Kontakty na vyučující

V níže přiloženém souboru naleznete kontakty na všechny vyučující. Využijte tyto kontakty pro možnost konzultace domácího vzdělávání po dobu uzavření školy.

Seznam učitelů a jejich emailové adresy

Domácí úkoly pro třídu 5. A

Úkoly z jednotlivých předmětů zpracujte v týdnech, které máte uvedené.

Dobrý den ,  milé děti a rodiče.                                                      

    Posílám další informace k zadaným úkolům. Učivo je zadané až do Velikonoc, je rozepsané na každý týden a mělo by být zvládnutelné. Nebudu zatím žádné další učivo přidávat, ale stále procvičujte probranou látku.                                                                  

    Po návratu  probereme společně poslední látku, která nám zbyla v českém jazyce i matematice.  Moc se na vás těším .

    Chybí mi atmosféra v naší třídě, ale musíme všichni vydržet.

  V případě nejasností, dotazů  nebo nálady mi jen tak  napsat, posílám pracovní emailovou adresu: ibartovska@email.cz.

                                                                 Mějte se hezky a dodržujte pravidla,

                                                                          Vaše TU – Irena Bartovská

Domácí práce pro žáky 5.ročníku v době uzavření školy

 

Přírodověda

 • Opakování probraného učiva :

- Třídění živých organismů

- Třídění obratlovců – 5 skupin

- Třídění bezobratlých živočichů – 4 skupiny

Ke každé skupině znát základní charakteristiku.

 • Nová látka:

   V týdnu  16.3.-20.3. 2020

-   Svalová soustava  - str. 74-75 

-   Kůže, Péče o kůži  str. 76-77

 • V týdnu 23. - 27.3. 2020

-   Dýchací soustava  str. 78-79

-   Oběhová soustava  str. 80 – 81

 • V týdnu 30.3. - 3.4.2020

-    Trávicí soustava  str. 82 – 83

-    Vylučovací soustava  str. 84- 85

Přečíst učivo v učebnici a provést výpisky do sešitu / stejně jako ve škole/. 

 • Opakovat látku :

- Popis částí těla člověka –  dle nakopírovaného listu

- Kostra člověka, popis částí kostry- dle nakopírovaného listu

 

   Vlastivěda

 • Opakovat učivo Česká republika- jednotlivé kraje

                                                     - pojmy / dle přehledů/

 • Opakovat učivo Evropa – Povrch Evropy

                                       - Vodstvo Evropy

                                       - Státy Evropy- základní přehled/ viz. listy/

 • Nová látka:

-   Lidská práva a povinnosti – str.80 – 83  - v týdnu  16.3. - 20.3.

-   Majetek a jeho vlastnictví   - str.84- 87  - v týdnu   23.3. - 27.3.

-   Co všechno je kultura  - str. 88 – 91        - v týdnu   30.3. - 3.4.

 • Učivo je vybrané tak, aby bylo pro děti zvládnutelné.
 • Dějiny českých zemí probereme společně.

Přečíst učivo v učebnici a provést výpisky do sešitu / stejně jako ve škole/.

    Zpracované výpisky budu kontrolovat a hodnotit.

  Matematika

 • Procvičovat příklady písemného sčítání šesticiferných čísel s počtem tří sčítanců

Např:  245 768   

           978 526

           789 456   - 2stránky A4/ velký sešit/ oboustranně, na každé straně 10 příkladů s přechodem přes desítky

 • 1 stránku za každý týden bez přímé výuky

…..................................................................................................

 • Procvičovat příklady písemného odčítání šesticiferných čísel

Např:   6 346 123

             - 897 546   - 2 stránky A4/ velký sešit/ oboustranně, na každé straně 10 příkladů s přechodem přes desítky

 • 1 stránku za každý týden bez přímé výuky - oboustranně

….................................................................................................

 • Procvičovat písemné násobení pěticiferných čísel dvojciferným činitelem –2 stránky A4

Např: 56 782

           .     56

 • Procvičovat písemné násobení pěticiferných čísel trojciferným činitelem – 2 stránky A4

- V příkladech vynechat násobení cifrou 1,2,10.

- Na každé straně bude alespoň 8 příkladů

 • 1 stránku za každý týden bez přímé výuky - oboustranně

          Např:  67 983

                      .   564

         …..................................................................................................

 • Procvičovat písemné dělení pěticiferných čísel jednociferným dělitelem + zkouška -2 stránky A4 oboustranně

Např:   45 896 :  9 =

- Na každé straně bude alespoň 5 příkladů

 • 1stránku za každý týden bez přímé výuky - oboustranně

         …..................................................................................................

 • Procvičovat písemné dělení pěticiferných čísel dvojciferným dělitelem + zkouška - 2 stránky A4 oboustranně

Např:   87 324 : 23 =

- Na každé straně bude alespoň 5 příkladů

 • 1 stránku za každý týden bez přímé výuky - oboustranně

 Český jazyk

 • Procvičovat probrané učivo – můžete pracovat dle pomocných tabulek, které máte u sebe a v učebnici.
 • Vypracovat doplňovací cvičení podle přehledu:

Všechna cvičení budou vypracovaná písemně. Pracujte dle zadání.

V týdnu 16.3.- 20. 3.2020

- str. 153 cv. 2 –  i/y

- str. 150 cv. 4

- str. 143 cv. 2

- str. 131 cv. 3

- str. 124 cv. 4

V týdnu 23.3.- 27.3.2020

- str. 123 cv. 3

- str. 116 cv. 3a)

- str. 11 cv. 6

V týdnu 30.3.- 3.4.2020

- str. 107 cv. 5 a) + 5 b)

- str. 106 cv. 2 a)

- str. 104 cv. 3

 

      Všechna cvičení jsme již zdůvodňovali a psali do školních sešitů.

      Rodiče mohou pomoci se zdůvodněním.

 

Milí žáci 5.A , posílám všem pozdrav a upozorňuji, že zadané práce  jsou pouze

       do 3.4.2020.

 • V následujícím týdnu od 6.4.- 8.4. odevzdají všichni práci do poštovní schránky školy, kde si ji vyzvednu a ohodnotím. Poštovní schránka je na hlavním vchodu do školy. / Prosím, práci podepište a označenou vložte do schránky/

 

 • Nová práce bude zadaná na webových stránkách školy po Velikonocích. / Staré zadání bude smazáno/.

 V případě dotazů připomínám emailovou adresu : ibartovská@email.cz.

                                                                                                 Mějte se hezky I.B.

Anglický jazyk

od 31.3.2020

Uč. str. 24, přečíst věty A – F, přiřadit správně k obrázku a cvičení přepsat do sešitu (např. 1. C)

Využívejte k procvičování již známé stránky www.umimeanglicky.cz´

Domácí úkoly pro třídu 6.A

Úkoly z jednotlivých předmětů zpracujte nejpozději do 23. března 2020. V úterý 24. března 2020 budou vyměněny za nové úkoly.

Dějepis - pan ředitel Zajíc

Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "Mezopotámie" a z učebnice dějepisu také téma Mezopotámie. Písemně do sešitu také odpovězte na otázky v učebnici na straně 36 a 38.

Mezopotámie

od 24.3.2020 do 7. 4.2020

Udělejte si výpisky z učebnice dějepisu téma Starověký Egypt strana 49 - 58. Písemně do sešitu také odpovězte na otázky v učebnici na straně 50,54,58.

Český jazyk - 6. ročník

- literatura - číst knihy do soutěže Souboj čtenářů (samostatná příloha) - mluvnice – procvičovat na www.ucimesecesky.cz - vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen. měkké a tvrdé souhlásky , jakékoliv aktivity na www.umimecesky.cz (doporučují také „netradiční a „více hráčů“)

Alespoň 2 cvičení na každý jev

Počítejte s tím, že po návratu do školy bude test /budou testy, které ověří, jestli jste zadané úlohy řešili. - sloh – na www.umimecesky.cz - slova ve větách, hádanky

Novému žákovi z 6. A doporučuji: na www.umimecesky.cz tvrdé a měkké hlásky, na WWW.skolakov.eu všechny úlohy pro 1. až 4. ročník - stále opakovat, dokud to nebude zvládat. + přečíst knihu, kterou jsem mu dala + na www.umimecesky.cz práci s textem

od 24. 3. 2020

- literatura -       stejně jako minulý týden číst knihy do soutěže Souboj čtenářů, tentokrát na to máte 14 dní (samostatná příloha)

Je velmi pravděpodobné, že se celostátní soutěž konat nebude, po návratu do školy si uděláme soutěž vlastní ( i odměny budou!)

- mluvnice – procvičovat na www.ucimesecesky.cz  - vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen. měkké a tvrdé souhlásky , jakékoliv aktivity na www.umimecesky.cz 

Pokud je to možné, zkontaktujte se přes  soc. sítě, a „zahrajte si“ aktivity označené  „více hráčů“, abyste se při procvičování češtiny i bavili.

Alespoň 2 cvičení na každý jev denně -  musíte opakovat, abychom po návratu do školy mohli probírat novou látku.

Počítejte s tím, že po  návratu do školy bude test /budou testy, které ověří, jestli jste zadané úlohy řešili.

- sloh – na www.umimecesky.cz  - slova ve větách, hádanky

Novému žákovi z 6. A  doporučuji:

 na www.umimecesky.cz  tvrdé a měkké hlásky,

na WWW.skolakov.eu  všechny úlohy pro 1. až 4. ročník  - stále opakovat, dokud to nebude zvládat.

+ přečíst knihu, kterou jsem mu dala + na www.umimecesky.cz  práci s textem

Děkuji vám, že doma pracujete, děkuji rodičům, že vám pomáhají. Přeji vám, abyste byli zdraví!

od 31.3.2020

literatura -         stejně jako minulý týden číst knihy do soutěže Souboj čtenářů a doplňovat pracovní listy, které už byly zadány. Příští týden zadám nové.  - mám nové informace o soutěži – soutěž by být měla, ale bude později!

Do domácího sešitu pište zadaná cvičení z mluvnice i slohu, po návratu do školy mi je předáte

mluvnice –  učebnice Čeština hravě 6, každý den jedno cvičení, před každým cvičením napsat jeho číslo a stránku:  

PO - cv. 5/str. 23,  ÚT -  cv. 1/ str. 25, ST - cv.2/str. 29, ČT - cv. 4/str33 , PÁ - cv. 2/str. 33

I nadále můžete procvičovat mluvnici  na www.umimecesky.cz

Děkuji vám, že doma pracujete, děkuji rodičům, že vám pomáhají. Přeji vám, abyste byli zdraví!

Výtvarná výchova -6. a 7 ročník

Výkres na téma Kde jsem rád (libovolná technika)

Souboj čtenářů

Po rozkliknutí se Vám zobrazí pracovní list. Zpracovat dle toho, kterou čtete knihu.

Dum v Rugolu 5

Kluci netancej!5

Koucour 5

Past na korunu 5

Prasina 5

od 24.3.2020

Cesta do Rugolu 6

Kluci netancej! 6

Past na korunu 6

Prasina 6

V knihovne je kocour 6

 

 

Dějepis - paní učitelka Faustová

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

DVP - 6. A. výpisky

DVP 6. A. úkoly

od 31.3.2020

DVP 6. A. - zpracovat text (výpisky) do sešitu a poslat foto sešitu na email nebo FB

DVP 6. A

 

Občanská výchova

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

Občanská výchova 6. A

od 31.3.2020

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

OV 6. A

Hudební výchova

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

HV 6. A

od 31.3.2020

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

HV 6. A

Rodinná výchova

Otevřete dokument, udělejte z něj výpisky a odpovězte na otázky.

Rodinna vychova - 6. trida

od 24.3.2020

Otevřete dokument, udělejte z něj výpisky a odpovězte na otázky.

RV - 6. trida (Opakovani uciva)

Přírodopis

               Kořen

              - výpisky ze strany v učebnici: 73 – 74

              - odpovězte na otázky č.1,2,3,4,5.

od 24.3.2020

Stonek (strany v učebnici: 75–76)

              - Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "Stonek"

                a z učebnice přírodopisu přečtěte kapitolu Stonek.

                Písemně do sešitu odpovězte na otázky ze strany 76.

              - Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

Stonek

od 31.3.2020

List (strany v učebnici: 76–78)

              - Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "List"

                  a z učebnice přírodopisu přečtěte kapitolu List.

              - Písemně do sešitu odpovězte na otázky č. 1, 3 ze strany 78.

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem.

              - Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

List

Zeměpis

Str. 70 v učebnici – Jak lidé využívají přírodu, výpisky do sešitu

Str. 70 v učebnici – Odpovězte na otázky č. 1 a 2

Anglický jazyk

Popis obrázku, Nick, Shep, v přítomném průběhovém čase, popsat zpaměti

Přeložte do angličtiny tyto věty v přítomném průběhovém čase. Do sešitu.

Já sedím na židli

On nehraje fotbal.

My se neučíme.

Já nejím a nepiju.

Dělá on domácí úkol?

od 31.3.2020

Popis obrázku, Nick, Shep, v přítomném průběhovém čase, popsat zpaměti

Přeložte do angličtiny tyto věty v přítomném průběhovém čase. Do sešitu.

On nejede do Prahy.

Ona se myje ve studené vodě.

My jdeme pěšky.

Já jím sendvič se šunkou.

Utíkáš do školy?

Hodiny, písemně do sešitu. 7.45, 8.20, 9.47, 10.15, 11.55

Fyzika

Vrátíme se ještě jednou k měření objemu. Pročtěte si v učebnici stránky 74 – 79, zaměřte se na převody jednotek ve žlutých rámečcích.

Do sešitu na piště odpovědi na otázky č. O 1,3,5, a další U 1,3,4.

od 24.3.2020

Prostudujte si stránky o hustotě látky, strany 86 -94, je to opakování již probrané látky !!! Do sešitu  odpovězte na  nejméně 5 otázek ze strany 92.

Doporučuji, abste se podívali na následující odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=OcUF84eLztI

od 31. 3. 2020

Prostudujte si stránky o měření času, strany 95-100.

Na papír zpracujte odpovědi na otázky č. 1 a 2 na straně 96 s písmenkem U v modrém kolečku. (Text začíná „Vyjádři v sekundách: 30 min...“) a otázku č.6 na straně 100.

Výsledky mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do pátku 3.4.2020.

 

 

Matematika

Otevřete si soubor M1T1 a písemně do sešitu vypočítej úlohy 1-4.

M6 T1

od 24.3.2020

Otevřete soubor M6 T2 a písemně do sešitu zpracuj všechny úlohy.

M6 T2

od 31.3.2020

Otevřete soubor M6 T3 a písemně na papír zpracuj příklady č. 2 a 3. Dávej pozor na desetinné čárky!!!

Výsledky mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle 5.4.2020.

M6 T3

Domácí úkoly pro třídu 7. A

Úkoly z jednotlivých předmětů zpracujte nejpozději do 23. března 2020. V úterý 24. března 2020 budou vyměněny za nové úkoly.

7. A OBČANSKÁ VÝCHOVA

Učebnice strana 42, do sešitu přepsat otázky a vypracovat odpovědi

od 24.3.2020

V učebnici si přečtěte strany 94 -95. na straně 95 vypracujte první cvičení do sešitu.

od 31.3.2020

Uč. str. 91 (Svoboda a autorita), přečíst kapitolu a odpovědět na otázky (úplně dole pod textem). Otázky vypracujte do sešitu.

Český jazyk - 7. ročník

- literatura – číst a zpracovat zápis do čtenářského deníku (vzhledem k omezení pohybu mimo domov zkracuji termín odevzdání na polovinu dubna) + www.umimecesky.cz – porozumění textu aj.

- mluvnice – pokračovat v doplňování cvičení v sešitě, který jste si vzali domů + procvičovat na www.umimecesky.cz měkké a tvrdé hlásky, vyjmenovaná slova, podstatná a přídavná jména, větné členy, podmět a přísudek, čárky, práci s textem, doporučuji také „netradiční“ a „více hráčů“ˇ

Alespoň 2 cvičení na daný jev

Počítejte s tím, že po návratu do školy bude test /budou testy, které ověří, jestli jste zadané úlohy řešili.

- sloh- vytvořit charakteristiku oblíbené literární postavy (postavy z knížky, kterou právě čtu) - něco jsme si k tomu už řekli, další rady najdou v učebnici (staré), popř. si na internetu zadají „jak napsat charakteristiku“

od 24. 3. 2020

   - literatura –  platí úkol z minulého týdne – tzn. číst  a zpracovat zápis do čtenářského deníku (vzhledem k omezení pohybu mimo domov zkracuji termín odevzdání na polovinu dubna)

+ www.umimecesky.cz – porozumění textu aj.

- mluvnice – totéž co minulý týden  - pokračovat v doplňování cvičení v sešitě, který jste si vzali domů, zpracujte alespoň dvě cvičení denně -

 + procvičovat na www.umimecesky.cz  měkké a tvrdé hlásky, vyjmenovaná slova, podstatná a přídavná jména, větné členy, podmět a přísudek, čárky, práci s textem. Pokud je to možné, zkontaktujte se přes  soc. sítě, a „zahrajte si“ aktivity označené  „více hráčů“, abyste se při procvičování češtiny i bavili.

Alespoň 2 cvičení na každý jev denně -  musíte opakovat, abychom po návratu do školy mohli probírat novou látku.

Počítejte s tím, že po  návratu do školy bude test /budou testy, které ověří, jestli jste zadané úlohy řešili.

 

- slohzadáno minule: vytvořit charakteristiku  oblíbené literární postavy  (postavy z knížky, kterou právě čtu)  - něco jsme si k tomu už řekli, další rady najdou v učebnici (staré), popř. si na internetu zadají „jak napsat charakteristiku“

Zadáno nově: podtrhněte ve vytvořené charakteristice pasáže, kde jste uplatnili přímou charakteristiku, jinou barvou podtrhněte charakteristiku nepřímou. 

Vypište přímou charakteristiku po sloh a pokuste se ji nahradit nepřímou charakteristikou

Děkuji vám, že doma pracujete, děkuji rodičům, že vám pomáhají. Přeji vám, abyste byli zdraví!

od 31.3.2020

literatura –  platí úkol z minulého týdne – tzn. číst  a zpracovat zápis do čtenářského deníku (vzhledem k omezení pohybu mimo domov zkracuji termín odevzdání na polovinu dubna)

Zápis musí odpovídat osnově, kterou vám opakovaně předávám.

+ www.umimecesky.cz – porozumění textu aj.

mluvnice – totéž co minulý týden  - pokračovat v doplňování cvičení v sešitě, který jste si vzali domů, zpracujte alespoň dvě cvičení denně –

I nadále můžete procvičovat mluvnici  na www.umimecesky.cz

sloh-  zadáno minule + na krátkém příkladu, příběhu ve slohu charakterizujte  některé vlastnosti.:

Děkuji vám, že doma pracujete, děkuji rodičům, že vám pomáhají. Přeji vám, abyste byli zdraví!

Výtvarná výchova -6. a 7 ročník

Výkres na téma Kde jsem rád (libovolná technika)

Dějepis

Udělejte si výpisky z níže přiložené prezentace a učebnice - téma: Mezivládí po vymření Přemyslovců + Nástup Lucemburků na český trůn a vláda Jana Lucemburského

Mezivládí a nástup Lucemburků

od 24.3.2020 do 7.4.2020

Udělejte si výpisky z učebnice o vládě Karla IV.

 

Dějepis - paní učitelka Faustová

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

DVP 7. A

od 31.3.2020

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

DVP 7. A.

Hudební výchova

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

HV. 7. A

od 31.3.2020

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

HV 7. A

Německý jazyk

Rozklikněte online cvičení a vyplňte je. Budou předmětem zkoušení po návratu do školy.

https://www.jazyky-online.info/nemcina/procvicovani.php (7. třída - barvy, rodina, dům, zvířata, nábytek, slovesa, zájmena)
 
https://www.jazyky-online.info/nemcina/flashcards.php (7. třída - barvy, zvířata, rodina, dům, nábytek, slovesa, zájmena - SKRÝT PŘEKLAD)
 
https://www.umimenemecky.cz/poslech-slovicek-uroven-A1 (všechny ročníky, všechna cvičení)
 
 

Přírodopis

              Ryby

              - výpisky ze strany v učebnici: 9 – 13

              - odpovězte na otázky č.1,2,3,4,5,6,7,8.

od 24.3.2020

Obojživelníci (strany v učebnici: 14–16)

- Udělejte si výpisky z přiložené prezentace "Obojživelníci" a z učebnice přírodopisu přečtěte kapitolu Obojživelníci. Písemně do sešitu odpovězte na otázky ze strany 16. Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

Obojzivelnici

od 31.3.2020

 Odpovědi na otázky zadané v minulých týdnech mi pošlete e-mailem.

 

 

Zeměpis

Popis USA dle osnovy – str. 54 až 59 v učebnici, výpisky do sešitu

Popis  Mexika dle osnovy – str. 62  v učebnici, výpisky do sešitu

Osnova pro popis

Poloha

Povrch

Podnebí

Vodstvo

Obyvatelstvo

Těžba a průmysl

Zemědělství

Zajímavosti

Anglický jazyk

Obtah Food, zkráceně vyprávět zpaměti

Opakování nepravidelných sloves dle seznamu

Přeložte tyto věty do angličtiny - do sešitu.

Šel jsem do školy včera.

Udělal jsem domácí úkol před týdnem.

Vybral jsem si novou školu.

Kam jsi šel?

Běžel jsem sto metrů.         

Měl jsem velmi špatný den.

Byl jsi zde?

Ano, byl.

Co jsi dělal?

Nedělal jsem nic.

od31.3.2020

Opakování nepravidelných sloves dle seznamu

 Přeložte tyto věty do angličtiny. Do sešitu. Upozorňuji všechny. Pokud to neuděláte, nebudu Vás moci v červnu klasifikovat!!!

Nešel jsem do školy, jel jsem autobusem.

Spal jsi dobře včera?

Měl jsem na sobě tričko a kalhoty.

Kde jsi byl?

Probudil jsem se brzy.         

Hovořil jsem s přáteli včera.

Napsal jsem 2 dopisy před týdnem.

Nerozuměl jsem ti.

Co jsi viděl?

Letěl jsi do Ameriky?

Ne, nemohl jsem.

Fyzika

Pročtěte si v učebnici stránky 82-84 o kladkách. Do sešitu napiště odpovědi na otázky č. O 1,3 a 4. Pokus se doma vytvořit například ze stavebnice nebo různých koleček a provázků kladkostroj nebo volnou kladku. Pokud mi pošleš fotku kladkostroje, který jsi doma sestavil na email: lenka.osek@gmail.com máš velké plus!

od24.3.2020

Pročtěte si v učebnici stránky 86 – 91 a odpovězte na otázky  1-5 na straně 90 a vypočítejte úlohu č.2 a 4 na straně 91.

Pro lepší pochopení se můžete podívat například na https://www.youtube.com/watch?v=MGXFY5OIXp8

od 31.3.2020

Pročtěte si v učebnici stránky 91-97 a  písemně na papír odpovězte na otázky  č. 1 a 2  s písmenkem O v modrém kolečku na straně 97 a č.4 a 5 s písmenkem U v modrém kolečku na straně 97.

Výsledky mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do pátku 3.4.2020.

Matematika

Otevřete soubor M7 T1 a zpracuj písemně do sešitu všechny úlohy.

M7 T1

od 24.3.2020

Otevřete soubor M7 T2 a písemně do sešitu zpracuj všechny úlohy na první straně a na druhé straně cvičení č.2. Tady je odkaz na změnu čísla v určitém poměru : https://www.youtube.com/watch?v=Iasb1qfGhtg

M7 T2

od 31.3.2020

najdeš tady: https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4&t=469s

Výsledky  mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle Otevřete soubor M7 T3 a písemně na papír  zpracuj všechny úlohy. Video na přímou a nepřímou úměrnost 5.4.2020.

M7 T3

Domácí úkoly pro třídu 8. A

Úkoly z jednotlivých předmětů zpracujte nejpozději do 23. března 2020. V úterý 24. března 2020 budou vyměněny za nové úkoly.

8. A IKT

· Vytvořit prezentaci (Microsoft powerpoint) na libovolné téma (4-5stránek)

· Prezentaci nestahujte z internetu!

od 24.3.2020

Vytvořte v aplikaci Microsoft word za pomoci funkce tabulky váš rozvrh hodin.

Český jazyk - 8. ročník

- literatura - zpracovat zápis do čtenářského deníku (vzhledem k omezení pohybu mimo domov zkracuji termín odevzdání na polovinu dubna) - mluvnice – procvičovat na www.umimecesky.cz větné členy, podmět a přísudek, rozbory, čárky, práci s textem, doporučuji také „netradiční“ a „více hráčů“ˇ

Alespoň 2 cvičení na daný jev

Počítejte s tím, že po návratu do školy bude test /budou testy, které ověří, jestli jste zadané úlohy řešili.

na www.cermat.cz vyhledat na jednotná přijímací zkouška →testová zadání →šestileté obory →český jazyk a literatura ilustrační test 2020 a vypracovat ho.

Čemu nebudete rozumět, co nezvládnete, si poznamenejte. Ve škole si to pak vysvětlíme a napíšeme test vytvořený z úloh obsažených v těchto přijímacích zkouškách.

- sloh – na www.umimecesky.cz→- práce s textem (+ přísloví, zkratky)

od 24. 3. 2020

literatura –  platí úkol z minulého týdne – tzn. číst  a zpracovat zápis do čtenářského deníku (vzhledem k omezení pohybu mimo domov zkracuji termín odevzdání na polovinu dubna)

- mluvnice – procvičovat na www.umimecesky.cz   větné členy, podmět a přísudek, rozbory, čárky, práci s textem,

Pokud je to možné, zkontaktujte se přes  soc. sítě, a „zahrajte si“ aktivity označené  „více hráčů“, abyste se při procvičování češtiny i bavili.

Alespoň 2 cvičení na každý jev denně -  musíte opakovat, abychom po návratu do školy mohli probírat novou látku.

Počítejte s tím, že po  návratu do školy bude test /budou testy, který/é ověří, jestli jste zadané úlohy řešili.

na www.cermat.cz  vyhledat na jednotná přijímací zkouška →testová zadání →šestileté obory →český jazyk a literatura     ilustrační test 2019 a vypracovat ho.

Čemu nebudete rozumět, co nezvládnete, si poznamenejte -– budu kontrolovat, to  pro mě bude důkaz, že jste úkoly řešili.

  Ve škole si to pak vysvětlíme a napíšeme test vytvořený z úloh obsažených v těchto přijímacích zkouškách.

- sloh –   na www.umimecesky.cz→- práce s textem  (+ přísloví, zkratky) + vypisujte z knížky, kterou čtete, slova, kterým nerozumíte, neobvyklé výrazy, neobvyklá spojení, co vás zaujalo

Děkuji vám, že doma pracujete, děkuji rodičům, že vám pomáhají. Přeji vám, abyste byli zdraví!

od 31.3.2020

literatura –  číst  a zpracovat zápis do čtenářského deníku (vzhledem k omezení pohybu mimo domov zkracuji termín odevzdání na polovinu dubna)

Zápis musí odpovídat osnově, kterou vám opakovaně předávám.

Do domácího sešitu pište zadaná cvičení z mluvnice i slohu, po návratu do školy mi je předáte

- mluvnice –  učebnice Čeština hravě 8, každý den jedno cvičení, před každým cvičením napsat jeho číslo a stránku: 

PO - cv. 7a,b/str.7,  ÚT -  cv. 7/ str. 27, ST - cv. 8/str. 43, ČT, PÁ - cv. 1a-h/str. 76

 

na www.cermat.cz  vyhledat na jednotná přijímací zkouška →testová zadání →šestileté obory →český jazyk a literatura     didaktický test 2019, řádný termín, 1. test a vypracovat ho.

Čemu nebudete rozumět, co nezvládnete, si poznamenejte -– budu kontrolovat, to  pro mě bude důkaz, že jste úkoly řešili.

  Ve škole si to pak vysvětlíme a napíšeme test vytvořený z úloh obsažených v těchto přijímacích zkouškách

sloh – i nadále vypisujte z knížky, kterou čtete, slova, kterým nerozumíte, neobvyklé výrazy, neobvyklá spojení, co vás zaujalo

Děkuji vám, že doma pracujete, děkuji rodičům, že vám pomáhají. Přeji vám, abyste byli zdraví!

 

Dějepis – 8. ročník

Napsat referát (minimálně 3 zdroje: učebnice, internetové stránky, časopisy, odborná literatura apod.) - osobnost 19. století (z české.historie) –

např. Jan Svatopluk Presl, Vojta Náprstek, František Palacký, Karel Havlíček Borovský, Magdalena Dobromila Rettigová, Emil Holub, Vojtěch Lanna, František Křižík, Berta Suttnerová, Johann Schicht, Emil Škoda, Julius Petschek, Josef Hrabák (montanista), Jan Evangelista Purkyně, Miroslav Tyrš, Josef Václav Radecký z Radče, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák

Je třeba využít soc. sítí a domluvit se na tom, kdo kterou osobnost zpracuje.

Osnova referátu:

- zaměření osobnosti (politik, vědec, podnikatel…, životopisná data)

+ bližší charakteristika činnosti. (v jaké oboru vynikl/podnikal, co konkrétně vymyslel, udělal, založil…,)

- zajímavosti z jeho života/ kariéry

- vztah k našemu regionu (pokud byl)

- přínos v době, kdy žil, přínos dnešku

Zpracovat vlastními slovy, neopisovat celé věty z internetu/časopisu apod. Práci přednést před třídou a pak odevzdat v písemné podobě

od 24. 3. 2020

platí zadání z minulého týdne  - zpracovat vlastními slovy, neopisovat celé věty z internetu/časopisu apod. Práci přednést před třídou a pak odevzdat v písemné podobě.

Je třeba využít soc. sítí  a domluvit se na tom, kdo kterou osobnost zpracuje. (K. Mošovská si vybrala A. Dvořáka)

od 31. 3. 2020

vynálezy 19. století – vyberte si libovolný vynález + vynálezce (o něm jen velmi stručné informace) - zpracujte vlastními slovy, neopisujte celé věty z internetu/časopisu apod. Práci přednesete před třídou a pak odevzdáte v písemné podobě.

Přírodopis

Udělejte si výpisky do sešitu z vylučovací soustavy (učebnice strana 44 - 45). Odpovězte na otázky na straně 45 (také písemně do sešitu).

od 24.3.2020 do 7.4.2020

Udělejte si výpisky do sešitu z kožní soustavy (učebnice strana 45 - 47). Odpovězte na otázky na straně 47 (také písemně do sešitu).

Ekologický seminář

· Odpověz na následující otázky:¨

- Třídíte ve vaší domácnosti odpad?

- Jakým způsobem dle tebe člověk může přispět k ochraně životního prostředí?

- Jakým způsobem dle tebe člověk negativně zasahuje do životního prostředí?

od 24.3.2020

Otevřete si přiložený dokument a vypracujte pouze otázky 1 -10 z prvního cvičení.

EKOLOGICKY SEMINAR 8.A - test

od 31.3.2020

Alternativní zdroje energie, vysvětli pojem alternativní zdroj energie (uveď příklady), vyjmenuj výhody a nevýhody.

Rodinná výchova

Napsat svůj názor, postřehy, hodnocení na filmový dokument ,,V síti“, který jsme měli možnost shlédnout. (Co se ti líbilo, nelíbilo, vzešlo z dokumentu nějaké ponaučení?)

od 24.3.2020

Otevřete si přiložený dokument, projděte si výpisky a odpovězte na otázky pod textem.

RODINNA VYCHOVA 8.A

od 31.3.2020

Vytvoř přehled svého denního režimu v současné době. Jako inspiraci můžeš využít přiložený soubor. Kreativitě se meze nekladou.

Denni rezim 8. A RV

Hudební výchova

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

HV 8.A

od 31.3.2020

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

HV 8. A.

Pracovní činnosti

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

Pracovky 8. a 9. tř.

od 31.3.2020

Poslat foto zadaných velikonočních výrobků na email nebo FB do 6.4.2020

Německý jazyk

Rozklikněte online cvičení a vyplňte je. Budou předmětem zkoušení po návratu do školy.

https://www.jazyky-online.info/nemcina/procvicovani.php (8. a 9. třída - oblečení, nápoje, rodina, jídlo, zelenina, ovoce, slovesa a zájmena)
 
https://www.jazyky-online.info/nemcina/flashcards.php (8. a 9. třída - rodina, nápoje, jídlo, ovoce, zelenina, oblečení, slovesa, zájmena - SKRÝT PŘEKLAD)
 
https://www.umimenemecky.cz/poslech-slovicek-uroven-A1 (všechny ročníky, všechna cvičení)
 
 
http://www.nemecky.net/testy/prepisovani-vet/casovani-nemeckych-sloves-i-16/  (časování sloves + slovosled, též pro všechny ročníky)

Občanská výchova

Otevřete dokument, udělejte z něj výpisky a odpovězte na otázky.

Obcanska vychova - 8. tr.

od 24.3.2020

Otevřete dokument, udělejte z něj výpisky a odpovězte na otázky.

OV-8.trida (Statni rozpocet)

Chemie

Kovy

              - výpisky ze strany v učebnici: 55 – 60

              - odpovězte na otázky:

                            č.1,2,3,4,5,6,7,8,9.

od 24.3.2020

Názvosloví anorganických sloučenin

              - Pečlivě přečtěte a do sešitu si udělejte výpisky (str. v učebnici: 61).

              - Do sešitu vypracujte odpovědi na otázky ze strany 61.

              - Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

učebnicové případy k vysvětlení obsahují snímky 6 a 7 prezentace:

Sulfidy – názvosloví

od 31. 3. 2020

Názvosloví anorganických sloučenin

              - Pečlivě přečtěte a do sešitu si udělejte výpisky Halogenidy (str. v učebnici: 62–63).

              - Do sešitu vypracujte odpovědi na 5 otázek (ikona sova) ze strany 62.

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem

              - Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

Nazvoslovi_anorganickych_sloucenin_1+

              - Názvosloví halogenidů na youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=-8ZGetmB39Y

https://www.youtube.com/watch?v=9yZIVtNbRx8

https://www.youtube.com/watch?v=PsZftpFriuI

Zeměpis

Popis Ruska dle osnovy

Osnova pro popis Ruska

Poloha

Povrch

Podnebí

Vodstvo

Obyvatelstvo

Těžba a průmysl

Zemědělství

Zajímavosti

Jihovýchodní Evropa – výpisky do sešitu /str. 61 až 62 v učebnici/

Odpovězte na otázky na straně 62 dole, odpovědi písemně do sešitu

Anglický jazyk

Opakování nepravidelných sloves dle seznamu

Slovíčka, slovní zásoba z tématu At the restaurant

Food – vyprávět zpaměti

Opakování nepravidelných sloves dle seznamu

Přeložte tyto věty do angličtiny. Do sešitu.

Šel jsem do školy včera.

Udělal jsem domácí úkol před týdnem.

Vybral jsem si novou školu.

Kam jsi šel?

Běžel jsem sto metrů.         

Měl jsem velmi špatný den.

Byl jsi zde?

Ano, byl.

Co jsi dělal?

Nedělal jsem nic.

od31.3.2020

Opakování nepravidelných sloves dle seznamu

 Přeložte tyto věty do angličtiny. Do sešitu. Upozorňuji všechny. Pokud to neuděláte, nebudu Vás moci v červnu klasifikovat!!!

Nešel jsem do školy, jel jsem autobusem.

Spal jsi dobře včera?

Měl jsem na sobě tričko a kalhoty.

Kde jsi byl?

Probudil jsem se brzy.         

Hovořil jsem s přáteli včera.

Napsal jsem 2 dopisy před týdnem.

Nerozuměl jsem ti.

Co jsi viděl?

Letěl jsi do Ameriky?

Ne, nemohl jsem.

Fyzika

V učebnici si prostuduj stránky 98-101 a do sešitu odpověz na otázky č. O 2,3,4 a U 3 a 5. Vyzkoušej si doma znovu nějaký pokus se statickou elektřinou a ukaž ho rodičům.

od 24.3.2020

Přečtěte si v učebnici stránky 104-108 a do sešitu zpracuj odpovědi na otázky č. 1-6 na straně 108. Najděte si nějaké vhodné video na internetu, zapiš si jeho adresu a udělej si z něj poznámky do sešitu.

od 31.3.2020

Přečtěte si v učebnici stránky 109-112 a písemně na  papír  zpracuj odpovědi na otázky č. 1-2 s písmenkem O v modrém kolečku  na straně 113.

Výsledky mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do pátku 3.4.2020.

Matematika

Otevřete soubor M8 T1 a zpracuj písemně do sešitu všechny úlohy kromě úloh č.5

M8 T1

od24.3.2020

Otevřete soubor M8 T1 a zpracuj písemně do sešitu všechny úlohy. Připomenutí násobení mnohočlenů je https://www.youtube.com/watch?v=Q3WFgdTZekU

M8 T2

Podívejte se na video o rovnicích, spoustu toho už víte a příště už je budeme probírat: https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU

od 31.3.2020

Otevřete soubor M8 T3 a zpracuj písemně na papír všechny úlohy.  Opakuji odkaz na video o rovnicích: https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU

Výsledky mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle 5.4.2020.

M8 T3

Domácí úkoly pro třídu 9. A

Úkoly z jednotlivých předmětů zpracujte nejpozději do 23. března 2020. V úterý 24. března 2020 budou vyměněny za nové úkoly.

9. A IKT

· Vytvořit prezentaci (Microsoft powerpoint) na libovolné téma (4-5stránek)

· Prezentaci nestahujte z internetu!

od 24.3.2020

Vytvořte v aplikaci Microsoft word za pomoci funkce tabulky váš rozvrh hodin

Český jazyk - 9. ročník

- literatura - zpracovat zápis do čtenářského deníku (vzhledem k omezení pohybu mimo domov zkracuji termín odevzdání na polovinu dubna) - mluvnice – procvičovat na www.umimecesky.cz , větné členy, podmět a přísudek, rozbory, čárky, práci s textem, doporučuji také „netradiční“ a „více hráčů“ˇ

Počítejte s tím, že po návratu do školy bude test /budou testy, které ověří, jestli jste zadané úlohy řešili.

Čemu nebudete rozumět, co nezvládnete, si poznamenejte. Ve škole si to pak vysvětlíme a napíšeme test vytvořený z úloh obsažených v těchto přijímacích zkouškách.

- na www.cermat.cz vyhledat na jednotná přijímací zkouška →testová zadání →čtyřleté obory →český jazyk a literatura ilustrační test 2020 a vypracovat ho.

Čemu nebudete rozumět, co nezvládnete, si poznamenejte. Ve škole si to pak vysvětlíme a napíšeme test vytvořený z úloh obsažených v těchto přijímacích zkouškách.

- sloh- na www.umimecesky.cz →- práce s textem (+ přísloví, zkratky)

od 24. 3. 2020

literatura –  platí úkol z minulého týdne – tzn. číst  a zpracovat zápis do čtenářského deníku (vzhledem k omezení pohybu mimo domov zkracuji termín odevzdání na polovinu dubna)

- mluvnice  – procvičovat na www.umimecesky.cz   , větné členy, podmět a přísudek, rozbory, čárky, práci s textem.  doporučuji také  „netradiční“ a „více hráčů“ˇ

Pokud je to možné, zkontaktujte se přes  soc. sítě, a „zahrajte si“ aktivity označené  „více hráčů“, abyste se při procvičování češtiny i bavili.

Alespoň 2 cvičení na každý jev denně -  musíte opakovat, abychom po návratu do školy mohli probírat novou látku

Počítejte s tím, že po  návratu do školy bude test /budou testy, které ověří, jestli jste zadané úlohy řešili.

Čemu nebudete rozumět, co nezvládnete, si poznamenejte – budu kontrolovat, to  pro mě bude důkaz, že jste úkoly řešili.

 Ve škole si to pak vysvětlíme a napíšeme test vytvořený z úloh obsažených v těchto přijímacích zkouškách.

- na www.cermat.cz  vyhledat na jednotná přijímací zkouška →testová zadání →čtyřleté obory →český jazyk a literatura     ilustrační test 2019  a vypracovat ho.

Čemu nebudete rozumět, co nezvládnete, si poznamenejte. Ve škole si to pak vysvětlíme a napíšeme test vytvořený z úloh obsažených v těchto přijímacích zkouškách.

- sloh- na  www.umimecesky.cz  →- práce s textem  (+ přísloví, zkratky) + vypisujte z knížky, kterou čtete, slova, kterým nerozumíte, neobvyklé výrazy, neobvyklá spojení, co vás zaujalo

Děkuji vám, že doma pracujete, děkuji rodičům, že vám pomáhají. Přeji vám, abyste byli zdraví!

od 31.3.2020

literatura –. číst  a zpracovat zápis do čtenářského deníku (vzhledem k omezení pohybu mimo domov zkracuji termín odevzdání na polovinu dubna)

Zápis musí odpovídat osnově, kterou vám opakovaně předávám.

 

Do domácího sešitu pište zadaná cvičení z mluvnice i slohu, po návratu do školy mi je předáte

- mluvnice –  učebnice Čeština hravě 9, každý den jedno cvičení, před každým cvičením napsat jeho číslo a stránku: 

PO - cv. 2/str. 22,  ÚT -  cv. 10,11/ str. 37, ST - cv. 1,2/str. 43, ČT, 10a,b/str. 67, PÁ - cv. 9a/str. 81

- na www.cermat.cz  vyhledat na jednotná přijímací zkouška →testová zadání →čtyřleté obory →český jazyk a literatura     ilustrační test 2019, řádný termín – 1. test  a vypracovat ho.

Čemu nebudete rozumět, co nezvládnete, si poznamenejte – budu kontrolovat, to  pro mě bude důkaz, že jste úkoly řešili.

Ve škole si to pak vysvětlíme a napíšeme test vytvořený z úloh obsažených v těchto přijímacích zkouškách.

- sloh- vypisujte z knížky, kterou čtete, slova, kterým nerozumíte, neobvyklé výrazy, neobvyklá spojení, co vás zaujalo

Děkuji vám, že doma pracujete, děkuji rodičům, že vám pomáhají. Přeji vám, abyste byli zdraví!

Dějepis

Z učebnice si zpracujte útok na Sovětský svaz (strany 43 - 44) a odpovězte na otázky na straně 44. Obdobně zpracujte téma obrat ve válce (strany 45 - 46) a odpovězte na otázky na straně 46.

od 24.3.2020 do 7.4.2020

Z učebnice si zpracujte téma holocaust (strany 49 - 52) a odpovězte na otázky na straně 52.

Hudební výchova

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

HV 9. A

od 31. 3. 2020

zpracovat text do sešitu + poslat děj opery Liška Bystrouška

HV 9. A. 2. str

HV 9. A

Občanská výchova

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

občanská výchova 9. A

od 31.3.2020

Otevřete soubor pdf a zpracujte.

OV 9. A

Německý jazyk

Rozklikněte online cvičení a vyplňte je. Budou předmětem zkoušení po návratu do školy.

https://www.jazyky-online.info/nemcina/procvicovani.php (8. a 9. třída - oblečení, nápoje, rodina, jídlo, zelenina, ovoce, slovesa a zájmena)
 
https://www.jazyky-online.info/nemcina/flashcards.php (8. a 9. třída - rodina, nápoje, jídlo, ovoce, zelenina, oblečení, slovesa, zájmena - SKRÝT PŘEKLAD)
 
https://www.umimenemecky.cz/poslech-slovicek-uroven-A1 (všechny ročníky, všechna cvičení)
 
 
http://www.nemecky.net/testy/prepisovani-vet/casovani-nemeckych-sloves-i-16/  (časování sloves + slovosled, též pro všechny ročníky)

Rodinná výchova

Otevřete dokument, udělejte z něj výpisky a odpovězte na otázky.

Rodinna vychova - 9. trida

od 24.3.2020

Otevřete dokument, udělejte z něj výpisky a odpovězte na otázky.

RV - 9. trida (Zdrava vyziva)

Přírodopis

Organogenní usazené horniny

              - výpisky ze strany v učebnici: 50 – 55

              - odpovězte na tyto 3 úkoly

Vyhledejte, k čemu se využívá koks, svítiplyn a uhelný dehet.

Jak se z černého uhlí získávají?

Lze také uhlí zkapalňovat na tekutá paliva?

od 24.3.2020

Uhlovodíky (strany v učebnici: 56–58)

              - Udělejte si výpisky z učebnice přírodopisu.

              - Vyhledejte informace o anorganickém způsobu vzniku ropy a zemního plynu.

                Odpověď vypracujte písemně do sešitu. (Úkol je v učebnici uprostřed strany 57.)

- Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

od 31.3.2020

              Chemické usazené horniny (strany v učebnici: 58–59)

              - Udělejte si výpisky z učebnice přírodopisu.

              - Písemně do sešitu odpovězte na otázky č. 1–4 ze strany 59.

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem

              - Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

Fyzika

Jaderná energie

              Co už víme o atomech

              - výpisky ze strany v učebnici: 124 – 125

              - odpovězte na otázky: č.1, 5.

              Atomová jádra

              - výpisky ze strany v učebnici: 126 – 128

              - odpovězte na otázky: č.1,3,4,6,8.

              - učební materiál dále na webu:

http://zslado.nitram.cz/vyuka/vyuka_fyzika/e_kurz/9/jadernaenergieI/jader1.htm

 

od 24.3.2020

              8 – Jaderná energie

              Co už víme o atomech

              - Zopakujte si téma z minulého týdne (str. v učebnici: 124–125).          čas 10′

              - Písemně odpovězte na otázku: Je možné rozbít atom? Uveďte příklad.

                      Příklady najdete na webu.                                                                čas 5′

              - Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

              Atomová jádra

              - Zopakujte si téma z minulého týdne (str. v učebnici: 126–127).          čas 10′

              - Písemně odpovězte na otázky: č. 2, 5, 7 (str. v učebnici: 128).            čas 10′

              - Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

              Radioaktivita

              - Pečlivě přečtěte a do sešitu si udělejte výpisky (str. v učebnici: 128–130).

              - Pomůžou Vám informace z webu.                                                         čas 35′

              - Písemně odpovězte na otázky: č. 1, 4, 6, 9, 10 (str. v učebnici: 131).  čas 20′

              - Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

od 31.3.2020

8 – Jaderná energie

              Radioaktivita

              - Zopakujte si téma z minulého týdne (str. v učebnici: 128–130).    čas 5′

              Využití jaderného záření

              - Pečlivě přečtěte a do sešitu si udělejte výpisky (str. v učebnici: 131–133).

                  Pomohou Vám další informace, které si vyhledáte na webu.              čas 35′

              - Písemně odpovězte na otázky: č. 1–5 (str. v učebnici: 133).                čas 20′

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem

              - Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

              Jaderné reakce

              - Pečlivě přečtěte a do sešitu si udělejte výpisky (str. v učebnici: 133–135).

                  Pomohou Vám další informace, které si vyhledáte na webu.              čas 35′

              - Písemně odpovězte na otázky: č. 1–6 (str. v učebnici: 133).

                  V příkladu 6 uveďte celý výpočet. Nepodceňte převod jednotek.       čas 25′

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem

              - Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

                  Kontakt na vyučujícího je mailto:ladunkajohnova@seznam.cz

Chemie

Nukleové kyseliny

              - výpisky ze strany v učebnici: 82 – 83

              - odpovězte na otázky: č.1,2,3,4,5.

od 24.3.2020

Chemický průmysl

              Makromolekulární látky – polymery (str. v učebnici: 94).          čas 10′

              Rizika v souvislosti s životním prostředím (strany

                v učebnici: 102–103). Pomohou Vám informace z webu.                     čas 30′ 

              Cirkulace a recyklace surovin (vyhledejte informace na webu

                a stručně a pořiďte výpisky do sešitu).                                                  čas 20′

              Koroze (strana v učebnici: 20).                                                              čas 10′

              - Pečlivě přečtěte a do sešitu si udělejte výpisky ze těchto čtyř krátkých témat.

              Zamyšlení Ostrovy z plastových odpadů v Atlantiku a Pacifiku dosahují veli-

                kosti západní Evropy. Zamyslete se, proč k tomu došlo. Ovlivňuje plast život

                a zdraví mořských živočichů? Navrhněte podnikatelský záměr: co s tím udělat

                ve smyslu recyklace? Do sešitu napište krátkou úvahu (asi 40 slov).   čas 20′

              - Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

od 31.3.2020

Chemie a průmysl

              Úvod do chemie polymerů a hierarchie plastů

                  (Makromolekulární látky strana: 94 a Plasty str. v učebnici: 95)       čas 25′

              Polymerace (str. v učebnici: 94)                                                           čas 40′

              Polyethylen (str. v učebnici: 95)                                                           čas 20′

              Polypropylen (str. v učebnici: 95)                                                        čas 20′

              - Pečlivě přečtěte a do sešitu si udělejte výpisky.

              - Do sešitu vypracujte odpovědi na tyto otázky:

                  Pomohou Vám další informace, které si vyhledáte na webu.              čas 35′

                  1) Vyjmenuj potraviny, ve kterých jsou obsaženy bílkoviny.

                  2) Jaký význam mají nukleové kyseliny?

                  3) Co mají společného následující pojmy?

                      PET láhev, silon, teflon, polystyren a mikrotenový sáček.

                  4) Zopakuj si složení a vlastnosti alkenů.

                  5) Zapiš názvy a vzorce alespoň pěti organických látek, které mohou polymerovat.

              - Zároveň odpovědi na otázky pošlete e-mailem

              - Po znovuotevření školy budou Vaše práce oznámkovány!!

Plasty - Synteticka vlakna

Zeměpis

Průmysl

 1. Průmyslová revoluce /str. 74 až 75 v učebnici/ - výpisky do sešitu
 2. Rozmístění průmyslu, lokalizační faktory /str.76 v učebnici/ - výpisky do sešitu

Průmysl, odpovězte na otázky číslo 1, 2, 3 a 4 na str. 75, odpovědi písemně do sešitu

 

 

Anglický jazyk

Přečíst a písemně přeložit do češtiny článek Plague / druhá strana obtahu New York/

Opakování nepravidelných sloves dle seznamu

Přeložte tyto věty do angličtiny. Do sešitu.

Šel jsem do školy včera.

Udělal jsem domácí úkol před týdnem.

Vybral jsem si novou školu.

Kam jsi šel?

Běžel jsem sto metrů.         

Měl jsem velmi špatný den.

Byl jsi zde?

Ano, byl.

Co jsi dělal?

Nedělal jsem nic.

od 31.3.2020

Opakování nepravidelných sloves dle seznamu

 Přeložte tyto věty do angličtiny. Do sešitu. Upozorňuji všechny. Pokud to neuděláte, nebudu Vás moci v červnu klasifikovat!!!

Nešel jsem do školy, jel jsem autobusem.

Spal jsi dobře včera?

Měl jsem na sobě tričko a kalhoty.

Kde jsi byl?

Probudil jsem se brzy.         

Hovořil jsem s přáteli včera.

Napsal jsem 2 dopisy před týdnem.

Nerozuměl jsem ti.

Co jsi viděl?

Letěl jsi do Ameriky?

Ne, nemohl jsem.

Obtah History, the plague: cvičení 1, zatrhnout správnou odpověď

Přečíst a písemně přeložit do češtiny článek Plague / druhá strana obtahu New York/

Opakování nepravidelných sloves dle seznamu.

Matematika

Otevřete soubor M9 T1 a zpracuj písemně do sešitu všechny úlohy kromě cv. 1 na druhé stránce.

M9 T1

od 24.3.2020

Zpracuj úlohy na stránkách M9 T2.1. a M9 T2.2.

M6 T2 M9 T2.1.

M9 T2.2.

od 31.3.2020

Zpracuj na papír úlohy na stránce M9 T3. Vzorečky si najdi na internetu.

Výsledky mi pošli na e-mail, nebo na podepsaném papíru vhoď do schránky ve škole, a to do neděle 5.4.2020.

M9 T3

Pracovní činnosti

Úkoly pro pracovní činnosti jsou zadávány společně s 8.A v její sekci výše.

Vstup do budovy školy: 7:40 hod.

SUPLOVÁNÍ

OMLUVENKY

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

ZPRÁVY
Z ŘEDITELNY

Zápis do první třídy - změna termínu a průběhu

Zápis do 1. ročníku 2020 Vážení rodiče budoucích prvňáčků, vzhledem k aktuálnímu vývoji kolem epidemie bude na…

Číst více

AKTUALITY

Informace pro zaměstnané rodiče z MŠ a ZŠ Lom - zajištění hlídání dětí

Vážení zákonní zástupci, pro oblast Litvínova a okolí byla stanovena jedna základní škola, která zajistí hlídání dětí…

Celý článek

V KOLIK ZVONÍ?

1. hodina8:00-8:45
2. hodina8:55-9:40
3. hodina10:00-10:45
4. hodina10:55-11:40
5. hodina11:50-12:35
6. hodina12:45-13:30
7. hodina13:15-14:00
8. hodina14:05-14:50

Rozvrh hodin

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY

Z bezpečnostních důvodů vstoupila od 28. dubna 2016 v platnost
nová pravidla pro vstup do budovy školy!

V případě jednání s vedením školy je nutné se ohlásit předem
na zs.lom@seznam.cz, +420 731 505 645 nebo písemně v žákovské knížce.

 • 1
  Žáci vstupují do budovy školy samostatně, bez doprovodu zákonných zástupců. Výjimky schvaluje vedení školy.
 • 2
  Zákonní zástupci vstupují do školy po předem domluvené schůzce s vyučujícím, který o tom informuje vedení školy.
 • 3
  V případě, že si zákonný zástupce chce vyzvednout své dítě v době výuky, čeká ve vestibulu školy. Takové dítě je doprovázeno svým spolužákem. Zákonný zástupce potvrdí převzetí dítěte svým podpisem do třídní knihy, kterou přináší třídní služba.
 • 4
  V době výuky je budova školy uzavřena. Vstup pouze v odůvodněných případech.
 • 5
  Pokud chce zákonný zástupce navštívit konkrétní vyučovací hodinu, domlouvá se s vyučujícím daného předmětu. Ten informuje vedení školy.
 • 6
  Stravné hradí žáci u vedoucí školní jídelny, která vydává pokladní doklad, na kterém jsou vypsány všechny důležité informace.
 • 7
  Do kantýny školy mají přístup pouze žáci školy.
 • 8
  Přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním tráví žáci ve školním klubu (bez poplatku) nebo mimo budovu školy. Na odpolední vyučování jsou žáci vpouštěni ve 13:10 hodin.

DOMLUVTE SI SCHŮZKU

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

KONTAKTY ŠKOLY

ADRESA

Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most
Vrchlického 372
435 11
Lom u Mostu
příspěvková organizace

ID datové schránky: 9j7etgp

ŘEDITEL

Mgr. et Bc. et Bc. Jaroslav Zajíc
Ředitel školy
zs.lom@seznam.cz
+420 731 505 645

ZÁSTUPCE ŘEDITELE

Ing. Ivana Pátková
Zástupce ředitele školy
zs.lom@seznam.cz
+420 731 505 645

HOSPODÁŘKA

Jitka Slabá
personalni@zsmslom.cz
+420 413 034 405

PERSONÁLNÍ

Jitka Slabá
personalni@zsmslom.cz
+420 413 034 405