SETKÁNÍ SE SENIORY – MŠ LOUČNÁ

Děti z MŠ Loučná byly pozvány na setkání seniorů, které se konalo dne 23. 3. v prostorách restaurace Anšajba. Děti zde vystoupily s pásmem písní a básní s jarní tématikou, květinovým tanečkem a pro potěšení rozdávaly papírové kytičky, které vyráběly. Za to byly odměněny nejen úsměvem, potleskem, občas i slzičkou, ale i sladkou odměnou. Rozloučili jsme se v opravdu příjemné, až dojemné atmosféře a slíbili si, že se všichni určitě zase brzy uvidíme.