Plán akcí na měsíc KVĚTEN – MŠ LOM

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

KVĚTEN 2024

Mateřská škola Lom

Během obou dnů bude v naší MŠ probíhat zápis nových dětí do MŠ Lom na školní rok 2024/25. K zápisu je potřeba s sebou přinést občanský průkaz zákonných zástupců a rodný list dítěte.

V pondělí dopoledne navštívíme s dětmi lomskou HASIČSKOU ZBROJNICI.

CÍL: seznámení s prací a úkoly hasičů

V MŠ tento den odpoledne od 16:00 věnujeme maminkám našich dětí, neboť mají v našich životech nejvýznamnější místo. Děti maminky podarují vlastnoručně vyrobenými dárečky a také malým občerstvením, které udělá určitě všem radost. Děti vytvoří příjemnou atmosféru vlastnoruční péčí o své milované maminky v připravených tematických koutcích (kadeřnictví, masáže a kosmetickém salónu).

CÍL: Úcta k mamince, význam maminky v životě dítěte, prohlubování umění vyjádřit, projevit lásku, náklonnost, aneb „radost mám, když dávám, nejen když dostávám“.

Děti ze třídy Motýlků, které jsou přihlášeny na plavecký výcvik, se zúčastní dalších lekcí plaveckého kurzu.

CÍL: Cílem plaveckého kurzu je adaptovat děti na vodní prostředí a osvojovat si základní plavecké dovednosti.

Od 13. 5. do 17. 5. prosíme rodiče dětí o donesení květin, které osázíme dne 17. 5. do našich květníků, truhlíků, záhonků. Uvítáme opět květiny koniferového typu, ale i různé druhy okrasných květin, jednoletek, trvalek, nebo hlínu či hnojivo. Děkujeme!

CÍL: Podpora spolupráce kolektivu, spolupráce školy a rodiny, zvelebení prostředí MŠ, radost ze zahradničení.

Děti se dozví zajímavé informace ze života včel, vyzkouší si pomůcky včelaře včetně ochranného obleku, budou moci ochutnat med a uvidí ŽIVÉ VČELKY díky pozorovacímu úlu.

CÍL: seznámení se životem včel prožitkovou formou – bystření smyslů (očicháme, ohmatáme, ochutnáme) včelí výrobky.

Během dopoledne se tři vybrané děti ze třídy Motýlků zúčastní s paní učitelkou slavnostního vítání nových občánků našeho města na MěÚ Lom, kde přednesou tematické básničky všem přítomným.

CÍL: Spolupráce s MěÚ Lom, navázání kontaktů s nejmenšími občánky města.

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.