Plán akcí ZÁŘÍ – MŠ LOM

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC září 2023

Mateřská škola Lom

4.9.  – 8.9. – SEZNAMOVACÍ TÝDEN „Jede vláček „Seznamováček“

Prostřednictvím seznamovacích her a aktivit se děti budou seznamovat a poznávat se svými novými kamarády a paní učitelkami v MŠ. Dále si při jízdě vláčkem SEZNAMOVÁČKEM  prohlédnou celou MŠ. Řekneme si důležitá pravidla, velký důraz dáme na pravidla bezpečného pohybu v budově MŠ, na školní zahradě i mimo ni.

CÍL: zábavné seznamování a navázání zdravého kontaktu s vrstevníky i zaměstnanci MŠ, vzájemné obohacení a poučení o třídních pravidlech a pravidlech bezpečnosti.

7.9.  – VE ČTVRTEK SE BUDE V NAŠÍ MŠ KONAT TŘÍDNÍ SCHŮZKA RODIČŮ OD 16.00 hod. ve třídě „MOTÝLKŮ“ (přízemí)

Důležitá úvodní třídní schůzka rodičů a učitelek MŠ, kde se rodiče dozví vše potřebné o předškolním vzdělávání svých dětí. Pokud je to jen trochu možné, prosíme rodiče o zajištění hlídání svých ratolestí z důvodu klidného a nerušeného průběhu třídní schůzky. Děkujeme!

13.9. – dopoledne BAREVNÝ DEN – „ORANŽOVO – ŽLUTÝ“

V tento den přijdou do MŠ všechny děti oblečené do oranžové barvy a jejích odstínů. Stejně jako zlatě svítí slunce v září, i my ve školce dnes zazáříme!

Módní přehlídka, odměny, barevné hry, hledání barev v pohádkách, písničkách nebo básničkách.

CÍL: Seznamování s barvami a jejich odstíny. Sjednocení kolektivu, podpora sounáležitosti a kamarádství, poznávání barev hravou formou.

20.9. – dopoledne – návštěva herničky „PERMONÍČEK“ – malá třída „BERUŠKY“

21.9. – dopoledne – návštěva herničky „PERMONÍČEK“ – velká třída „MOTÝLCI“

V tyto dna navštívíme lomskou herničku „PERMONÍČEK“, kde si děti pohrají a prožijí tak veselé a pohodové dopoledne v pohodlném oblečení.

CÍL: Vzájemná soudružnost, posílení vztahů v kolektivu.

27.9. – dopoledne – VÝPRAVA ZA PLODY PODZIMU

Dopolední vycházka se sběrem kaštanů a přírodnin k následnému vyrábění a tvoření. Naučit se vnímat jak voňavý a lehký vzduch (podzimu) se jako had plíží krajinou

CÍL: Pozorování prvních změn nadcházejícího podzimu, seznámení s plody podzimu aj. přírodninami, pomoc zvířátkům, následné hravé tvoření a vyrábění.

„Průběžné oslavy narozenin dětí.“

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.