Plán akcí na měsíc Leden – MŠ LOM

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

LEDEN 2024

 Mateřská škola Lom

2. 1. Dopoledne VÁNOČNÍ NADÍLKA – JEŽÍŠEK U NÁS VE ŠKOLCE

Vánoční nadílka v naší školce. V tento den společně s kamarády zažijeme sváteční den plný tradic, pohody a dárečků. Ježíšek nám nadělil spoustu dárků pro kluky i holčičky, pro malé i velké. Zazpíváme si a zarecitujeme u stromečku a pak se budeme věnovat prohlížení a vybalování dárečků, vybereme společně hračkám „nový domov“ (místo, kam je budeme ukládat) a povíme si, jak si s nimi budeme hrát a jak se o ně starat.

CÍL: Prožitek radosti, překvapení a tajemného nadělování, podpora a učení ochrany a péče o vše, co dostáváme.  

5. 1. Dopoledne TŘÍKRÁLOVÝ DEN – TŘÍKRÁLOVÉ TVOŘENÍ

Svátek tří králů je spojován s narozením Ježíška – TŘI KRÁLOVÉ – mudrcové Kašpar, Melichar, Baltazar se vypravili s dary do Betléma.

Děti si vyrobí královské korunky, které si odnesou domů. Naučíme se koledu „My tři králové.“

CÍL: Přiblížení tradice známých mudrců – seznámení s tříkrálovým příběhem, získávání manuálních, estetických dovedností, utužení prožitku tvořením, vyráběním.

,

11. 1.  POMOC  ZVÍŘÁTKŮM V ZIMĚ – NÁVŠTĚVA KRMELCE S POTRAVINOVOU POMOCÍ – ZELENINA + OVOCE

Dopoledne se vypravíme se všemi dětmi z naší školky za zvířátky. S Motýlky i Beruškami půjdeme na blízké pole, kam chodí zvířátka za potravou. Všechny děti podpoří lesní zvěř krmením, které jí samy přinesou. Prosíme vás o spolupráci – přineste v tento den dětem do školky zeleninu, příp. ovoce, NE PEČIVO!!!

CÍL: Propojení spolupráce školy a rodiny, pomoc zvířatům v zimě, prohloubení empatie, soucitu.

17. 1. Dopoledne BÍLÝ DEN

Děti v tento den přijdou do MŠ oblečeny do bílé, zimní barvy. Ve svých bílých oblečcích se děti předvedou v módní přehlídce, která volně přejde v tanec – DISKOTÉKA DĚTÍ i PANÍ UČITELEK.

Hry i připravené soutěže budou laděny do bílé barvy.

CÍL: Utužení a fixace barev, zdravé posilování jednoty a kamarádství v kolektivu, přizpůsobení barev oblečení k aktuálnímu období.

24. 1.  Dopoledne – návštěva herničky „PERMONÍČEK“ – malá třída „BERUŠKY“

25. 1.  Dopoledne – návštěva herničky „PERMONÍČEK“ – velká třída „MOTÝLCI“

V tyto dva dny navštívíme lomskou herničku „PERMONÍČEK“, kde si děti pohrají a prožijí tak veselé a pohodové dopoledne v pohodlném oblečení.

CÍL: Vzájemná soudružnost, posílení vztahů v kolektivu.

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.