AKCE DUBEN – MŠ LOM

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

DUBEN 2023

 Mateřská škola Lom

4. 4. BESEDA SE ZÁCHRANÁŘEM – dopoledne od 9:30hod.

V rámci minimálního preventivního programu si děti poslechnou zajímavou besedu se záchranářem. Seznámí se nejen s náplní práce ZÁCHRANÁŘŮ, s vozidlem záchranné služby, s pomůckami i přístroji v sanitce, ale dozví se i důležité věci jak správně volat tísňovou linku a kdy zavolat o pomoc i jak mohou poskytnout první pomoc. Dětem bude i předvedena praktická ukázka ošetření zraněného v modelové situaci.

CÍL: Osvojení poznatků o práci záchranářů a poskytnutí první pomoci, v případě potřeby krizové situace kam se obrátit.

13. 4.; 20. 4. DUBNOVÉ LEKCE PLAVÁNÍ S MOTÝLKY

Dne 20. 4. proběhne poslední 9. lekce od 9.30 – 10.30 hod., které se mohou zúčastnit také rodiče dětí (plavecký výcvik mohou rodiče sledovat z terasy plaveckého bazénu v Litvínově).

CÍL: Osvojení prvních plaveckých dovedností a návyků, eliminovat strach z vody, rozvoj hrubé motoriky, plavecké kompetence.

14. 4. dopoledne – NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY LOM

V tento den navštívíme Městskou knihovnu v Lom s našimi dětmi. Paní knihovnice bude mít připravený, věku přizpůsobený zábavně-naučný program absolvují děti obou tříd – „Motýlků“ i „Berušek“. Třída BERUŠEK navštíví knihovnu v 9:30hod. a třída MOTÝLKŮ navštíví knihovnu v 10:15hod..

CÍL: Rozvoj předčtenářských a kulturních dovedností, získání kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti, práce s knihou, setkání se známými hrdiny.

19. 4. OSLAVÍME „DEN ZEMĚ“ – hnědozelený den

Děti přijdou do MŠ oblečeny v zelenohnědém oblečení. Budou plnit úkoly na stanovištích zaměřených na ochranu životního prostředí.

CÍL: Podpora ochrany životního prostředí.

21. 4. dopoledne – MOBILNÍ PLANETÁRIUM (začátek v 8:15 – 8:30hod.)

Děti v zábavně-vzdělávacím programu mobilního planetária shlédnou naučné animované pohádky na téma vesmír (planety naší sluneční soustavy). Projekci, budou děti sledovat v leže.

CÍL: Seznámení se základními jevy astronomie.

25. 4. dopoledne – návštěva herničky „PERMONÍČEK

V tento den navštívíme lomskou herničku „PERMONÍČEK“, kde si děti pohrají a prožijí tak veselé a pohodové dopoledne v pohodlném oblečení.

CÍL: Vzájemná soudružnost, posílení vztahů v kolektivu.

26. 4. – od 8:00hod. – OČNÍ SCREENING – PRIMAVIZUS

V tento den, proběhne v MŠ screeningové vyšetření řádně přihlášených dětí.

CÍL: Zdravotní prevence, předcházení očním vadám.

28. 4. dopoledne – TRADICE ČARODĚJNIC

V tento den mohou děti přijít do mateřské školy v kostýmu čarodějnice/čaroděje. Během dopoledne proběhne čarodějnický rej formou her. Završení celého dopoledne bude čarodějnický tanec.

CÍL: Prožívání tradic.

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom.