PLÁN AKCÍ ČERVEN – MŠ LOUČNÁ

4. 6. PLAVÁČEK

Plavecká soutěž pro vybrané děti ze třídy Soviček.

Bližší informace upřesní třídní učitelky.

Cíl: Týmová spolupráce

10. 6. ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Slavnostní ukončení školního roku s vystoupením a pasováním našich předškoláků na školáky se uskuteční od 17.00 hod. na zahradě mateřské školy.

Všechny Vás srdečně zveme!

13. 6. ZAHRADA VŠEMI SMYSLY

Výlet zájezdovým autobusem pro celou MŠ do zámecké zahrady v Libochovicích.  Hrazeno vedením města Lom.

Cíl: Radost z hezkých a příjemných zážitků, získávání nových vědomostí o světě kolem nás.

24. 6.  DEN S MĚSTSKOU POLICIÍ

Zábavné dopoledne na zahradě MŠ se strážníky městské policie.

Cíl: Získávání vědomostí o práci policistů, prevence v oblasti osobní ochrany.                                                                        

Upozorňujeme návštěvníky akce, že z ní bude pořizována foto a video dokumentace pro účely propagace školy, ke zveřejnění v novinách a na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Lom či na webu města Lom.