AKCE BŘEZEN – MŠ LOUČNÁ

7. 3. FOTBALOVÝ TURNAJ V ZŠ LOM

Společně si zahrají nejstarší děti obou školek (Sovičky, Motýlci) a žáci 1. třídy ZŠ Lom.

(Organizaci upřesní třídní učitelky ze třídy Soviček)

Cíl: Spolupráce v týmu, dodržování pravidel.

PLAVECKÝ VÝCVIK PŘEDŠKOLÁKŮ

Vždy ve čtvrtek v těchto termínech: 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3.

Cíl: Získávání a zdokonalování plaveckých dovedností.

14. 3. POHÁDKOVÝ REJ

V tento den přijdou děti do MŠ v maskách, kostýmech oblíbených pohádkových postav či hrdinů. Užijeme si den plný her, zábavy, tancování a pohádkových soutěží.

Cíl: Utužení kolektivu, prožitek ze společné zábavy a karnevalového veselí.

22. 3. VYSTOUPENÍ PRO SENIORY Z LOUČNÉ

Od 14:00 hodin vystoupí vybrané děti s pásmem písní a říkanek.

(Informace ještě upřesníme)

Cíl: Vedení k úctě a jiným hodnotám.

28. 3. ODEMYKÁNÍ JARA A LOUČENÍ SE ZIMOU

V tento den se rozloučíme se zimou vynesením Morany a odemknutím jarní brány přivoláme jaro.

Cíl: Seznamování s lidovými zvyky a tradicemi a jejich prožívání.

30. 3. VELIKONOČNÍ JARMARK

Od 16:00 hodin v ZŠ Lom se uskuteční prodej velikonočních dekorací vyrobených ve školce s dětmi a rodiči doma.

Cíl: Prohlubování vztahu rodiny a školy.

SAUNOVÁNÍ   

Dle možností.

Cíl: otužování, prohlubování zdravého životního stylu

Upozorňujeme návštěvníky akce, že z ní bude pořizována foto a video dokumentace pro účely propagace školy, ke zveřejnění v novinách a na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Lom či na webu města Lom.