PLÁN AKCÍ ÚNOR – MŠ LOUČNÁ

  • 1. 2. Návštěva herničky Loučňáček

Cíl: Utužení kolektivu, poznávání nového prostředí herničky, prožitek radosti z pobytu, zábava a dodržení pravidel při společných hrách.

  • 14. 2. Červený srdíčkový den

Děti v tento den přijdou oblečené do červené barvy a společně si zahrajeme různé hry a také budeme tvořit.

Cíl: Upevnění červené barvy, rozvoj tvořivosti a fantazie.

  • 22. 2. Divadlo „NA KLICE“ v MŠ

Pohádka: Gabriel a Málinka

Dopolední zábavný program pro děti.

Od: 10:30 hodin

Cena: 80,- Kč

Cíl: zážitek z kulturního prožitku.

  • Návštěva ZŠ Lom

Ukázková hodina v 1.třídě (třída Soviček), se uskuteční v posledním únorovém týdnu, termín upřesníme.

Cíl: Seznámení s prostředím školy, pravidly a způsobem vyučování, spolupráce se ZŠ.

  • Saunování dětí – dle počasí

Cíl: Zdravý životní styl, otužování, prevence nemocí.

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Loučná může být pořizována fotografická a video dokumentace pro účely propagace školy, ke zveřejnění v novinách a na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Lom (www.zsmslom.cz) či na webu města Lom.