Děti v pohybu – MŠ LOUČNÁ

Na podzim se nejstarší děti ze třídy soviček zúčastnily 10 lekcí aktivního cvičení ve sportovní hale na Koldumu. Během těchto lekcí děti zvládly tyto dovednosti – nastoupit a pozdravit, běhat, skákat, cválat, vyskočit na bednu, přeskočit švihadlo, cvičit s míčem, kotoul vpřed, vzpor na bradlech, vylézt po žebřině, projít kladinu, skákat na trampolíně, zdolat překážkovou dráhu, kruhový trénink, štafetový běh i startovní povely a to vše pod vedením paní trenérky Radky Hochelové. 

Děti se každou lekcí zdokonalovaly a těšily se na další úkoly. Poslední hodina byla ukázková pro rodiče a zde jim děti předvedly své získané dovednosti.