Volby do školské rady

Konání voleb do školské rady základní školy

Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků, vážení pedagogové základní školy,

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji volby do Školské rady Základní školy a Mateřské školy Lom, okres Most. Volby se uskuteční ve středu 24. ledna 2024. Volí se jeden zástupce nezletilých žáků a jeden zástupce pedagogických pracovníků základní školy. Jedná se o doplňující volby po navýšení počtu členů školské rady ze tří na šest. Funkční období člena školské rady skončí v září 2024, kdy se budou konat řádné volby do školské rady s funkčním obdobím 3 roky.

Volby se budou konat v čase 7.40 – 8.00 a pak 12.35 – 13.30 a to ve školním klubu, který je hned u vchodu do základní školy na adrese Vrchlického 372, Lom.

Volba se řídí zveřejněným volebním řádem.

Kandidát musí s kandidaturou vyslovit písemný souhlas. Písemný souhlas se možné doručit prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu školy, osobně do rukou ředitele školy (v těchto dvou případech musí souhlas obsahovat originální podpis kandidáta) nebo prostřednictvím emailu na adresu zs.lom@seznam.cz (zde musí souhlas obsahovat úředně ověřený elektronický podpis). Nejzazší termín pro doručení souhlasu s kandidaturou je 11. ledna 2024. V tento den musí být souhlas doručen do školy (nestačí např. podání na poště).

V Lomu dne 5. ledna 2024

Mgr. Bc., Bc. Jaroslav Zajíc

ředitel školy

Souhlas s kandidaturou – zástupce nezletilých žáků

Souhlas s kandidaturou – zástupce pedagogů