Autorské čtení Evy Střihavkové

Na 2. května 2024 jsme si naplánovali akci se spisovatelkou, která má kořeny právě v blízkosti Lomu – v Oseku. Paní Evu Střihavkovou jsme do školy pozvali na úvodní besedu, která je součástí našeho naplánovaného projektu k životu a dílu Boženy Němcové.
Poutavě nám vyprávěla o cestách a místech, které navštívila, hlavně o Grónsku a Gruzii. Moc hezky přizpůsobila vyprávění dětem 1. stupně. Mluvila o svých spisovatelských začátcích a námětech, ze kterých čerpá podklady pro své knihy. Vyprávěla i o spisovatelství v dnešní době a v době, kdy psala Božena Němcová. Děti si také vyzkoušely, jaké to bylo dříve psát perem s násadkou obyčejným inkoustem na papír, a srovnaly to s tím, jak dnes snadné psát texty na počítači.
K povídání bychom toho měli ještě mnoho, ale tlačil nás čas, protože už na Evu Střihavkovou čekali žáci na 2. stupni.
Společně jsme na závěr vyfotografovali. Byli jsme také obdarováni knihami do školní knihovny, které autorka napsala a také se nám podepsala do třídní kroniky.
Moc se nám toto setkání líbilo a děkujeme. Z. Hokrová, J. Lukášová