SLAVNOSTNÍ LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY – MŠ LOM

Den 13. 6. byl pro děti a jejich rodiče z MŠ LOM velmi významným. Slavnostně jsme se totiž loučili s dětmi, kteří v září usednou do lavic základních škol. Děti ze třídy Berušek měly krásné vystoupení, na které pilně trénovaly a hlavním bodem tohoto slavnostního odpoledne bylo právě rozloučení nejstarších dětí ze třídy Motýlků s mateřskou školkou. Budoucí školáci si připravili nádherné pásmo písniček, básniček a dokonce tanečků. Předškoláci byli pasováni na školáky, dostali šerpu a dárkovou tašku s portfoliem, knihou s věnováním, pamětním listem a malým dárkem a následně vše zakončili odříkáním slibu a přípitkem.

Na této akci byl přítomen také pan radní Přemysl Škarka a pan ředitel Mgr. et Bc. et Bc. Jaroslav Zajíc, kteří na úvod popřáli školákům mnoho štěstí do začátku školní docházky.

Poté už následovala hostina (za kterou velmi děkujeme rodičům za donesené dobroty), projížďky na poníkovi a malování na obličej a také závěrečná diskotéka.

Odpoledne se náramně vyvedlo, děti si ho moc užily a to je nejhlavnější. Školákům přejeme hodně štěstí ve škole, spoustu krásných známek a mnoho dobrých kamarádů, spolužáků ve třídě.