Velikonoční cesta

Celý náš 1. stupeň se vydal dne 5. 4. 2023 do Bíliny. Přihlásili jsme se totiž na Velikonoční cestu Pohádkovým lesem. V tomto lese jsou umístěné figury ze dřeva, všechny jsou ze známých pohádek a Večerníčků. Jeli jsme společně autobusem, který objednal i poplatek zaplatil p. ředitel naší školy. Byli jsme ve 3 skupinách a postupně jsme procházeli stanovišti a plnili úkoly. Na některých jsme z vlastní vůle radostně s dětmi zazpívali. Na konci cesty děti dostaly malou odměnu. Z výletu mají i spoustu fotografií s jednotlivými postavičkami.
Celou akci jsme si všichni moc užili.

Děti 1.A, 2. , 3.A, 4. A, 5. A a třídní učitelé, asistenti ped.

ZŠ Lom