PLÁN AKCÍ PROSÍNEC – MŠ LOUČNÁ

5. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ

Dopolední program v MŠ plný soutěží, her a tancování v maskách Mikulášů, čertů, či andělů. Nakonec možná přijde i opravdový Mikuláš se svou družinou..

Cíl: Dodržování tradic spojených se svátkem sv. Mikuláše.

 10. 12. ADVENTNÍ SETKÁNÍ  V LOUČNÉ

Odpolední akce pořádaná od 16:00 hodin MÚ Lom u zastávky MHD „Loučná“. Čeká nás společné předvánoční setkání, na kterém vystoupí děti s krátkým programem.

Cíl: Tvoření, ladění předvánoční atmosféry, prohlubování vztahů města, rodiny a školy.

11. – 15. 12. NA VÁNOČNÍ TRADICE, TĚŠÍME SE NEJVÍCE

V tomto týdnu se seznámíme s  příběhem „O Ježíškovi“ a připomeneme si některé  zvyky a tradice spojené s vánočními svátky. Budeme vyrábět a tvořit dárečky pro naše blízké.

Cíl: Rozvoj tvůrčích dovedností, vedení k tradicím, úctě a jiným hodnotám.

19. 12. VÁNOČNÍ NADÍLKA PRO ZVÍŘÁTKA  V LESE

Dopolední naučná procházka lesem a obdarování zvířátek doneseným ovocem a zeleninou.

Cíl: Rozvoj a podpora etických kompetencí, hodnot a vlastností (soucit, empatie, touha pomáhat, obdarovat apod.)

SAUNOVÁNÍ DLE POČASÍ

                        TĚŠÍME SE NA VÁS V NOVÉM ROCE DNE 2. 1. 2024

Upozorňujeme návštěvníky akce, že z ní bude pořizována foto a video dokumentace pro účely propagace školy, ke zveřejnění v novinách a na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Lom či na webu města Lom.