PLÁN AKCÍ BŘEZEN – MŠ LOUČNÁ

12. 3.  DIVADLO „NA KLICE“ V MŠ

Pohádka: Gabriel a Málinka

Dopolední zábavný program pro děti.

Cíl: zážitek z kulturního prožitku.

PLAVECKÝ VÝCVIK PŘEDŠKOLÁKŮ

Vždy ve středu v těchto termínech: 13. 3., 20. 3., 27. 3.

Cíl: Získávání a zdokonalování plaveckých dovedností.

18. 3. PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ ZRAKU

            V dopoledních hodinách pro přihlášené děti

            Cena: 200 Kč

19. 3. VELIKONOČNÍ JARMARK

Od 16:00 hodin v ZŠ Lom se uskuteční prodej velikonočních

dekorací vyrobených ve školce s dětmi a rodiči doma.

PROSÍME O POMOC PŘI VÝROBĚ VÝROBKŮ A DĚKUJEME VŠEM, KDO SE DO TÉTO AKCE ZAPOJÍ.

Cíl: Prohlubování vztahu rodiny a školy.

21. 3. DOCELA VELKÉ DIVADLO

Navštívíme divadlo s pohádkou O perníkové chaloupce

Cíl: Zážitek z prožitku, prohloubení kulturních dovedností, poznávání prostředí

       divadla.

25. 3. ODEMYKÁNÍ JARA A LOUČENÍ SE ZIMOU

V tento den děti přijdou oblečeny do zelené barvy. Vynesením Morany se rozloučíme se zimou a odemknutím jarní brány přivoláme jaro.

Cíl: Seznamování s lidovými zvyky a tradicemi a jejich

       prožívání, propojení barev s přírodou.

26. 3.  KNIHA JE MÁ KAMARÁDKA

 Návštěva Městské knihovny v Lomu

Sraz: nejpozději 7:30 v MŠ.


Cíl:  Podporovat a rozvíjet zájem o knihy, čtenářství, předčtenářskou gramotnost,

         vyhledávání informací apod.

SAUNOVÁNÍ   

Dle možností.

Cíl: otužování, prohlubování zdravého životního stylu

Upozorňujeme návštěvníky akce, že z ní bude pořizována foto a video

dokumentace pro účely propagace školy, ke zveřejnění v novinách a

na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Lom či na webu města Lom.