PLÁN AKCÍ LEDEN – MŠ LOUČNÁ

3.1. NOVOROČNÍ VÝŠLAP DO LESA

Turistická vycházka do blízkého lesa v okolí MŠ.

Cíl: podpora kladného vztahu k přírodě a zvyšování fyzické kondice u dětí

NADÍLKA TŘÍ KRÁLŮ V MŠ

Překvapení a společné rozbalování dárečků pod stromečkem.

Cíl: dodržování tradic, prožitek radosti

18.1. BÍLÝ DEN V MŠ

Malujeme školku na bílo. Tento den přijdou všichni oblečeni do školky v bílé barvě a užijeme si společně dopoledne plné soutěží a zábavy.

Cíl: rozvoj estetických dovedností a soutěživosti, utužení a fixace barev

SAUNOVÁNÍ – dle možností

Cíl: otužování, prohlubování zdravého životního stylu

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.