LOUČENÍ SE ŠKOLKOU – MŠ LOUČNÁ

V pondělí 10. 6. byl pro rodiče i děti z Mateřské školy Loučná slavnostní den. V odpoledních hodinách jsme se všichni sešli na vyzdobené zahradě školky, abychom se rozloučili s třídou Soviček, na kterou po prázdninách čekají školní lavice. Na úvod slavnosti všechny přítomné přivítal zástupce města Lom radní Zdeněk Hába a ředitel ZŠ a MŠ Lom Mgr. et Bc. et Bc. Jaroslav Zajíc, kteří společně dětem popřáli šťastný vstup do nové etapy jejich života a spoustu nových, krásných zážitků v prvních třídách. Dále následovalo vystoupení dětí, kde Sovičky vzpomínaly, jaké to bylo, když do školky přišly úplně poprvé, co všechno se za tři roky naučily, co je bavilo a po kom se jim bude stýskat. Samozřejmě nechybělo pasování a šerpování předškoláků, kde si každé z dětí přišlo po červeném koberci pro svou šerpu a batůžek, ve kterém byla ukryta kniha s věnováním, pamětní list a malá sladkost. Děti pak velice hlasitě složily tradiční „Slib předškoláka“ a vše zpečetily společným přípitkem.

Zbytek odpoledne jsme se pak všichni společně bavili na improvizované pouti, kde byly připravené atrakce – vodní střelnice, zdobení perníkových srdcí, hledání mincí s detektorem kovu, klaunovo ruleta s překvapením, malování na obličej a jiné. Nechybělo ani drobné občerstvení a opékání buřtů.

Všichni jsme si užili krásné a zábavné odpoledne, plné smíchu i slziček dojetí. Velké poděkování patří všem, co se na této akci podíleli a všichni společně přejeme dětem, ať se jim ve škole líbí a těšíme se, až se přijdou pochlubit prvními školními úspěchy.