PLÁN AKCÍ BŘEZEN – MŠ LOM

PLÁN AKCÍ NA MĚSÍC

BŘEZEN 2023

 Mateřská škola Lom

1. 3. dopoledne – návštěva herničky „PERMONÍČEK

V tento den navštívíme lomskou herničku „PERMONÍČEK“, kde si děti pohrají a prožijí tak veselé a pohodové dopoledne v pohodlném oblečení.

CÍL: Vzájemná soudružnost, posílení vztahů v kolektivu

7. 3. dopoledne – FOTBALOVÝ TURNAJ žáků MŠ Lom + MŠ Loučná + ZŠ Lom

Na fotbalovém turnaji si společně zahrají nejstarší děti ze školek (Motýlci a Sovičky) a žáci první třídy Základní školy Lom.

CÍL: přirozené zvyšování kvality pohybů, zručnosti, obratnosti i fyzické výkonnosti stránky dítěte, kolektivní spolupráce, učit se dodržovat pravidla hry, týmová souhra.

9. 3.; 16.3.; 23.3.; 30.3.;  BŘEZNOVÉ LEKCE PLAVÁNÍ S MOTÝLKY

Děti ze třídy Motýlků (pouze předškoláci), které jsou přihlášeny na plavecký výcvik, se zúčastní dalších lekcí plaveckého kurzu. 

CÍL: Seznámení se s bezpečným pohybem ve vodě, osvojení prvních plaveckých dovedností a návyků, eliminovat strach z vody, rozvoj hrubé motoriky, plavecké kompetence.

15. 3.  dopoledne – VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI

V tento den proběhne v MŠ vyšetření školní zralosti u vybraných dětí.

CÍL: podpora rozvoje přiměřených funkcí

22.3. PROJEKTOVÝ DEN v MŠ – SVĚTOVÝ DEN VODY 

Děti v tento den přijdou oblečeny v modré barvě, kterou má většina z nás spojenou s vodou. Připomenutí významného ekologického svátku – „SVĚTOVÝ DEN VODY“. 

CÍL: uvědomit si význam této vzácné tekutiny pro lidi i živočichy, vodní zdroje musíme chránit, protože ještě nyní na světě existují místa, kde lidé nemají pitné vody dostatek

23. 3.  VYSTOUPENÍ PRO SENIORY V KD LOM – MOTÝLCI – oslava MDŽ

Děti ze třídy Motýlků tento den ve 14.00 hod. navštíví KD Lom, kde zazpívají a zarecitují našim seniorkám k příležitosti oslav MDŽ. Rodiče, kteří odvádějí své děti z MŠ po obědě žádáme, aby se s dětmi dostavili před kulturní dům ve 13.45 hod.Děti, které v MŠ spí, odejdou na akci s paní učitelkami. Akce v KD bude trvat přibližně 15 minut, děti je možné vyzvednout před KD po ukončení akce nebo v obvyklou dobu v MŠ Lom.

CÍL: Vedení k hodnotám, potěšit, rozveselit. 

24.3. dopoledne – DIVADLO NA KLICE – „GABRIEL A MÁLINKA“

Pohádka o neobvyklém přátelství mezi kačerem Gabrielem a vílou Málinkou aneb co se může přihodit u vody i ve vodě.

CÍL: Posílení vztahů v kolektivu, prožitkový den.

30.3. od 16,00 hod.: VELIKONOČNÍ JARMARK V ZŠ LOM

Zveme všechny děti, jejich rodiče, prarodiče, příbuzné i známé na náš tradiční velikonoční jarmark, který se koná jako vždy v ZŠ Lom. 

PROSÍME O POMOC PŘI VÝROBĚ VÝROBKŮ NA TENTO JARMARK, KTERÁ JE PRO NÁS STĚŽEJNÍ, NEZBYTNÁ A VELMI PŘÍNOSNÁ. DĚKUJEME VŠEM, KDO SE DO VYRÁBĚNÍ A TVOŘENÍ S DĚTMI PRO NAŠI MŠ ZAPOJÍ.

CÍL:  Podpora tradice, rozvoj manuálních schopností, zručnosti a fantazie.

Upozorňujeme, že na výše uvedených akcích MŠ Lom může být pořizována fotografická dokumentace pro účely propagace mateřské školy, ke zveřejnění v novinách a webu Základní školy a Mateřské školy Lom: www.zsmslom.cz, či na webu města Lom