Plán akcí na měsíc Březen – MŠ LOM

13. 3.; 20.3.; 27.3.;  BŘEZNOVÉ LEKCE PLAVÁNÍ S MOTÝLKY

Děti ze třídy Motýlků (předškoláci), které jsou přihlášeny na plavecký výcvik, se zúčastní již prvních lekcí plaveckého kurzu. Všechny důležité informace o plaveckém kurzu naleznete na nástěnkách naší MŠ, věnujte jim prosím pozornost.

CÍL: Seznámení se s bezpečným pohybem ve vodě, osvojení prvních plaveckých dovedností a návyků, eliminovat strach z vody, rozvoj hrubé motoriky, plavecké kompetence.

13. 3. dopolední – NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY LOM

V tento den v 9:30hod., navštíví malé děti ze třídy „BERUŠEK“ místní Městskou knihovnu, kde bude mít pro děti paní knihovnice připravený zábavně-naučný program.

14. 4. dopolední – NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY LOM

V tento den v 9:30hod., navštíví velké děti ze třídy „MOTÝLKŮ“ místní Městskou knihovnu v Lomu. Paní knihovnice bude mít opět připravený, věku přizpůsobený zábavně-naučný program.

CÍL: Naučit děti pracovat s informacemi a přispět k utváření společnosti. Podporovat činnost a služby knihoven, a také podpořit čtenářství a lásku ke knihám.

18. 3. dopoledne od 8:00hod. – OČNÍ SCREENING – PRIMAVIZUS

V tento den proběhne v MŠ screeningové vyšetření řádně přihlášených dětí.

CÍL: Prevence je důležitá ke včasnému zachycení bezpříznakových očních onemocnění.

19. 3. od 16:00 hod. do 17:30hod. – VELIKONOČNÍ JARMARK V ZŠ LOM

Zveme všechny děti, jejich rodiče, prarodiče, příbuzné i známé na náš tradiční VELIKONOČNÍ JARMARK, který se koná jako vždy v ZŠ Lom.

CÍL:  Podpora tradice, rozvoj manuálních schopností, zručnosti a fantazie.

21. 3. VYSTOUPENÍ PRO SENIORY V KD LOM – MOTÝLCI – oslava MDŽ

Děti ze třídy Motýlků tento den, ve 14.00 hod. navštíví KD Lom, kde zazpívají a zarecitují našim seniorkám k příležitosti oslav MDŽ. Rodiče, kteří své děti z MŠ odvádějí po obědě, žádáme, aby se s dětmi dostavili před kulturní dům ve 13. 45 hod. Děti, které v MŠ spí, odejdou na akci s paní učitelkami. Akce v KD bude trvat přibližně 15 minut, děti je možné vyzvednout před KD po ukončení akce nebo v obvyklou dobu v MŠ Lom.

CÍL: Vedení k hodnotám, potěšit, rozveselit. Díky těmto aktivitám se senioři necítí v izolaci a osamělí.

22. 3. PROJEKTOVÝ DEN v MŠ – SVĚTOVÝ DEN VODY

Děti v tento den přijdou oblečeny v modré barvě, kterou má většina z nás spojena s vodou. Připomenutí významného ekologického svátku – „SVĚTOVÝ DEN VODY“.

CÍL: uvědomit si význam této vzácné tekutiny pro lidi i živočichy. Vodní zdroje musíme chránit, protože ještě nyní na světě existují místa, kde lidé nemají pitné vody dostatek.

28. 3. dopoledne – DIVADLO NA KLICE – „HLEDÁ SE KHÓDL“

Novodobá zábavná pohádka. V této pohádce záhadně zmizí kohout z kurníku od slepic. Naštěstí se našla mezi slepicemi jedna odvážná, která se rozhodla záhadu vyřešit a ztraceného kohouta Karl for Khódla vypátrat. Zdali ho najde a jestli se i ona vrátí v pořádku, se dozvíme na konci pohádky.

CÍL: Posílení vztahů v kolektivu, prostředek učení a rozvoje všech vývojových oblastí, prožitkový den.