Projekt Božena Němcová

Ve škole jsme si naplánovali dlouhodobější projekt zaměřený na  Boženu Němcovou a její díla, především Babička a pohádky, jsou nesmrtelné. Spisovatelčiny životní etapy jsou velice rozmanité a chtěli jsme ji tedy poznat trochu blíže v jejím rodišti. Údajně uplynulo právě letos 100 let od počátku její školní docházky, proto jsme tedy závěr projektu směřovali právě do jejího kraje, resp. České Skalice, Ratibořic.

Ale vraťme se na začátek projektu. Dne 2. 5. 2024 jsme do školy pozvali spisovatelku Evu Střihavkovou, která vzdáleně pochází z našeho blízkého okolí. Jednak nám přiblížila svoji tvorbu, zážitky z cest a poté srovnávala psaní a tvoření knihy v době B. Němcové a dnes. Navíc dětem přivezla ukázat kalamář, násadku  a inkoust, kterým se psalo dříve. Celá beseda byla moc hezká, děti se ptaly, svěřovaly se se svými zkušenostmi s jednoduchým psaním svých „prvotin“.

Dále jsme se v hodinách zaměřovali na tvorbu spisovatelky B. Němcové. Některým dětem nejdříve jméno  spisovatelky neříkalo nic a po měsíci už leccos vědí, nabyly jisté znalosti.

Někteří začali číst Babičku a nebo pohádky.

Další akcí v rámci tohoto projektu byla návštěva knihovny, jednak v Lomu – 3. a 4. třídy a 2. stupně v Litvínově, kde jim byl připraven edukační program k tématu B. Němcové.

Všichni jsme se těšili na 4. 6. 2024, kdy byl naplánován dlouhý výlet do Babiččina údolí. Byl sice  časově náročný, ale určitě stál za to. Nejdříve nás uvítala v dobovém kostýmu služka s komořím, aby nás  uvedli na návštěvu ke kněžně Zaháňské. Hezky nás přivítala a vyprávěla nám. Také nás seznámila s komtesou Hortenzií. Bylo to moc krásné.

Potom jsme se vydali do zámeckého parku směrem k Rudrovu mlýnu, ke Starému bělidlu za babičkou a k Viktorčinu splavu.  Cestou jsme se fotili. Viděli jsme  i různá dobová vystoupení.

Děti si i různé drobnůstky na památku koupily, zmrzlinu zamlsaly…

V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do České Skalice, kam Barunka chodila do školy. Pořadatelé pro nás připravili hezké vystoupení dětí zakončené prohlídkou její školy a neočekávanou „bitvou jablíčky “ – (dekorací z vystoupení)   mezi vystupujícími  a našimi dětmi.

Poslední zastávka byla v muzeu, kde nám paní průvodkyně  vyprávěla o účasti B. Němcové na Jiřinkovém bále, o setkání se skladatelem B. Smetanou a ještě mnoho dalších zajímavostí.

A pak už jsme cestovali zpět – domů do Lomu.

Závěrem celého projektu o B. Němcové byl den v 19. století, kdy  Božena Němcová  žila. V pátek 7. 6. 2024 jsme se přesunuli právě do tohoto období. Ve škole jsme si vytvořili různé koutky – hernu dobových her, apatyku, ruční práce pro hospodyňky, dobovou třídu. I školní jídelna se do projektu zapojila a stala se z ní vývařovna a tento den jsme konzumovali dobové jídlo – kulajdu a bramborové placky se zelím.  Všechny tyto „atrakce“ byly doplněny panely umístěnými na chodbě 2. stupně, které  popisovaly toto období.

V jedné třídě byla spuštěna produkce na interaktivní tabuli – film Babička a byla zde i výstavka předmětů z té doby.

My všichni  jsme  si v dobových kostýmech jednotlivá stanoviště procházeli, hráli si, poslouchali, sledovali… Hrály se kuličky, kroket, káča, háčkovalo se, vařily se lektvary,  chutnaly se, vyráběly mastičky,   seznamovalo se s učením v dobové třídě. Bylo  veselo. Závěrem každá třída vytvořila velikou myšlenkovou mapu, kde se objevily všechny poznatky ke spisovatelce. Výstupem je také zpětná vazba k celému projektu.

Závěr celé akce byl tento den v tělocvičně, kde promluvil k celému projektu náš pan ředitel.

Z ohlasu dětí i dospělých  víme, že se celá akce líbila a hlavně splnila svůj účel. 

Mgr. Jitka Lukášová