Květinový den – MŠ LOUČNÁ

Ve středu 17.5. jsme společně s rodiči a dětmi prožili na školní zahradě květinový den. Děti přivítaly rodiče tanečkem o kytičkách a plnily úkoly, které pro ně připravily paní učitelky. Kreslily barevnými křídami květiny, pomocí obrázků je pojmenovaly, každý si svoji kytičku vybarvil a poskládal, třídily je podle barev, čekala je překážková kytičková dráha a zalévání. Děti se také s radostí zapojily do sázení květin do truhlíků a květináčů, které si s rodiči donesly. Za splnění úkolů dostaly děti sladkou odměnu.

Děkujeme rodičům za donesení a sázení květin, které jsme využili k výzdobě vstupu do MŠ a těšíme se na další společnou akci.