sešitu. Upozorňuji všechny. Pokud to neuděláte, nebudu Vás moci v červnu klasifikovat!!!

Nešel jsem do školy, jel jsem autobusem.

Spal jsi dobře včera?

Měl jsem na sobě tričko a kalhoty.

Kde jsi byl?

Probudil jsem se brzy.         

Hovořil jsem s přáteli včera.

Napsal jsem 2 dopisy před týdnem.

Nerozuměl jsem ti.

Co jsi viděl?

Letěl jsi do Ameriky?

Ne, nemohl jsem.

od 7.4.2020

Upozorňuji všechny žáky, že úkoly vypracujete do sešitu, čitelně a s náležitou úpravou a já je zkontroluji s opravou první týden po nástupu do školy. V žádném případě je nebudete posílat přes paní Faustovou, která s angličtinou a zeměpisem nemá nic společného!!!

Opakování nepravidelných sloves dle seznamu

 Přeložte tyto věty do angličtiny. Do sešitu. Upozorňuji všechny. Pokud to neuděláte, nebudu Vás moci v červnu klasifikovat!!!

Vyvenčil jsem psa včera ráno.

Nejel jsem do Lomu před dvěma dny.

Nemám čas.

Byl jsi v kině?

Já nehraju fotbal, hraju stolní tenis. /opakovaný děj/  

Četl jsi tu krásnou knihu?

On obvykle vstává v 7.00. /opakovaný děj/

On rozumí česky. /opakovaný děj/

Neběžel jsem maraton, běžel jsem 5 kilometrů.

Neletěl jsem do Ameriky, letěl jsem do Afriky.

Ne, nemohl jsem spát včera.

od 14.4.2020

Upozorňuji všechny, že úkoly vypracujete do sešitu, čitelně a s náležitou úpravou.

Opakování nepravidelných sloves dle seznamu

 Přeložte tyto věty do angličtiny. Do sešitu. Upozorňuji všechny. Pokud to neuděláte, nebudu Vás moci v červnu klasifikovat!!!

Dostal jsem velký dárek včera.; Nezapomněl jsem na Tebe.; Dal jsem Ti peníze před týdnem.; Byl jsi doma? Ne, byli jsme ve škole.; On se cítil špatně včera.; Našel jsem si novou školu před rokem.; Čekal jsem na Tebe před týdnem.; Kde jste byli před 5 lety?; Upadl jsem a zranil jsem se.

od 20.4.2020

Domácí úkoly z angličtiny kromě prvního /5 úkolů/ vhodíte i se sešitem do schránky ve škole do 23. 4. /čtvrtek/. Já přijedu 24. 4. do Lomu a zkontroluju je. Protože se až do 30.6. zřejmě neuvidíme, Vaše známka na vysvědčení závisí na vypracování vašich domácích úkolú. Pokud úkoly neodevzdáte nebo Vám budou některé chybět, nebudu vás klasifikovat. U jedné z Vás  nemám vůbec žádnou známku. Tři žáci z osmé třídy a tři žáci ze sedmé třídy mají známky na propadnutí. Pokud výše uvedení žáci úkoly nevypracují kvalitním zpúsobem, musel bych vás, bohužel a nerad, nechat propadnout. Dnešní úkol bude extrémně krátký, abyste měli čas si všechny úkoly zkontrolovat a odevzdat sešity. Domácí úkoly ze zeměpisu zatím neodevzdávejte. Žačka osmé třídy, která bydlí v Mostě, mi napíše mail a dohodneme se, jakým způsobem mi předá sešit.

Upozorňuji vás, a to velmi důrazně, že úkoly napsané na papíru nepřijímám. Máte mít dva sešity /školní a domácí/, a pokud je nemáte, tak si je kupte a zbydou vám na příští rok. Pokud někdo vhodí do schránky úkol psaný na papíru, bude s ním nakládáno jakoby úkol neodevzdal – stížnost třídnímu a rodičům. Nechápejte to jako výhrůžku, ale jako pravidla, která je nutno dodržet.

Přeložte tyto věty. Do sešitu.

Hrál jsem basketbal včera.; Jel jsi do Prahy?; Neudělal jsem domácí úkol.

od 28.4.2020

7. třída, 8. Třída, 9. třída Domácí úkoly z angličtiny, které jste odevzdali, máte opravené. Dovezu je do školy do 30. 4., kde si je vyzvednete. Z deváté třídy neodevzdalo 9 žáků, z 8. třídy 8 žáků a ze 7. třídy 8 žáků. Pokud jste sešity dosud neodevzdali, máte poslední možnost do 30. 4. do 9.00 Po tomto termínu úkoly nepřijmu, hodnotím N a sejdeme se u dodatečných zkoušek v srpnu.

Napište do sešitu, co můžete a co nemůžete dělat během karantény – např, mohu jít nakupovat

7. a 8. třída – nejméně 10 vět. 9. třída – nejméně 15 vět

od 5.5. 2020

 1. třída, 8. Třída Domácí úkoly z angličtiny, které jste odevzdali, máte opravené. Dovezu je do školy do 11. 5. Úkoly neodevzdali 3 žáci z osmé třídy a 5 žáků ze sedmé třídy. Hodnotím N. Termín odevzdání úkolů 7 a 8 je nejpozději 15. 5. Do sešitu, do schránky ve škole.

Úkol číslo 8.

 1. On nejel do Afriky, on jel do Evropy.
 2. Kde jsi spal včera?
 3. Potkal jsem své přátele před kinem.
 4. Zavřel jsem dveře před chvílí.
 5. Vzbudil jsem se před deseti minutami.
 6. Učil jsi angličtinu včera?
 7. Zapálil jsem oheň před chvílí.
 8. Dostal jsi peníze před týdnem?
 9. Uhodil jsem kamaráda včera.
 10. To nestálo moc peněz.

Fyzika

V učebnici si prostuduj stránky 98-101 a do sešitu odpověz na otázky č. O 2,3,4 a U 3 a 5. Vyzkoušej si doma znovu nějaký pokus se statickou elektřinou a ukaž ho rodičům.

od 24.3.2020

Přečtěte si v učebnici stránky 104-108 a do sešitu zpracuj odpovědi na otázky č. 1-6 na straně 108. Najděte si nějaké vhodné video na internetu, zapiš si jeho adresu a udělej si z něj poznámky do sešitu.

od 31.3.2020

Přečtěte si v učebnici stránky 109-112 a písemně na  papír  zpracuj odpovědi na otázky č. 1-2 s písmenkem O v modrém kolečku  na straně 113.

Výsledky mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do pátku 3.4.2020.

od 7.4.2020

Přečtěte si v učebnici stránky 114-115 a písemně na  papír  zpracuj odpovědi na otázky č.1   písmenkem O v modrém kolečku a  č. 1 s písmenkem U v modrém kolečku,   na straně 116. Výsledky mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

od 14.4.2020

Přečtěte si v učebnici ještě jednou tránky 104-115 a zpracuj do sešitu odpovědi na odpovědi na otázky č.1   a 2 na straně 117. Zamysli se i nad ostatními otázkami a pokus se je vysvětlit.

od 21.4.2020

Přečtěte si v učebnici ještě jednou tránky 118-120. Do sešitu si přepiš  obr. 2.24 na straně 118 a značky se nauč, budeš to potřebovat v dalším ročníku. Zpracuj odpovědi na odpovědi na otázky č.1, 2 a 3 na straně 120. Do sešitu zpracujte odpovědi na otázky č. 2 a 3 na straně 1108 s písmenkem O v modrém kolečku a  otázku č.3 se čtverečkem v modrém kolečku.  Výsledky otázek (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle. Nezapomínej, že zpracování úkolů je povinné!

od 5.5.2020

Přečtěte si v učebnici stránky 125-127. Do sešitu si udělej výpisky z této látky. Zpracuj  odpovědi na první čtyři otázky a straně 128.  Výsledky otázek (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

od 12.5.2020

Přečtěte si v učebnici stránky 133-135. Do sešitu si udělej výpisky z této látky. Zpracuj  odpovědi na první tři otázky na straně 136. Napiš alespoň deset příkladů,  kdy používáme zdroje elektrického napětí mimo elektrické sítě doma.  Výsledky otázek (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

od 25.5.2020

Přečtěte si v učebnici stránky 137-140. Do sešitu si udělej výpisky z této látky a nauč se Ohmův zákon. Zpracuj  odpovědi na první čtyři otázky na straně 141.  Výsledky otázek (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

od 26.5.2020

Přečtěte si v učebnici stránky 143-144. Do sešitu si udělej výpisky z této látky. Zpracuj  odpovědi na první  otázky 1,2,3 a 5 na straně 145.  Výsledky otázek (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

od 7.6.2020

Projděte si úkoly z předchozích týdnů a doplňte si chybějící. Připomeňte si, čemu jste nerozuměli a připravte si na to téma otázky nebo příklady ke konzultaci. 

Matematika

Otevřete soubor M8 T1 a zpracuj písemně do sešitu všechny úlohy kromě úloh č.5

M8 T1

od24.3.2020

Otevřete soubor M8 T1 a zpracuj písemně do sešitu všechny úlohy. Připomenutí násobení mnohočlenů je https://www.youtube.com/watch?v=Q3WFgdTZekU

M8 T2

Podívejte se na video o rovnicích, spoustu toho už víte a příště už je budeme probírat: https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU

od 31.3.2020

Otevřete soubor M8 T3 a zpracuj písemně na papír všechny úlohy.  Opakuji odkaz na video o rovnicích: https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU

Výsledky mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle 5.4.2020.

M8 T3

od 7.4.2020

V platnosti nechávám příklady z minulého týdne, kdo jim nerozumí a chce je vysvětlit, tak ať mi napíše na e-mail. Najděte si na youtube další video o rovnicích a procvičte si je. Výsledky mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

od 14.4.2020

Otevřete si soubor M8 T5 a zpracujte úlohy.  Ekvivalentní úpravy rovnic se zakládají na úpravě výrazů, které jsme dělali ještě ve škole.

M8 T5

od 21.4.2020

Otevřete si soubor M8 T6 a zpracujte úlohy.   Doporučuji ještě jednou shlédnout video o rovnicích. Výsledky (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle. Nezapomínejte, že zpracování úkolů je povinné a pokud je nebudete plnit,  můžete být na vysvědčení neklasifikováni a zkazíte si prázdniny, protože pak budete přezkoušeni z celoroční látky v srpnu!!!

M8 T6

od 5.5.2020

Otevřete si soubor M8 T8 a zpracujte úlohy.   Výsledky (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle. Pokud to někomu nebude jasné, může mě jako vždy kontaktovat na e-mailu, telefonu,  nebo na Skypu.

M8 T8

od 12.5.2020

Otevřete si soubor M8 T9 a vypočítejte rovnice.   Výsledky (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle. Pokud to někomu nebude jasné, může mě jako vždy kontaktovat na e-mailu, telefonu,  nebo na Skypu.

M8 T9

od 25.5.2020

Otevřete si soubor M8 T10 a vypočítejte rovnice.   Výsledky (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

M8 T10

od 26.5.2020

Otevřete si soubor M8 T11 a vyřeště úlohy.   Výsledky (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

M8 T11

od 7.6.2020

Projděte si úkoly z předchozích týdnů a doplňte si chybějící. Připomeňte si, čemu jste nerozuměli a připravte si na to téma otázky nebo příklady ke konzultaci. 

Domácí úkoly pro třídu 9. A

Úkoly, které byly zadány po 11. květnu 2020 nemusí vypracovávat žáci 9.A, kteří chodí do školy. Ale i žáci, kteří chodí do školy musí vypracovat všechny úkoly, které byly zadány do 11. května 2020.

9. A IKT

· Vytvořit prezentaci (Microsoft powerpoint) na libovolné téma (4-5stránek)

· Prezentaci nestahujte z internetu!

od 24.3.2020

Vytvořte v aplikaci Microsoft word za pomoci funkce tabulky váš rozvrh hodin

od 7.4.2020

Deváťáci, ještě NIKDO z vás mi neposlal zadaný domácí úkol z minulých týdnů – vytvoření prezentace! Sledujte prosím webové stránky školy a věnujte pozornost domácím úkolům. Pokud není uvedeno jinak, máte domácí úkol splnit vždy do následujícího týdne, kdy je zadán nový úkol.

od 21.4.2020

Jelikož teď jistě trávíte mnoho času na internetu, doporučuji si alespoň zkusit malý test, týkající se bezpečného chování na internetu. Klikni na odkaz a vyplň test.

http://www.bezpecnyinternet.cz/deti/rady-pro-tebe/test.aspx

Český jazyk - 9. ročník

- literatura - zpracovat zápis do čtenářského deníku (vzhledem k omezení pohybu mimo domov zkracuji termín odevzdání na polovinu dubna) - mluvnice – procvičovat na www.umimecesky.cz , větné členy, podmět a přísudek, rozbory, čárky, práci s textem, doporučuji také „netradiční“ a „více hráčů“ˇ

Počítejte s tím, že po návratu do školy bude test /budou testy, které ověří, jestli jste zadané úlohy řešili.

Čemu nebudete rozumět, co nezvládnete, si poznamenejte. Ve škole si to pak vysvětlíme a napíšeme test vytvořený z úloh obsažených v těchto přijímacích zkouškách.

- na www.cermat.cz vyhledat na jednotná přijímací zkouška →testová zadání →čtyřleté obory →český jazyk a literatura ilustrační test 2020 a vypracovat ho.

Čemu nebudete rozumět, co nezvládnete, si poznamenejte. Ve škole si to pak vysvětlíme a napíšeme test vytvořený z úloh obsažených v těchto přijímacích zkouškách.

- sloh- na www.umimecesky.cz →- práce s textem (+ přísloví, zkratky)

od 24. 3. 2020

literatura –  platí úkol z minulého týdne – tzn. číst  a zpracovat zápis do čtenářského deníku (vzhledem k omezení pohybu mimo domov zkracuji termín odevzdání na polovinu dubna)

- mluvnice  – procvičovat na www.umimecesky.cz   , větné členy, podmět a přísudek, rozbory, čárky, práci s textem.  doporučuji také  „netradiční“ a „více hráčů“ˇ

Pokud je to možné, zkontaktujte se přes  soc. sítě, a „zahrajte si“ aktivity označené  „více hráčů“, abyste se při procvičování češtiny i bavili.

Alespoň 2 cvičení na každý jev denně -  musíte opakovat, abychom po návratu do školy mohli probírat novou látku

Počítejte s tím, že po  návratu do školy bude test /budou testy, které ověří, jestli jste zadané úlohy řešili.

Čemu nebudete rozumět, co nezvládnete, si poznamenejte – budu kontrolovat, to  pro mě bude důkaz, že jste úkoly řešili.

 Ve škole si to pak vysvětlíme a napíšeme test vytvořený z úloh obsažených v těchto přijímacích zkouškách.

- na www.cermat.cz  vyhledat na jednotná přijímací zkouška →testová zadání →čtyřleté obory →český jazyk a literatura     ilustrační test 2019  a vypracovat ho.

Čemu nebudete rozumět, co nezvládnete, si poznamenejte. Ve škole si to pak vysvětlíme a napíšeme test vytvořený z úloh obsažených v těchto přijímacích zkouškách.

- sloh- na  www.umimecesky.cz  →- práce s textem  (+ přísloví, zkratky) + vypisujte z knížky, kterou čtete, slova, kterým nerozumíte, neobvyklé výrazy, neobvyklá spojení, co vás zaujalo

Děkuji vám, že doma pracujete, děkuji rodičům, že vám pomáhají. Přeji vám, abyste byli zdraví!

od 31.3.2020

literatura –. číst  a zpracovat zápis do čtenářského deníku (vzhledem k omezení pohybu mimo domov zkracuji termín odevzdání na polovinu dubna)

Zápis musí odpovídat osnově, kterou vám opakovaně předávám.

 

Do domácího sešitu pište zadaná cvičení z mluvnice i slohu, po návratu do školy mi je předáte

- mluvnice –  učebnice Čeština hravě 9, každý den jedno cvičení, před každým cvičením napsat jeho číslo a stránku: 

PO - cv. 2/str. 22,  ÚT -  cv. 10,11/ str. 37, ST - cv. 1,2/str. 43, ČT, 10a,b/str. 67, PÁ - cv. 9a/str. 81

- na www.cermat.cz  vyhledat na jednotná přijímací zkouška →testová zadání →čtyřleté obory →český jazyk a literatura     ilustrační test 2019, řádný termín – 1. test  a vypracovat ho.

Čemu nebudete rozumět, co nezvládnete, si poznamenejte – budu kontrolovat, to  pro mě bude důkaz, že jste úkoly řešili.

Ve škole si to pak vysvětlíme a napíšeme test vytvořený z úloh obsažených v těchto přijímacích zkouškách.

- sloh- vypisujte z knížky, kterou čtete, slova, kterým nerozumíte, neobvyklé výrazy, neobvyklá spojení, co vás zaujalo

Děkuji vám, že doma pracujete, děkuji rodičům, že vám pomáhají. Přeji vám, abyste byli zdraví!

od 7.4.2020

literatura – do příštího týdne byste měli  mít přečtenou  knihu a hotový zápis o této knize.

Znovu upozorňuji, že přijmu pouze zápis, který odpovídá zadání, které vám opakovaně dávám už druhý rok  (příklad najdete v sešitě – vloni Lucerna, letos Bílá nemoc). Zápis stačí předat až při příchodu do školy, pokud  ho chcete odevzdat hned, pošlete ho ve wordu  na  blazkova.zslom@gmail.com. Práce zaslané jiným způsobem nemůžu přijmout.

A můžete začít číst další knihu – než přijdete do školy, budete mít přečtené a zapsané dvě knihy.

sloh –z četby vypište cizí slova, slova neznámá, neobvyklá, popř. celé věty

mluvnice -  cvičení pište do domácích sešitů, předáte mi je, až se sejdeme ve škole, stejnou látku procvičujte na www. umimecesky. cz, každé cvičení označte tak, jak vám je zadávám (např. cv.4/str. 12)

využijte tabulek, které daný jev vysvětlují (jsou na stejné straně nebo dvojstraně jako cvičení)

zadání: PO – cv.10/str. 20,  ÚT – cv.15/str.21, ST – cv. 8a,b/str. 42, ČT – cv.2/str. 80,

PÁ – cv. 7a,/str.83

Na www.cermat. cz ͢͢͢ vyhledat  - jednotná přijímací zkouška -–testová zadání -–čtyřleté obory -–český jazyk a literatura -–řádný termín 2019, 2. test

PIŠTE ČITELNĚ, I ÚPRAVA BUDE HODNOCENA!

 Děkuji vám, že doma pracujete, děkuji rodičům, že vám pomáhají. Přeju pevné zdraví a příjemně prožité Velikonoce.

od 14.4.2020

literatura – číst druhou knihu, připravovat zápis

sloh – vypisujte z četby cizí slova, slova neznámá, neobvyklá, popř. celé věty

mluvnice -  POZOR ZMĚNA! - cvičení pište tentokrát prosím do školních sešitů, domácí sešity s úkoly za předcházející dva týdny doneste (vhoďte do schránky) prosím v úterý nebo ve středu do školy mezi 8.00 – 12.00 – přijedu si pro ně.

Pokud úkoly z nějakých závažných důvodů nemůžete donést, napište mi. 

Každé cvičení označte tak, jak vám je zadávám (např. cv.4/str. 12), využijte tabulek, které daný jev vysvětlují (jsou na stejné straně nebo dvojstraně jako cvičení), stejnou látku procvičujte na www. umimecesky. cz,

zadání: PO – cv.9/str. 42, ÚT – cv.4/str.43, ST – cv. 10/str. 44, ČT – cv. 4a/str. 80, PÁ – cv. 8a/str. 84

na www.cermat.cz  vyhledat na jednotná přijímací zkouška →testová zadání →čtyřleté obory →český jazyk a literatura     ilustrační test 2018 a vypracovat ho.

PIŠTE ČITELNĚ, I ÚPRAVA BUDE HODNOCENA!

 Děkuji vám, že doma pracujete, děkuji rodičům, že vám pomáhají. Přeju pevné zdraví!

od 21.4.2020

literatura  - číst druhou knihu, do konce května vytvořit zápis (PODLE OSNOVY!, pokud to nebudete respektovat, nebude úkol splněný!)

sloh-cv. 3a-d/str. 130

mluvnice  - pište do školních sešitů, domácí sešity s úkoly z předcházejících týdnů doneste do školy

Minule jsem vám napsala, že pokud je tam nemůžete donést, máte mi napsat – napsal mi pouze Jára. Pokud nebudete plnit úkoly, nemůžu vás na konci roku klasifikovat.

Každé cvičení označte tak, jak vám je zadávám (např. cv.4/str. 12), využijte tabulek, které daný jev vysvětlují (jsou na stejné straně nebo dvojstraně jako cvičení), stejnou látku procvičujte na www.umimecesky. cz

zadání: PO – cv. 10a-c, urči druh VV/str. 81, ÚT – cv. 3/str.83 (zapiš např. 1a, 2b, …), ST – cv. 1a,b/str. 84, ČT – cv. 7d/str.85,7F,g/86 PÁ – cv. 2a,b,c/str. 86

Pište celé věty!

Pište čitelně, psacím písmem, dodržujte úpravu – nedodržení podmínek znamená, že úkol nebude považován za splněný.

od 28.4.2020

Dobrý den,

protože nepíšete úkoly (i minulý pátek jsem z Lomu odjela se 4 sešity), chci upozornit, že nemůžu přijmout na poslední chvíli všechno, co jsem vám zadala.

Do tohoto pátku přineste úkoly, které byly zadány minule (21.4.2020), ty předchozí už nepřijmu a budu je hodnotit jako nesplněné.

Toto jsou pokyny, které jsem vám dala minule (i v předcházejících týdnech) a které bohužel nerespektujete:

Pokud sešity nemůžete donést do školy, napište mi (nepsal mi nikdo). Pokud nebudete plnit úkoly, nemůžu vás na konci roku klasifikovat.

Každé cvičení označte tak, jak vám je zadávám (např. cv.4/str. 12), využijte tabulek, které daný jev vysvětlují (jsou na stejné straně nebo dvojstraně jako cvičení), stejnou látku procvičujte na www. umimecesky. cz

Úkol pro 6. – 9. ročník:

Někteří z vás mně i mým kolegům napsali, bohužel s chybami – v pravopise, formulacích, interpunkci (čárky ve větách), neuvádíte, kdo píše apod.

Dnešní úkol je určen všem třídám

- napište dopis +e mail nebo sms zprávu (na neotrhaný papír A4, může být linkovaný, pište psacím písmem)

- v dopise požádejte pana ředitele o uvolnění ze školní docházky v září 2020, protože jedete na rodinnou dovolenou

- využijte pokynů v příloze

Dopis, sms

od 5.5.2020

POZORNĚ ČTĚTE: ÚKOL DONESTE DO ČTVRTKA  14.5. DO ŠKOLY (NAPIŠTE HO NA PAPÍR – ČISTÝ, USTŘIŽENÝ, NADEPSANÝ  (ČJ, JMÉNO, TŘÍDA)

Na www.umimecesky.cz   podle tříd͢͢ 9. třída)→čárky: věta jednoduchá → čárky ve větě jednoduché: několikanásobné větné členy (střední), čárky v souvětí: vložené vedlejší věty (střední)

Jako důkaz, že jste úkol splnili, napište poslední větu z každého cvičení.

Na www.umimecesky.cz   podle tříd͢͢ 9. třída)→čárky: věta jednoduchá → čárky v  souvětí s více větami (střední a těžké)

Jako důkaz, že jste úkol splnili, napište poslední větu z každého cvičení.

od 12.5.2020 (úkol nemusí dělat žáci, kteří chodí do školy)

POZORNĚ ČTĚTE: ÚKOL DONESTE DO STŘEDY 20.5. DO ŠKOLY (NAPIŠTE HO NA PAPÍR – ČISTÝ, USTŘIŽENÝ, NADEPSANÝ  (ČJ, JMÉNO, TŘÍDA)

Na www.umimecesky.cz   podle tříd͢͢ (9. třída)→vyjmenovaná slova: mix(4. štít)

Jako důkaz, že jste úkol splnili, napište poslední slovo z  cvičení.

 

Na www.umimecesky.cz   podle tříd͢͢ (9. třída)→psaní  i/y  v koncovkách – shoda přísudku s podmětem (doplňovačka, diktáty on-line)

                                                    podle tříd͢͢ (9. třída)→koncovky všechny: mix (4. štít)

Jako důkaz, že jste úkol splnili, napište jednu z posledních dvojic/slov  z každého cvičení.

od 25.5.2020

POZORNĚ ČTĚTE: ÚKOL DONESTE DO STŘEDY 27.5. DO ŠKOLY

(NAPIŠTE HO NA PAPÍR – ČISTÝ, USTŘIŽENÝ, NADEPSANÝ  - ČJ, JMÉNO, TŘÍDA)

Pracovní list v příloze vytiskni a vyplň, nebo úkoly přepiš na papír a řádně označený ho přines do školy.

cestina PL

cesky jazyk 11

od 7.6.2020

Doplňte koncovky

Dějepis

Z učebnice si zpracujte útok na Sovětský svaz (strany 43 - 44) a odpovězte na otázky na straně 44. Obdobně zpracujte téma obrat ve válce (strany 45 - 46) a odpovězte na otázky na straně 46.

od 24.3.2020 do 7.4.2020

Z učebnice si zpracujte téma holocaust (strany 49 - 52) a odpovězte na otázky na straně 52.

od 7.4.2020 - 12. 4. 2020

Ti z Vás, kteří tak ještě neučinili, mi zašlou na email zajic-jaroslav@seznam.cz zodpovězené otázky z předchozích týdnů (stačí vyfotit stránky v sešitě s vypracovanými otázkami). Pokud nemůžete použít email, tak otázky odevzdejte na podepsaném papíře do schránky školy, a to do neděle 12.4.2020.

od 14.4.2020 - 26.4.2020

Udělejte si výpisky z tématu Češi a Slováci za druhé světové války z učebnice s. 54 - 61. Odpovězte na otázky na straně 61. Odpovědi na tyto otázky mi zašlete na email zajic-jaroslav@seznam.cz. Pokud nemůžete použít email, tak otázky odevzdejte na podepsaném papíře do schránky školy, a to do neděle 26.4.2020.

od 12.5.2020

Otevřete si tento dokument: https://online.flipbuilder.com/muzeumusti/xqff/

A v kapitole Odplata mi napište, co se stalo v našem městě v roce 1945.

Hudební výchova

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

HV 9. A

od 31. 3. 2020

zpracovat text do sešitu + poslat děj opery Liška Bystrouška

HV 9. A. 2. str

HV 9. A

od 7.4.2020

HV 9. A

od 21.4.2020

HV 9. A.

od 5.5.2020

HV 9. A.

od 25.5.2020

HV 9. A.

Občanská výchova

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

občanská výchova 9. A

od 31.3.2020

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

OV 9. A

od 7.4.2020

OV 9. A.

od 21.4.2020

OV 9. A.

od 5.5.2020

OV 9. A. vypracujte pracovni list

od 25.5.2020

OV 9. A. text

OV 9. A. zadani

Německý jazyk

Rozklikněte online cvičení a vyplňte je. Budou předmětem zkoušení po návratu do školy.

https://www.jazyky-online.info/nemcina/procvicovani.php (8. a 9. třída - oblečení, nápoje, rodina, jídlo, zelenina, ovoce, slovesa a zájmena)
 
https://www.jazyky-online.info/nemcina/flashcards.php (8. a 9. třída - rodina, nápoje, jídlo, ovoce, zelenina, oblečení, slovesa, zájmena - SKRÝT PŘEKLAD)
 
https://www.umimenemecky.cz/poslech-slovicek-uroven-A1 (všechny ročníky, všechna cvičení)
 
 
od 21.4.2020

Každý napíše smysluplný text, minimálně 3/4 stránky formátu A4, kde představí sebe a svou rodinu. Napíše svoje koníčky (hobby), ale i koníčky členů rodiny, kdo co rád dělá apod. Zájmy dále rozdělte do ročního období, co se kdy dělá a jaké oblečení se kdy nosí.
!! Poslat do 26. dubna 2020 na e-mail: jitkahuttrova@seznam.cz !!

Vybrat si 10 jakýchkoliv sloves a vyčasovat je. + napsat stupňování přídavných jmen těchto přídavných jmen: BILLIG, TEUER, ALT a též poslat na email!

https://nemcina.net/cviceni/slovesa/sein-haben/

Udělat on-line cvičení, vyfotit („vyscreenovat“) obrazovku s vypracovaným cvičením a úspěšností!
POZOR! Musíte podle překladu a smyslu rozhodnout zdali doplníte SEIN či HABEN. (samozřejmě vyčasované podle zájmen) a opět POSLAT NA EMAIL viz výše.

 
http://www.nemecky.net/testy/prepisovani-vet/casovani-nemeckych-sloves-i-16/  (časování sloves + slovosled, též pro všechny ročníky)
od 5.5.2020
 1. a 9. ročník

https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2018032201-test-haben-mit-a-sein-byt-v-pritomnem-case

https://www.nemcina-zdarma.cz/article/2018032703-test-pravidelna-slovesa-v-pritomnem-case-1

Udělat on-line cvičení, vyfotit („vyscreenovat“) obrazovku s vypracovaným cvičením a úspěšností!
Máte na výběr ze 4 možností, vaším úkolem je vybrat tu jednu správnou. Slovíčka, která neznáte, si vypište a najděte si k nim překlad!
POSLAT NA EMAIL: jitkahuttrova@seznam.cz  do 15. května!
KDO JEŠTĚ NEPOSLAL MINULÝ ÚKOL, UČIŇTE TAK!

Přelož:
1. březen
2. der Abend
3. Mám jednoho bratra a dvě sestry.
4. Jan und Monika spielen Flöte
5. Ovoce a zelenina.
6. Vstávám v půl 7.
7. Um halb 8.
8. zákazník
9. snídaně
10. das Geschäft
PŘELOŽENÉ VĚTY TÉŽ POSLAT NA EMAIL!

Rodinná výchova

Otevřete dokument, udělejte z něj výpisky a odpovězte na otázky.

Rodinna vychova - 9. trida

od 24.3.2020

Otevřete dokument, udělejte z něj výpisky a odpovězte na otázky.

RV - 9. trida (Zdrava vyziva)

od 7.4.2020

Zpracujte úkoly z dokumentu:

RV - 9. tr.

Přírodopis

Organogenní usazené horniny

              - výpisky ze strany v učebnici: 50 – 55

              - odpovězte na tyto 3 úkoly

Vyhledejte, k čemu se využívá koks, svítiplyn a uhelný dehet.

Jak se z černého uhlí získávají?

Lze také uhlí zkapalňovat na tekutá paliva?

od 24.3.2020

Uhlovodíky (strany v učebnici: 56–58)

              - Udělejte si výpisky z učebnice přírodopisu.

              - Vyhledejte informace o anorganickém způsobu vzniku ropy a zemního plynu.

                Odpověď vypracujte písemně do sešitu. (Úkol je v učebnici uprostřed strany 57.)

- Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

od 31.3.2020

              Chemické usazené horniny (strany v učebnici: 58–59)

              - Udělejte si výpisky z učebnice přírodopisu.

              - Písemně do sešitu odpovězte na otázky č. 1–4 ze strany 59.

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem

              - Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

od 7.4.2020

Přeměněné (metamorfované) horniny (strany: 60–61 v učebnici)

              - Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "Přeměněné horniny".

                  a z učebnice přírodopisu přečtěte kapitolu Přeměněné horniny.

              - Písemně do sešitu odpovězte na otázky č. 1–3 ze strany 61 v učebnici.

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem

Premenene horniny

od 21.4.2020

Geologické děje vnitřní - litosferické desky (strany: 62–63 v učebnici)

              - Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "Geologické děje vnitřní

                  - litosferické desky". a z učebnice přírodopisu přečtěte kapitolu ??.

              - Písemně do sešitu odpovězte na otázky č. 1–3 ze strany 63 v učebnici.

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem

Geologicke deje vnitrni - litosfericke desky

od 12.5.2020 (úkoly nemusí dělat ti žáci, kteří chodí do školy)

Geologické děje vnitřní – poruchy zemské kůry (strany: 66–68 v učebnici)

              - Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "Geologické děje vnitřní".

                  - poruchy zemské kůry sopky". a z učebnice přírodopisu přečtěte kapitolu ??.

              - Písemně do sešitu odpovězte na otázky č. 1–3 ze strany 68 v učebnici.

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem

280 - geologicke deje vnitrni - poruchy, sopky

od 7.6.2020

Vnější geologické děje (strany: 6974 v učebnici)

- Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "Vnější geologické děje".

a z učebnice přírodopisu přečtěte kapitolu Vnější geologické děje.

- Písemně do sešitu odpovězte na otázky č. 12 ze strany 74 v učebnici.

- Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem

Geologicke deje vnejsi

Fyzika

Jaderná energie

              Co už víme o atomech

              - výpisky ze strany v učebnici: 124 – 125

              - odpovězte na otázky: č.1, 5.

              Atomová jádra

              - výpisky ze strany v učebnici: 126 – 128

              - odpovězte na otázky: č.1,3,4,6,8.

              - učební materiál dále na webu:

http://zslado.nitram.cz/vyuka/vyuka_fyzika/e_kurz/9/jadernaenergieI/jader1.htm

 

od 24.3.2020

              8 – Jaderná energie

              Co už víme o atomech

              - Zopakujte si téma z minulého týdne (str. v učebnici: 124–125).          čas 10′

              - Písemně odpovězte na otázku: Je možné rozbít atom? Uveďte příklad.

                      Příklady najdete na webu.                                                                čas 5′

              - Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

              Atomová jádra

              - Zopakujte si téma z minulého týdne (str. v učebnici: 126–127).          čas 10′

              - Písemně odpovězte na otázky: č. 2, 5, 7 (str. v učebnici: 128).            čas 10′

              - Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

              Radioaktivita

              - Pečlivě přečtěte a do sešitu si udělejte výpisky (str. v učebnici: 128–130).

              - Pomůžou Vám informace z webu.                                                         čas 35′

              - Písemně odpovězte na otázky: č. 1, 4, 6, 9, 10 (str. v učebnici: 131).  čas 20′

              - Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

od 31.3.2020

8 – Jaderná energie

              Radioaktivita

              - Zopakujte si téma z minulého týdne (str. v učebnici: 128–130).    čas 5′

              Využití jaderného záření

              - Pečlivě přečtěte a do sešitu si udělejte výpisky (str. v učebnici: 131–133).

                  Pomohou Vám další informace, které si vyhledáte na webu.              čas 35′

              - Písemně odpovězte na otázky: č. 1–5 (str. v učebnici: 133).                čas 20′

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem

              - Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

              Jaderné reakce

              - Pečlivě přečtěte a do sešitu si udělejte výpisky (str. v učebnici: 133–135).

                  Pomohou Vám další informace, které si vyhledáte na webu.              čas 35′

              - Písemně odpovězte na otázky: č. 1–6 (str. v učebnici: 133).

                  V příkladu 6 uveďte celý výpočet. Nepodceňte převod jednotek.       čas 25′

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem

              - Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

                  Kontakt na vyučujícího je mailto:ladunkajohnova@seznam.cz

od 7.4.2020

 8 – Jaderná energie

              Radioaktivita

              - Zopakujte si téma z minulého týdne (strany: 131–135 v učebnici).

              - Zhlédněte video "Jaderné reakce" z portálu youtube.com

                  a v sešitě si doplňte své výpisky poznámkami.

https://www.youtube.com/watch?v=51D8qSUzFTQ

              Uvolňování jaderné energie

              - Pečlivě přečtěte a do sešitu si udělejte výpisky (strany: 135–138 v učebnici).

                  Pomohou Vám další informace, které si vyhledáte na webu.

              - Písemně do sešitu odpovězte na otázky č. 1–8 ze strany 138 v učebnici).

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem.

              - Zhlédněte video "Štěpení" z portálu youtube.com

                  a v sešitě si doplňte své výpisky poznámkami.

https://www.youtube.com/watch?v=D5YDBY15QsE

od 21.4.2020

8 – Jaderná energie

              Opakování

              - Pečlivě přečtěte 4 prezentace a do sešitu si doplňte poznámkami své výpisky.

              - Atomové jádro http://www.zsondrejov.cz/Vyuka/F-9H/Jaderna_01.pdf

              - Radioaktivita http://www.zsondrejov.cz/Vyuka/F-9H/Jaderna_02.pdf

              - Využití radioaktivity http://www.zsondrejov.cz/Vyuka/F-9H/Jaderna_03.pdf

              - Jaderná reakce http://www.zsondrejov.cz/Vyuka/F-9H/Jaderna_04.pdf

              Jaderný reaktor

              - Pečlivě přečtěte a do sešitu si udělejte výpisky (strany: 138–140 v učebnici).

                  Pomohou Vám další informace, které si vyhledáte na webu.

              - Písemně do sešitu odpovězte na otázky č. 1–9 ze strany 140 v učebnici).

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem.

od 12. 5. 2020 (úkoly nemusí plnit žáci, kteří chodí do školy)

Světelné jevy

              - Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "Světelné jevy".

              - Výpisky pošlete e-mailem

T_8-1_Svetelne_zdroje._Sireni_svetla

od 7.6.2020

Projděte si úkoly z předchozích týdnů a doplňte si chybějící. Připomeňte si, čemu jste nerozuměli a připravte si na to téma otázky nebo příklady ke konzultaci. 

Chemie

Nukleové kyseliny

              - výpisky ze strany v učebnici: 82 – 83

              - odpovězte na otázky: č.1,2,3,4,5.

od 24.3.2020

Chemický průmysl

              Makromolekulární látky – polymery (str. v učebnici: 94).          čas 10′

              Rizika v souvislosti s životním prostředím (strany

                v učebnici: 102–103). Pomohou Vám informace z webu.                     čas 30′ 

              Cirkulace a recyklace surovin (vyhledejte informace na webu

                a stručně a pořiďte výpisky do sešitu).                                                  čas 20′

              Koroze (strana v učebnici: 20).                                                              čas 10′

              - Pečlivě přečtěte a do sešitu si udělejte výpisky ze těchto čtyř krátkých témat.

              Zamyšlení Ostrovy z plastových odpadů v Atlantiku a Pacifiku dosahují veli-

                kosti západní Evropy. Zamyslete se, proč k tomu došlo. Ovlivňuje plast život

                a zdraví mořských živočichů? Navrhněte podnikatelský záměr: co s tím udělat

                ve smyslu recyklace? Do sešitu napište krátkou úvahu (asi 40 slov).   čas 20′

              - Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

od 31.3.2020

Chemie a průmysl

              Úvod do chemie polymerů a hierarchie plastů

                  (Makromolekulární látky strana: 94 a Plasty str. v učebnici: 95)       čas 25′

              Polymerace (str. v učebnici: 94)                                                           čas 40′

              Polyethylen (str. v učebnici: 95)                                                           čas 20′

              Polypropylen (str. v učebnici: 95)                                                        čas 20′

              - Pečlivě přečtěte a do sešitu si udělejte výpisky.

              - Do sešitu vypracujte odpovědi na tyto otázky:

                  Pomohou Vám další informace, které si vyhledáte na webu.              čas 35′

                  1) Vyjmenuj potraviny, ve kterých jsou obsaženy bílkoviny.

                  2) Jaký význam mají nukleové kyseliny?

                  3) Co mají společného následující pojmy?

                      PET láhev, silon, teflon, polystyren a mikrotenový sáček.

                  4) Zopakuj si složení a vlastnosti alkenů.

                  5) Zapiš názvy a vzorce alespoň pěti organických látek, které mohou polymerovat.

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem

              - Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

Plasty - Synteticka vlakna

od 7.4.2020

Chemie a průmysl

              Plasty – polyvinylchlorid (PVC) (strana v učebnici: 96)

              Plasty – polystyren (PS) (strana: 96 v učebnici)

              Plasty – teflon (PTFE) (strana: 96 v učebnici)

              Plasty – silikony (jen v prezentaci)

              Plasty – (PET) (jen v prezentaci)

              - Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "Plasty - Syntetická vlákna od PVC".

              - V učebnici chemie přečtěte kapitolu Plasty.

                  Pomohou Vám další informace, které si vyhledáte na webu.

              - Do sešitu vypracujte odpovědi na 2 otázky (ikona sova) ze strany 64 v učebnici).

                  Jako 3. a 4. úkol najdete v prezentaci na posledním snímku a zde:

                  n CH2=CH-OH → . . . . . . . . . . . .

                  n CH2=CF2 → . . . . . . . . . . . .

                  K doplnění pravé strany Vám pomůže určitý snímek z prezentace nebo net.

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem.

Plasty - Synteticka vlakna od PVC

od 21.4.2020

Chemie a průmysl

              Plasty - Syntetická vlákna (strana v učebnici: 97)

              Polyamidová vlákna (PA)

              Polyesterová vlákna (PES) 

              - Udělejte si výpisky z přiložené prezentace.

              - V učebnici chemie přečtěte kapitolu Syntetická vlákna.

Plasty - Synteticka vlakna od syntetickych vlaken

od 12.5.2020 (úkoly nemusí plnit žáci, kteří chodí do školy)

Chemie a průmysl

 • udělejte si výpisky z prezentace

              - V učebnici chemie přečtěte kapitolu chemie a průmysl

420 Plasty Syntetická vlákna PE PP

od 7.6.2020

Chemie a zemědělství

Hnojiva a pesticidy (strana: 88–89 v učebnici)

- V učebnici chemie přečtěte 2 kapitoly Hnojiva a Pesticidy

a do sešitu vypracujte podrobné výpisky.

- Zároveň vypisky pošlete e-mailem.

Zeměpis - úkoly jsou na 14 dní

Průmysl

 1. Průmyslová revoluce /str. 74 až 75 v učebnici/ - výpisky do sešitu
 2. Rozmístění průmyslu, lokalizační faktory /str.76 v učebnici/ - výpisky do sešitu

Průmysl, odpovězte na otázky číslo 1, 2, 3 a 4 na str. 75, odpovědi písemně do sešitu

od 7.4.2020

Průmyslové oblasti světa, str. 77 až 78, výpisky do sešitu.

od 20.4.2020

Rozdělení průmyslu, výpisky do sešitu, str. 79 až 80

9. třída – sešity s úlohami ze zeměpisu vhoďte do schránky ve škole do 30. 4. do 9.00

od 5.5. do 10.5.2020

Doplnit všechny chybějící úkoly!

Anglický jazyk

Přečíst a písemně přeložit do češtiny článek Plague / druhá strana obtahu New York/

Opakování nepravidelných sloves dle seznamu

Přeložte tyto věty do angličtiny. Do sešitu.

Šel jsem do školy včera.

Udělal jsem domácí úkol před týdnem.

Vybral jsem si novou školu.

Kam jsi šel?

Běžel jsem sto metrů.         

Měl jsem velmi špatný den.

Byl jsi zde?

Ano, byl.

Co jsi dělal?

Nedělal jsem nic.

od 31.3.2020

Opakování nepravidelných sloves dle seznamu

 Přeložte tyto věty do angličtiny. Do sešitu. Upozorňuji všechny. Pokud to neuděláte, nebudu Vás moci v červnu klasifikovat!!!

Nešel jsem do školy, jel jsem autobusem.

Spal jsi dobře včera?

Měl jsem na sobě tričko a kalhoty.

Kde jsi byl?

Probudil jsem se brzy.         

Hovořil jsem s přáteli včera.

Napsal jsem 2 dopisy před týdnem.

Nerozuměl jsem ti.

Co jsi viděl?

Letěl jsi do Ameriky?

Ne, nemohl jsem.

Obtah History, the plague: cvičení 1, zatrhnout správnou odpověď

Přečíst a písemně přeložit do češtiny článek Plague / druhá strana obtahu New York/

Opakování nepravidelných sloves dle seznamu.

od 7.4.2020

Upozorňuji všechny žáky, že úkoly vypracujete do sešitu, čitelně a s náležitou úpravou a já je zkontroluji s opravou první týden po nástupu do školy. V žádném případě je nebudete posílat přes paní Faustovou, která s angličtinou a zeměpisem nemá nic společného!!!

Opakování nepravidelných sloves dle seznamu

 Přeložte tyto věty do angličtiny. Do sešitu. Upozorňuji všechny. Pokud to neuděláte, nebudu Vás moci v červnu klasifikovat!!!

Vyvenčil jsem psa včera ráno.

Nejel jsem do Lomu před dvěma dny.

Nemám čas.

Byl jsi v kině?

Já nehraju fotbal, hraju stolní tenis. /opakovaný děj/  

Četl jsi tu krásnou knihu?

On obvykle vstává v 7.00. /opakovaný děj/

On rozumí česky. /opakovaný děj/

Neběžel jsem maraton, běžel jsem 5 kilometrů.

Neletěl jsem do Ameriky, letěl jsem do Afriky.

Ne, nemohl jsem spát včera.

Obtah History, the plague: cvičení 2, odpovězte na otázky, písemně, do sešitu.

Od 14.4.2020

Upozorňuji všechny, že úkoly vypracujete do sešitu, čitelně a s náležitou úpravou.

Opakování nepravidelných sloves dle seznamu

 Přeložte tyto věty do angličtiny. Do sešitu. Upozorňuji všechny. Pokud to neuděláte, nebudu Vás moci v červnu klasifikovat!!!

Dostal jsem velký dárek včera.; Nezapomněl jsem na Tebe.; Dal jsem Ti peníze před týdnem.; Byl jsi doma? Ne, byli jsme ve škole.; On se cítil špatně včera.; Našel jsem si novou školu před rokem.; Čekal jsem na Tebe před týdnem.; Kde jste byli před 5 lety?; Upadl jsem a zranil jsem se.

Opakování budoucího času:

Myslím, že pújdu do kina.; Budeme žít v míru.; Nemyslím, že se dostanu na střední školu.; Dám si maso a brambory a budu pít pivo.

Domácí úkoly z angličtiny kromě prvního /5 úkolů/ vhodíte i se sešitem do schránky ve škole do 23. 4. /čtvrtek/. Já přijedu 24. 4. do Lomu a zkontroluju je. Protože se až do 30.6. zřejmě neuvidíme, Vaše známka na vysvědčení závisí na vypracování vašich domácích úkolú. Pokud úkoly neodevzdáte nebo Vám budou některé chybět, nebudu vás klasifikovat. U jedné z Vás  nemám vůbec žádnou známku. Tři žáci z osmé třídy a tři žáci ze sedmé třídy mají známky na propadnutí. Pokud výše uvedení žáci úkoly nevypracují kvalitním zpúsobem, musel bych vás, bohužel a nerad, nechat propadnout. Dnešní úkol bude extrémně krátký, abyste měli čas si všechny úkoly zkontrolovat a odevzdat sešity. Domácí úkoly ze zeměpisu zatím neodevzdávejte. Žačka osmé třídy, která bydlí v Mostě, mi napíše mail a dohodneme se, jakým způsobem mi předá sešit.

Upozorňuji vás, a to velmi důrazně, že úkoly napsané na papíru nepřijímám. Máte mít dva sešity /školní a domácí/, a pokud je nemáte, tak si je kupte a zbydou vám na příští rok. Pokud někdo vhodí do schránky úkol psaný na papíru, bude s ním nakládáno jakoby úkol neodevzdal – stížnost třídnímu a rodičům. Nechápejte to jako výhrůžku, ale jako pravidla, která je nutno dodržet.

Přeložte tyto věty. Do sešitu.

Hrál jsem basketbal včera.; Jel jsi do Prahy?; Neudělal jsem domácí úkol.

7. třída, 8. Třída, 9. třída Domácí úkoly z angličtiny, které jste odevzdali, máte opravené. Dovezu je do školy do 30. 4., kde si je vyzvednete. Z deváté třídy neodevzdalo 9 žáků, z 8. třídy 8 žáků a ze 7. třídy 8 žáků. Pokud jste sešity dosud neodevzdali, máte poslední možnost do 30. 4. do 9.00 Po tomto termínu úkoly nepřijmu, hodnotím N a sejdeme se u dodatečných zkoušek v srpnu.

Napište do sešitu, co můžete a co nemůžete dělat během karantény – např, mohu jít nakupovat

7. a 8. třída – nejméně 10 vět. 9. třída – nejméně 15 vět

od 5.5.2020

Úkol číslo 8.

 1. Nikdy jsem neudělal domácí úkol.
 2. Až dosud jsem nebyl v Africe.
 3. Viděl jsi někdy dopravní nehodu?
 4. Ještě jsem nebyl ve škole.
 5. Ještě jsem neudělal nic.
 6. Už jsem napsal dopis.
 7. Nikdy jsem neupadl.
 8. Ještě jsem se nemyl.

Matematika

Otevřete soubor M9 T1 a zpracuj písemně do sešitu všechny úlohy kromě cv. 1 na druhé stránce.

M9 T1

od 24.3.2020

Zpracuj úlohy na stránkách M9 T2.1. a M9 T2.2.

M6 T2

M9 T2.1.

M9 T2.2.

od 31.3.2020

Zpracuj na papír úlohy na stránce M9 T3. Vzorečky si najdi na internetu.

Výsledky mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle 5.4.2020.

M9 T3

od 7.4.2020

Zpracuj úlohu na stránce M9 T4. Vzorečky si najdi na internetu, tabulku včetně geometzrických tvarů přepiš a překresli na papír. Výsledky mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

M9 T4

od 14.4.2020

Vyřešte rovnice v souboru M9 T5.

M9 T5

od 21.4.2020

Vyřešte slovní úlohy  v souboru M9 T6. Vzorce na výpočet obvodu a obsahu, pokud je nenajdeš v sešitu  z osmé třídy, najdi na internetu. Výsledky (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

M9 T6

od 5.5.2020

Vyřešte  úlohy  v souboru M9 T8. Připomenutí:  lomený výraz má smysl, pokud není ve jmenovateli nula). Výsledky (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

M9 T8

od 14.5.2020

9.A.
Dopracujte domácí úkoly, které jste prozatím neodevzdali. Je nutno poslat úkoly alespoň za pět týdnů (kterýchkoli pět z celkem osmi zadání)!
od 25.5.2020

Otevřete si soubor M9 T10 a zpracuj úlohy.   Výsledky (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

M9 T10

od 26.5.2020

Otevřete si soubor M9 T11 a zpracuj úlohy.   Výsledky (fotku) mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle.

M9 T11

od 7.6.2020

Projděte si úkoly z předchozích týdnů a doplňte si chybějící. Připomeňte si, čemu jste nerozuměli a připravte si na to téma otázky nebo příklady ke konzultaci. 

Pracovní činnosti

Úkoly pro pracovní činnosti jsou zadávány společně s 8.A v její sekci výše.

Vstup do budovy školy: 7:40 hod.

SUPLOVÁNÍ

OMLUVENKY

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

ZPRÁVY
Z ŘEDITELNY

Výsledky zápisu do ZŠ

Vážení zákonní zástupci, v příloze najdete oficielní seznam přijatých dětí podle registračních čísel. Nicméně sdělujeme, že přijaty…

Číst více

AKTUALITY

Informace pro zákonné zástupce a žáky 6. – 8. ročníků – organizační změny ve výuce od 8. 6. 2020

Informace pro zákonné zástupce a žáky 6. – 8. ročníků – organizační změny ve výuce od 8.…

Celý článek

V KOLIK ZVONÍ?

1. hodina8:00-8:45
2. hodina8:55-9:40
3. hodina10:00-10:45
4. hodina10:55-11:40
5. hodina11:50-12:35
6. hodina12:45-13:30
7. hodina13:15-14:00
8. hodina14:05-14:50

Rozvrh hodin

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY

Z bezpečnostních důvodů vstoupila od 28. dubna 2016 v platnost
nová pravidla pro vstup do budovy školy!

V případě jednání s vedením školy je nutné se ohlásit předem
na zs.lom@seznam.cz, +420 731 505 645 nebo písemně v žákovské knížce.

 • 1
  Žáci vstupují do budovy školy samostatně, bez doprovodu zákonných zástupců. Výjimky schvaluje vedení školy.
 • 2
  Zákonní zástupci vstupují do školy po předem domluvené schůzce s vyučujícím, který o tom informuje vedení školy.
 • 3
  V případě, že si zákonný zástupce chce vyzvednout své dítě v době výuky, čeká ve vestibulu školy. Takové dítě je doprovázeno svým spolužákem. Zákonný zástupce potvrdí převzetí dítěte svým podpisem do třídní knihy, kterou přináší třídní služba.
 • 4
  V době výuky je budova školy uzavřena. Vstup pouze v odůvodněných případech.
 • 5
  Pokud chce zákonný zástupce navštívit konkrétní vyučovací hodinu, domlouvá se s vyučujícím daného předmětu. Ten informuje vedení školy.
 • 6
  Stravné hradí žáci u vedoucí školní jídelny, která vydává pokladní doklad, na kterém jsou vypsány všechny důležité informace.
 • 7
  Do kantýny školy mají přístup pouze žáci školy.
 • 8
  Přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním tráví žáci ve školním klubu (bez poplatku) nebo mimo budovu školy. Na odpolední vyučování jsou žáci vpouštěni ve 13:10 hodin.

DOMLUVTE SI SCHŮZKU

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

KONTAKTY ŠKOLY

ADRESA

Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most
Vrchlického 372
435 11
Lom u Mostu
příspěvková organizace

ID datové schránky: 9j7etgp

ŘEDITEL

Mgr. et Bc. et Bc. Jaroslav Zajíc
Ředitel školy
zs.lom@seznam.cz
+420 731 505 645

ZÁSTUPCE ŘEDITELE

Ing. Ivana Pátková
Zástupce ředitele školy
zs.lom@seznam.cz
+420 731 505 645

HOSPODÁŘKA

Jitka Slabá
personalni@zsmslom.cz
+420 413 034 405

PERSONÁLNÍ

Jitka Slabá
personalni@zsmslom.cz
+420 413 034 405