Plán akcí na měsíc PROSINEC – MŠ LOM

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

PROSINEC 2023

 Mateřská škola Lom

1.12. DOPOLEDNE VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ NA MěÚ LOM

Během dopoledne se tři vybrané děti ze třídy Motýlků zúčastní se svými paní učitelkami slavnostního vítání nových občánků našeho města na MěÚ Lom, kde přednesou tématické básničky všem přítomným.

CÍL: Spolupráce s MěÚ Lom, navázání kontaktů s nejmenšími občánky města.

3.12. ODPOLEDNE od 16.00hod. – ZPÍVÁNÍ DĚTÍ U VÁNOČNÍHO STROMU NA NÁMĚSTÍ V LOMU + DOPRODEJ VÝROBKŮ Z JARMARKU

Zpívání u VÁNOČNÍHO STROMU – vystoupení Berušek a Motýlků z MŠ Lom proběhne 3.12. od 16.00hod. pod vedením paní učitelek z MŠ. Odpoledne bude provoněné nejen vůní jehličí, vánoční náladou, ale děti zazpívají vánoční koledy, přednesou básničky a zatančí tanečky.

Budeme zde mít i stánek s doprodejem vánočních dekorací z jarmarku.

CÍL: Vánoční atmosféra, upevnění tradice, vnímání kouzla okamžiku.

6. 12. DOPOLEDNE V 10:30hod.- DIVADLO NA KLICE MIKULÁŠSKÁ POHÁDKA S NADÍLKOU

Během dnešního dopoledne se děti seznámí s tradicí slavení svátku sv. Mikuláše, při divadelním představení a pohádce Mikulášská pohádka.

Příprava Mikuláše není jen tak, a jak se připravuje čert s andělem, se dozvědí děti v této pohádce. Přijde také Mikuláš, a jestli bude rozdávat dárky? ….. to bude záležet na hodných dětech.  

CÍL: Úcta a tradice štědrosti sv. Mikuláše.

6. 12.VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ PRO SENIORY V KULTURNÍM DOMĚ LOM – ODPOLEDNE ve 14:00hod..

Sraz dětí z MŠ Lom je ve 13.45 hod. před KD v Lomu (ty, které chodí po obědě, přivedou rodiče, ostatní přijdou s paní učitelkou z MŠ), kde vystoupí s vánoční besídkou pro seniory. Vystoupení potrvá cca 15 minut. Rodiče, které děti ke KD přivedou, na ně mohou počkat, ostatní si děti mohou vyzvednout též před KD Lom přibližně ve 14.15 hod. nebo standardně v MŠ Lom.

CÍL: Potěšit nejstarší občany našeho města na jejich vánoční besídce vystoupením a malým dárkem.

7.12. DOPOLEDNE – JEŽÍŠKOVA POŠTA

V tento den dopoledne děti napíší dopis JEŽÍŠKOVI, neboť je velmi krásné pozorovat jiskru v jejich očích a nadšení když píšou tento dopis. Dopis hodíme do JEŽÍŠKOVO schránky, kterou dáme za okno. Seznam vysněných dárků v napsaném dopise druhý den ze schránky zmizí.

14.12.  CELODENNÍ VÝLET NA LESNOU (VÁNOČNÍ DÍLNIČKY)

V tento den pojedeme na celodenní výlet do horského areálu Lesná, kde bude pro děti připravený program s názvem „VÁNOČNÍ DÍLNIČKY“. Máme zde zajištěný i oběd. Odjezd od školky je v 8:30hod., z Lesné budeme odjíždět ve 12:30hod. Předpokládaný návrat do školky je cca 13:30hod.. (Čas příjezdu ke školce je orientační, dáme vědět až vyjedeme)

CÍL: cílem vánočního tvoření jsou rozzářené obličeje, radost a potěšení.

VŠEM DĚTEM, JEJICH RODIČŮM, PRARODIČŮM I VŠEM PŘÁTELŮM NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY LOM PŘEJEME ZA CELÝ KOLEKTIV MŠ LOM PŘEKRÁSNÉ, VE ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ PROŽITÉ VÁNOCE A PEVNÉ ZDRAVÍ V NOVÉM ROCE!

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom