Mladý záchranář 2023

Dne 30. 5. 2023 se žáci naší školy zúčastnili soutěže Mladý záchranář 2023, kterou pořádal HZS Ústeckého kraje, Územní odbor Most. Soutěž byla určena pro žáky 7. a 8. tříd základních škol, každá škola mohla vyslat jedno čtyřčlenné družstvo tvořené dvěma chlapci a dvěma dívkami. Z naší školy ze zúčastnili dva žáci ze sedmé třídy a dva žáci z osmé třídy. Cílem soutěže bylo ověřit a současně i prohloubit znalosti a dovednosti žáků v záchranářské problematice, zejména v oblasti poskytování první pomoci, sebeochrany a pomoci osobám v ohrožení.

Naši žáci tak otestovali své znalosti pravidel silničního provozu, zdokonalili se ve vázání uzlů, procvičili si topografii, zkusili si sbalit evakuační zavazadlo, protáhli se při sportovních aktivitách nebo si třeba vyzkoušeli požární útok na cvičný terč, což byla aktivita, která je bavila asi nejvíce. Jelikož všem během soutěže pořádně vyhládlo, byla pro soutěžící poté připravena polévka, zajištěn byl i pitný režim a svačina během dopoledne. I když naši žáci neobsadili v soutěži první příčky, neodešli s prázdnou, pro každé soutěžní družstvo byly připraveny věcné dary, které žáci jistě využijí nejen ve škole.