Květinkový den – MŠ LOM

V úterý 16. 5. nám rozkvetla celá školka. Dopoledne jsme strávili na zahrádce sázením kytiček, na které se nám složili rodiče. Tímto chceme všem rodičům poděkovat a především mamince Ireně Nekovářové, která zajistila nákup a dovezení kytiček do MŠ.