Návštěva hasičů Lom – MŠ LOM

V pondělí 6. května se děti z MŠ Lom vydaly na požární zbrojnici Lom, kde na nás čekali hasiči s krásným programem. Na úplném začátku jsme si prohlédli dva obrázky, na kterých jsme hledali správné a naopak rizikové chování členů domácnosti v rodinném domě, dozvěděli jsme spoustu zajímavých informací o prevenci vzniku požáru. Následovala prohlídka hasičské cisterny, zdravotního batohu, který mají hasiči připravený na případ úrazu při požáru nebo třeba autonehodě, prohlídka šatny s hasičským vybavením a také posilovnu, vyzkoušeli jsme si dokonce i helmy. Nejvíce děti bavilo stříkat vodu z hasičské hadice! Moc děkujeme dobrovolným hasičům Lom za krásně připravený a zábavný program.