Návštěva knihovny

Školní družina  a klub navštívili  v měsíci dubnu Městskou knihovnu  v Lomu.

Děti se dozvěděly, že knihovna disponuje zhruba 16 000 ks knih a právě letos má výročí 125 let od jejího založení. Zopakovali jsme si základy slušného chování, šetrného zacházení s knihami i jak postupovat při vypůjčení knih v knihovně, což je také velice důležité.

Cílem naší návštěvy bylo přinést do dětských rukou četbu, protože knihy podporují dětskou fantazii. Dává jim základ pro jejich další vývoj a rozvíjí porozumění.

Děti si nakonec zahrály pohádkové rébusy, hádanky a prohlédly si knihy, které je zajímaly.