DEN ZEMĚ – MŠ LOM

Ve středu 19. dubna jsme v naší školce oslavili DEN ZEMĚ. Ráno jsme si povídali o tom, co naší Zemi ničí a jak ji máme naopak chránit. Třídění odpadu už moc dobře známe z projektu Recyklohraní, ale i tak jsme si vše zopakovali. Ukázali jsme si veselou planetu s kytičkami, stromy, zvířátky a popelnicemi na tříděný odpad a také planetku smutnou, na které jezdilo hodně aut a motorek a také tu stálo mnoho továren, kytičky tu nerostly a stromy někdo pokácel. A protože bylo moc pěkné počasí, brzy jsme vyrazili na zahrádku, kde byla připravena EKOSTEZKA plná zajímavých úkolů, které se týkaly recyklace , třídění odpadu a nebo kytiček, které nám tu pomáhají vyčistit vzduch.