Jaro v družině

Jaké bylo jaro v družině?

     Do naší „družinky“ zavítalo jaro. Děti poznávaly různé druhy jarních květin, vytvořily květinovou louku, seznámily se se stádiem motýla, ale i s hospodářskými zvířátky a vším, co je s nimi spjato. Společné chvíle v květnu s námi  trávila i praktikantka Terezka, a tak jsme se všichni vzájemně seznamovali, plnili zábavné úkoly, hráli didaktické hry, zpívalo se, modelovala se z plastelíny zvířátka, pracovalo se s keramikou i se sádrou, kde pod dětskýma rukama vznikala krásná díla.

Hezké počasí nás také konečně nalákalo na prolézačky, přírodovědné vycházky, zasportovat si třeba v pětiboji, kroketu, přetahované, hrál se i badminton, líný tenis, ping pong, nechyběly ani závodivé a pohybové hry.

 V přírodě jsme společně absolvovali hru tzv. „šipkovanou“, kde děti plnily, jak  úkoly, tak všestranné naučné otázky. V tělocvičně jsme protáhli taktéž své tělo při různých pohybových aktivitách, nechyběla ani překážková dráha.  Maminkám jsme zase vyrobili ke Dni matek kytičku s přáníčkem.

 Další naše kroky směřovaly k návštěvě zdejšího přírodního areálu Bomba. Dozvěděli jsme se, tak pár zajímavostí od jedné maminky naší žákyně, jaké ryby se v chovné nádrži pohybují, co žije v okolí  za tvory. Také jsme donesli suché pečivo a nakrmili i zdejší ovečky s beránkem. Zahráli jsme si v místě pár pohybových her a občerstvili se. V neposlední řadě na Den dětí jsme zavítali do sousedního města Osek, kde jsme se podívali na zdejší honosný a nejstarší cisterciánský klášter. Výlet jsme zakončili výtečnou „zmrzkou“.  A teď už nám pomalu prázdniny klepou na dveře. Společně se těšíme vstříc dalším zážitkům…