Návštěva knihovny

Školní družina byla v měsíci dubnu navštívit Městskou knihovnu v Lomu.
Cílem návštěvy knihovny bylo upevnit v dětech vztah ke knihám a četbě celkově. Chtěla jsem, aby děti uměly pracovat s textem, rozvinuly si slovní zásobu. Četba podporuje i dětskou fantazii, dává jim základ pro jejich další vývoj a rozvíjí porozumění.
Děti naslouchaly výkladu paní knihovnice o různých žánrech knih, zapojovaly se do společné diskuze, seznámily se s poučením, jak šetrně zacházet s knihou, a jak se lze přihlásit do knihovny. Formou zábavných listů plnily úkoly i hádanky. V neposlední řadě si děti prohlédly knihy, které je zajímaly, četly si úryvky z knih.

Za ŠD Z. Hokrová