Rosehill – MŠ LOUČNÁ

V úterý 23.5. jsme s dětmi vyrazili do indiánské vesničky Rosehill, která se nachází v oblasti Růžová u Děčína. Zde na nás čekala osada prérijních indiánů, dobově vybavené stany – teepee, repliky původních indiánských oděvů, hraček, zbraní, hudebních nástrojů a věcí denní potřeby. Viděli jsme divadlo, jak kdysi žili prérijní indiáni a kočovní lovci bizonů, společně jsme si zazpívali indiánské písně, tančili indiánský tanec a nechybělo malování na obličej. Výlet jsme si náramně užili a také se dozvěděli mnoho zajímavého o indiánském životě. A tímto děkujeme za zprostředkování krásného výletu vedení města Lom.