Beseda s policií

Cyklus besed k bezpečnosti děti jsme v naší škole završili besedou s Policií ČR. Navštívil nás prap. Tomáš Tuchyňa a nstržm. Šimonková. Ukázali nám část své výzbroje a výstroje. Navodili příjemnou atmosféru, děti byly spontánní a příslušníkům se svěřovaly se svými negativními zkušenostmi. Beseda trvala téměř o hodinu déle, než bylo plánováno. Toto setkání pro nás bylo velikým přínosem, žáci se zapojili do simulačních her, vyzkoušeli si výzbroj, výstroj a my, učitelé, budeme s informacemi pracovat ve vyučovacích hodinách.

Za ped. prac. a děti ZŠ Lom
Mgr. J. Lukášová, uč.