Máme nový školní parlament!

Volby do obnoveného školního parlamentu proběhly na naší škole koncem března. Žáci byli před konáním voleb seznámeni s informacemi, týkajícími se školního parlamentu a o tom, jaký je jeho smysl a úkol. Děti pak dostaly pak nějaký čas na rozmyšlenou, zda se chtějí stát členy a být tak jeho součástí. Na základě jejich rozhodnutí byly utvořeny volební lístky s danými kandidáty.

Žáci si mohli vyzkoušet atmosféru skutečných voleb: v průběhu velké přestávky zaškrtli svého kandidáta a hodili volební lístek do připravené urny. Po ukončení voleb byly volební urny předány koordinátorce školního parlamentu. Hlasy pak sečetla společně s paní učitelkou, která zastupovala druhý stupeň.

Proběhla již i první schůzka, kde se děti seznámily navzájem, probrali své představy o fungování a koordinátorka jim vysvětlila podrobnosti k fungování parlamentu ve škole. Volba předsedy a  místopředsedy proběhne příště.

O tom, proč jsme si parlament zvolili a jak budeme konkrétně pracovat, se dozvíte v jeho pravidelných zprávách.