PLÁN AKCÍ LISTOPAD – MŠ LOUČNÁ

  • Cvičení ve sportovní hale

Zúčastní se třída Soviček

2.11., 9.11., 16.11., 23.11. a 30.11.

Cíl: Rozvoj pohybových schopností a dovedností, zlepšení fyzické kondice.

  • 7.11. Fotografování s vánoční tématikou

Fotografování dopoledne od 8:30 hodin

5 ks fotek – 300,- Kč

Nahlaste učitelkám ve své třídě.

  • 9.11. Loučení s podzimem s vílou Listěnkou

Odpolední akce pro rodiče s dětmi, děti si přinesou světýlko – lampión, lucerničku nebo jakékoli světýlko (ne baterku, svíčky pouze na baterii)

Sraz v MŠ v 16:30 hodin.

Cíl: Prohloubení vztahů rodiny a školy, rozvíjení poznatků podzimního období.

  • 21.11. „Co je v lese, kdo to ví? Zvířátka nám napoví!“

Děti přijdou do školky převlečen v kostýmu, které si vyrobí doma společně s rodiči, např. lesní zvířátko, lesní skřítek, podzimní víla, cokoli, co můžeme vidět v lese. V tento den dopoledne si užijeme spoustu zábavy a her, soutěží, tancování, budeme tvořit, zpívat a těšit se z krásných zážitků.

  • 28.11. Školní výlet – Lesná

Výlet dětí z MŠ Loučné.

Odjezd ze školky v 08:15 hod., odjezd z areálu Lesná 12:30 hod.

Hrazeno městem Lom.

  • Saunování dětí – dle počasí

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Loučná může být pořizována fotografická a video dokumentace pro účely propagace školy, ke zveřejnění v novinách a na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Lom (www.zsmslom.cz) či na webu města Lom.