PLÁN AKCÍ DUBEN – MŠ LOUČNÁ

29.3. – 1.4. Velikonoce – MŠ UZAVŘENA

Plavecký výcvik předškoláků

– vždy ve středu v těchto termínech: 3.4, 10.4, 17.4, 24.4

Cíl: Získávání a zdokonalování plaveckých dovedností.

22. 4. DEN ZEMĚ

– v tento den si s dětmi budeme povídat o naší planetě Zemi, jak ji můžeme chránit a co pro to můžeme udělat, děti budou plnit úkoly ve třídách a na zahradě MŠ zaměřené na ochranu životního prostředí.

Cíl: Podpora ochrany životního prostředí a kladný vztah k přírodě.

30. 4. ČARODEJNICKÝ REJ

– v tento den mohou děti přijít do mateřské školy v kostýmu čarodějnice/čaroděje. Během dopoledne proběhne čarodějnický rej formou her.

Cíl: Prožívání tradic spojených se svátky jara.

Hernička LOUČŇÁČEK

– po domluvě, v případě nepříznivého počasí

Cíl: Utužení kolektivu, prožitek radosti z pobytu, zábava a dodržení pravidel při společných hrách.

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Loučná může být pořizována fotografická a video dokumentace pro účely propagace školy, ke zveřejnění v novinách a na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Lom (www.zsmslom.cz) či na webu města Lom.